Integrated transport

Representatives of IDS Východ, s.r.o. negotiated in the Tatras

Na mestskom úrade vo Vysokých Tatrách prebehlo stretnutie zástupcov mesta Vysoké Tatry, obce Štrba, Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá je organizátorom integrovanej

Events and tourism

Children and adults were transported by historic bus

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorej zakladateľmi sú Košický a Prešovský samosprávny kraj, ponúkla verejnosti možnosť previesť sa retro autobusom. Jazda prebiehala na dvoch trasách medzi Prešovom

imhd.sk_164775
Integrated transport

The city of Prešov also joined IDS Východ

Cieľom spoločnosti založenej samosprávnymi krajmi na východe Slovenska, IDS Východ, s.r.o., je skoordinovať všetky druhy dopravy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji – mestskej, prímestskej autobusovej ako

pexels-photo-1108832
Professional activity

Sustainable Mobility Plan of the Košice Self-Governing Region

Je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať dopravnú infraštruktúru a dopravné módy v Košickom

pexels-photo-3578767
Professional activity

Transport service plan of the Prešov self-governing region

V súčasnosti prebieha spracovanie diela Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého zhotoviteľom je Žilinská univerzita v Žiline. Termín odovzdania diela je stanovený na marec 2021.

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bus-solaris
Professional activity

Collection of data on suburban bus transport

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať

pexels-lukas-590045
Professional activity

Study of the IDS transport-tariff system of the Košice self-governing region and study of the feasibility of IDS tariff-information provision

Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS slúži ako východisko pre projekty zamerané na obnovu vybavovacieho a informačného systému autobusových dopravcov

pexels-fabrizio-verrecchia-298018
Professional activity

Common transport regulations and common tariff KSK and PSK

KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú spracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry cestnej

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bezkontaktni-platba-vozy
Professional activity

Modernization of on-board computers in PSK

V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. došlo v roku 2018 k obnove vybavovacieho systému. Predmetom realizácie projektu „Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského

pexels-photo-3184418
Integrated transport

Cooperation in the establishment of a joint organizer IDS KSK and PSK

Postupné pracovné rokovania medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom vyvrcholili rokovaním predsedov samosprávnych krajov dňa 17. 7. 2019 v Prešove, na ktorom bola dosiahnutá úplná