Dopravno-strategické dokumenty popisujú plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Priložené materiály zahŕňajú návrh cieľov, projektov a projektových zámerov, návrh riešenia problémov v doprave na území východného Slovenska. Zverejňované dokumenty sa týkajú aj celkového rozvoja mobility v oboch krajoch, celkových zámerov a vízií o fungovaní systému verejnej dopravy na území východného Slovenska a záväzných dokumentov v pôsobnosti KSK a PSK.

obrazok_vyrocna_sprava

Plán dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

Plán dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja (PDO KSK) je súčasťou Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja. Aktualizovaný PDO v budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja pri využití
obrazok_vyrocna_sprava

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti (v tomto prípade PDO PSK) a uzatvára s dopravcami zmluvy o službách. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ
obrazok_vyrocna_sprava

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK) je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne
obrazok_vyrocna_sprava

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (PUM PSK) je strategicky dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti