Zmluva

Zmluvný partner

Názov: JUDr. Ján Martinec, advokát

IČO: 35549815

Adresa: Werferova 1, Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností oprávnenej osoby a partnera verejného sektora. Zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21 .1. 2020.

Číslo zmluvy: 10/2019

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: od 16. 12. 2019

Dátum účinnosti: 22. 01. 2020

Dátum zverejnenia: 21. 01. 2020

Dátum podpisu: 16. 12. 2019

Podpis: Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ), Ing. Radovan Hužvík (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť