Jednosmerné osobitné cestovné predstavuje sumu 0,30 eur za každých aj začatých 50 km. Ak sa napríklad dôchodca, darca krvi alebo tehotná žena vyberú z Bardejova do Prešova zaplatia 0,30 eur, ak cestujú až do Košíc zaplatia za cestu 0,60 eur. Bez zľavy by ich cesta vyšla do Prešova 3,10 eur a do Košíc 4,50 eur.

Nárok na jednosmerné osobitné cestovné majú:

Tehotné ženy

  • zľava pre tehotné ženy predstavuje 0,30 eur za každých aj začatých 50 km. Potrebné je, aby platbu za lístok uhrádzali iba dopravnou kartou, ktorú vydáva dopravca (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov) na základe preukazu totožnosti a tehotenskej knižky.

Držitelia zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického plakety

  • za rovnakú sumu ako v prípade tehotných žien, teda 0,30 eur za každých aj začatých 50 km, môžu cestovať aj držitelia minimálne zlatej Janského plakety. Dopravcovia im poskytnú zľavu iba v prípade úhrady cestovného s dopravnou kartou, ktorú vydáva dopravca (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov) na základe preukázania sa príslušnou plaketou.

Dôchodcovia nad 70 rokov

  • po dovŕšení veku 70 rokov majú seniori nárok na osobitné cestovné 0,30 eur za každých aj začatých 50 km. Nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti alebo iným preukazom vystaveným niektorým z dopravcov prímestskej autobusovej dopravy preukazujúcim nárok na toto cestovné. Úhrada cestovného nie je podmienená dopravnou kartou, ale odporúča sa kvôli rýchlejšiemu vybaveniu cestujúceho. V prípade úhrady v hotovosti je cena lístka 0,50 eur za každých 50 km.