pexels-photo-196644
Odborná činnosť

Plán udržateľnej mobility Košického kraja

PUM Košického kraja sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, statická, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná) a vychádza z už spracovaných