Dopravno-strategické dokumenty popisujú plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Priložené materiály zahŕňajú návrh cieľov, projektov a projektových zámerov, návrh riešenia problémov v doprave na území východného Slovenska. Zverejňované dokumenty sa týkajú aj celkového rozvoja mobility v oboch krajoch, celkových zámerov a vízií o fungovaní systému verejnej dopravy na území východného Slovenska a záväzných dokumentov v pôsobnosti KSK a PSK.

obrazok_vyrocna_sprava

testovaci dopravno-strategicky dokument

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis