V prímestskej autobusovej doprave Košického a Prešovského samosprávneho kraja dôjde k zmene tarify. Súčasnú kilometrickú tarifu nahradí zónová tarifa so zásadne rozšírenou ponukou druhov cestovného. Pribudnú jednorazové prestupné lístky, ako aj denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky. Čím bude časová platnosť lístka dlhšia, tým bude jeho cena v prepočte na 1 cestu výhodnejšia.

Cestovné sa už nebude určovať podľa kilometrických pásiem, ako je tomu dnes, ale podľa počtu zón na trase. Benefitom najmä pre pravidelných denných cestujúcich a pre cestujúcich na dlhšie vzdialenosti budú novozavedené výhodné predplatné a prestupné lístky. Zjednodušená a sprehľadnená bude aj štruktúra poskytovaných zliav.

Nárok na polovičnú zľavu budú mať po novom aj seniori od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné. Zároveň dôjde k zjednoteniu a percentuálnemu zvýšeniu zľavy pre všetky kategórie cestujúcich, ktorí majú nárok na tzv. zľavnené cestovné (50% zľava), a to zo súčasných 40 – 45 % na rovných 50 %.

Tarifa IDS Východ by mala byť spustená od začiatku platnosti nových zmlúv s autobusovými dopravcami Prešovského samosprávneho kraja, t.j. od 1. januára 2024. V Košickom samosprávnom kraji začali platiť nové zmluvy s dopravcami 1. apríla 2022.

Základné delenie cestovného z hľadiska poskytovanej zľavy:

Tarifa IDS Východ by mala byť spustená so začiatkom platnosti nových zmlúv s autobusovými dopravcami Prešovského samosprávneho kraja, t.j. 1. januára 2024. V Košickom samosprávnom kraji začali platiť nové zmluvy s dopravcami 1. apríla 2022.

Nové druhy cestovných lístkov:

  • Jednorazový prestupný lístok:
    • Lístok platný na 2 spoje v rámci cesty (teda vrátane 1 prestupu), pričom cena prestupného lístka na 2 spoje bude výhodnejšia než cena, ktorú by cestujúci zaplatil, ak by si zakúpil lístok na každý spoj zvlášť.
    • Nákup jednorazových prestupných lístkov bude podmienený platbou z dopravnej karty (fyzickej alebo vituálnej).


Zónová tarifa bude v prvej fáze uplatnená iba v prímestskej autobusovej doprave, následne sa však počíta s jej postupným rozširovaním aj na železničnú dopravu a MHD v jednotlivých mestách Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Konečným cieľom je, aby jeden cestovný lístok platil bez obmedzení v autobusovej, železničnej, aj mestskej hromadnej doprave na celom území východného Slovenska.

Spustenie prvej fázy zónovej tarify IDS Východ je naplánované po začiatku platnosti nových zmlúv s autobusovými dopravcami v Prešovskom samosprávnom kraji. Nové zmluvy majú začať platiť od 1. 1. 2024. V Košickom samosprávnom kraji sú nové zmluvy s autobusovými dopravcami v platnosti od 1. 4. 2022.