Nové druhy cestovného v prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku budú už čoskoro realitou. Prešovský a Košický kraj chystajú zvýhodnené prestupné lístky, predplatné lístky a zjednodušenú štruktúru zliav. Novinky budú viazané výlučne na dopravné karty, vďaka čomu sa skráti nástup cestujúcich a zrýchli doprava.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) zavedú od leta v prímestskej autobusovej doprave zónovú tarifu a rozšíria ponuku cestovného. K súčasne používaným jednorazovým lístkom pribudnú výhodné prestupné a predplatné lístky, ktoré zatraktívnia cestovanie autobusovou dopravou. Kraje sľubujú zjednodušenú a sprehľadnenú štruktúru poskytovaných zliav.

„V rámci postupného zavádzania integrovaného dopravného systému v Prešovskom a Košickom kraji si budú môcť cestujúci zakúpiť mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky. A to nielen na konkrétne zóny, ale tiež v rámci celej siete platné na území oboch krajov. Výhodou týchto predplatných lístkov bude výhodnejšie cestovanie. A to najmä pre ľudí, ktorí denne migrujú za prácou alebo vzdelaním. Predplatné lístky im zaručia výrazne lacnejšie cestovné, než v prípade kupovania jednorazových lístkov. Cestovať pritom budú môcť neobmedzene buď v rámci zakúpených tarifných zón alebo v rámci celého východného Slovenska až do uplynutia časovej platnosti lístka. Pri nastupovaní sa zároveň nebudú zdržiavať kupovaním nového lístka, čiže ušetria čas, aj peniaze,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

K dispozícii budú aj jednodňové celosieťové lístky. Cestujúcim, ktorí plánujú v priebehu dňa absolvovať viacero ciest prímestskou autobusovou dopravou, alebo precestovať dlhšie vzdialenosti, umožnia neobmedzené cestovanie v rámci celého územia Košického a Prešovského kraja až do konca daného dňa.

„Ďalšou novinkou budú tiež jednorazové prestupné lístky, ktorých predaj súčasná kilometrická pásmová tarifa neumožňuje. Cestujúci si dnes pri prestupe na iný autobusový spoj musí zakúpiť ďalší lístok. Cena prestupného lístka platného pre dva autobusové spoje bude po novom rovnaká ako pri cestovaní priamym spojom,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Zavedenie nových druhov cestovného je podľa neho ďalším zlepšením a rozšírením služieb pre cestujúcich. „Pôjde o ďalšie zlepšenie súčasného stavu, kedy majú cestujúci v ponuke iba jednorazové neprestupné lístky a musia si zakupovať lístok na každom spoji a pri každom nástupe. Výhodou je zároveň skrátenie času vybavovania cestujúcich pri nástupe do autobusu, čo vedie k zrýchleniu prepravy a následnému zvýšeniu atraktivity cestovania prímestskou autobusovou dopravou. Tieto zmeny sme pripravovali niekoľko mesiacov, verím, že prinesú atraktívnejšie cestovanie verejnou dopravu a motivujú cestujúcich, aby presadli z áut do autobusov,“ dodal R. Trnka.

Nové druhy cestovného budú viazané výhradne na dopravné karty. Foto: TransData.

Okrem jednorazového prestupného lístka na dva spoje v rámci jednej cesty, teda s jedným prestupom, budú v ponuke aj predplatné lístky. A to jednodňový celosieťový lístok platný v rámci celej siete do konca daného dňa. Tiež mesačný, štvrťročný, polročný a ročný zónový lístok, kde môžu predplatitelia cestovať neobmedzene v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 30, 90, 180 alebo 365 dní podľa zvoleného lístka. Zakúpiť si budú môcť aj mesačný, štvrťročný, polročný a ročný celosieťový lístok platný v celej sieti, teda vo všetkých tarifných zónach v Prešovskom a Košickom kraji, podľa doby platnosti lístka. Využívať ho budú môcť taktiež bez obmedzení.

Nosičom predplatných a prestupných cestovných lístkov bude výhradne dopravná karta, či už klasická plastová alebo nová virtuálna uložená v mobilnom telefóne s NFC technológiou. Mesačný, štvrťročný, polročný a ročný lístok si budú môcť cestujúci zakúpiť online prostredníctvom e-shopu dopravcov alebo osobne v ich zákazníckych centrách. U vodiča v autobuse si následné budú môcť predĺžiť platnosť lístka o rovnaké časové obdobie a za rovnakú sumu.

Dopravná karta, či už fyzická alebo virtuálna bude platiť u všetkých dopravcov PSK a KSK (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov),  bez ohľadu nato, ktorý z nich kartu vydal. Pôvodné karty zostanú naďalej platné, a to vrátane študentských ISIC kariet. Nové druhy cestovného (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné lístky) bude možné zakúpiť len na dopravné karty s identifikáciou cestujúceho. Karty totiž budú neprenosné. Dopravnou kartou spĺňajúcou tieto parametre bude aj ISIC.

Pôvodné karty zostanú naďalej platné, a to vrátane študentských ISIC kariet. Foto: shutterstock.

Cestujúcim bude umožnené zakúpiť si základné (celý lístok), zľavnené alebo osobitné cestovné, pričom zľavnené bude predstavovať 50% zľavu a osobitné 80% zľavu. Cena jednorazových lístkov bude závisieť aj od formy platby. Jednorazové cestovné bude najvýhodnejšie pri úhrade z dopravnej karty – fyzickej alebo virtuálnej. V ponuke zostane aj víkendové cestovné pre rodiny s deťmi za jedno euro pre každého člena rodiny.

Oproti súčasnému stavu dôjde k zjednoteniu a zjednodušeniu štruktúry zliav. Úplnou novinkou bude 50% zľava pre seniorov od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné. Polovičná, teda 50% zľava bude platná aj pre ďalšie kategórie cestujúcich (deti, žiaci, študenti, ŤZP,…), ktoré dnes majú nárok na zľavu v rozmedzí 40 až 45 %, v závislosti od tarifného pásma.

Všetky potrebné informácie budú priebežne zverejňované na www.idsvychod.sk.

Základné delenie cestovného z hľadiska poskytovanej zľavy

Základné cestovnéPlná výška cestovného
Zľavnené cestovné50% zľava
Osobitné cestovné80% zľava
Víkendové cestovné1 euro na osobu na spoj

Nové druhy cestovného

Prestupné cestovné:

Jednorazový prestupný lístokPlatný na 2 spoje v rámci cesty (teda vrátane 1 prestupu), pričom cena prestupného lístka na 2 spoje bude výhodnejšia než cena, ktorú by cestujúci zaplatil, ak by si zakúpil lístok na každý spoj zvlášť.

Predplatné cestovné:

Jednodňový celosieťový lístok Neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ do konca daného dňa.
Mesačný zónový lístok Neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 30 dní.
Mesačný celosieťový lístok Neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 30 dní.
Štvrťročný zónový lístokNeobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 90 dní.
Štvrťročný celosieťový lístokNeobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 90 dní.
Polročný zónový lístok Neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 180 dní.
Polročný celosieťový lístokNeobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 180 dní.
Ročný zónový lístokNeobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 365 dní.
Ročný celosieťový lístokNeobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 365 dní.

Pozrite si videoreportáž:

Tlačová správa KSK a PSK
Foto: TransData