V prímestskej autobusovej doprave Košického samosprávneho kraja bolo v minulom roku prepravených približne dvanásť a pol milióna cestujúcich. Oproti obdobiu pred pandémiou ide o takmer 40 percentný pokles. Strata v tržbách predstavuje viac ako štyri a pol milióna eur.

Pandémia koronavírusu zásadne ovplyvňuje cestovanie prímestskou autobusovou dopravou aj v Košickom kraji. V roku 2020, kedy pandémia vypukla na Slovensku, klesol počet prepravených cestujúcich o 39 %, tržby boli nižšie o 34,6 %. Počas minulého roka výpadok cestujúcich pretrvával, ich počet sa znížil o ďalšie tri percentá a tržby o 4,4 %.

V roku 2019, teda v období pred pandémiou, previezli zmluvní autobusoví dopravcovia Košického samosprávneho kraja 20 415 865 cestujúcich. V roku 2020 sa počet prepravených osôb znížil, služby prímestskej dopravy využilo spolu 12 871 094 cestujúcich. Vlani to bolo ešte menej, konkrétne 12 467 895 osôb.

„Hlavným dôvodom poklesu cestujúcich a tržieb bolo nariadené zníženie mobility obyvateľstva v dôsledku pandémie a obmedzenia, ktoré boli prijímané za účelom zníženia rizika nákazy. Obmedzenie mobility má negatívne dôsledky aj na tržby v prímestskej autobusovej doprave, ktorú Košický samosprávny kraj financuje. V roku 2020 presiahli výpadky tržieb štyri milióny eur, vlani bola strata ešte väčšia. V porovnaní so situáciou pred pandémiou poklesli tržby v roku 2021 o vyše štyri a pol milióna eur. Napriek tomu štát doposiaľ tieto výpadky v tržbách nekompenzoval, pokles v príjmoch riešia samosprávne kraje zo svojich rozpočtov,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prímestskú autobusovú dopravu zabezpečujú pre Košický samosprávny kraj spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus. Obaja dopravcovia zaznamenali vlani z predaja cestovných lístkov o 34,6 % menej tržieb ako v roku 2019, spolu vykázali 8 575 611 eur. V roku 2020 predstavovali tržby len mierne vyššiu sumu, a to 8 969 411 eur. Pred vypuknutím pandémie v roku 2019 boli tržby výrazne vyššie, a to 13 113 499 eur.

„Mimoriadny režim doplnený o školské spoje bol vlani zavedený od januára do polovice apríla. Po jarných prázdninách sa premávka vrátila k štandardnému cestovnému poriadku. Napriek stratám a ďalším opatreniam sme už v ďalších mesiacoch obsluhu neobmedzovali, keďže výučba na 1. stupni základných škôl nebola obmedzená,“ dodal Trnka. Najväčší úbytok cestujúcich zaznamenala župa v kategórii žiaci a študenti. V súvislosti s opatreniami Vlády SR využívalo vlani prímestskú dopravu o vyše polovicu menej žiakov a študentov ako v roku 2019. Počet cestujúcich klesal aj s pribúdajúcim počtom novonakazených. Najnižší dopyt po verejnej doprave bol preto na začiatku a na konci roka 2021.

Počas režimu pracovné dni počas školského roka bolo v roku 2021 prepravených za deň v priemere 59 343 cestujúcich, počas prázdninového režimu to bolo za deň 37 556 cestujúcich. Najviac cestujúcich bolo prepravených na linke Košice – Valaliky – Čaňa – Gyňov /Skároš/ Trstené pri Hornáde. Za rok 2021 sa na tejto linke prepravilo 503 804 cestujúcich. Na uvedenej linke bolo v minulom roku aj najviac vykonaných spojov, a to 21 765. Najväčší počet prepravených cestujúcich, konkrétne 1 431 341, bol v tarifnom pásme od 8 do 10 kilometrov. Spoj s najväčším počtom prepravených osôb bol spoj o 10.00 hod. z Poráča do Spišskej Novej Vsi, ktorý vlani previezol spolu 17 696 cestujúcich.

Tlačová správa KSK
Foto: shutterstock