Základné jednorazové cestovné lístky budú platné v rámci jednej cesty a v jednom smere. Môžu mať charakter prestupných alebo neprestupných lístkov, pričom prestupné lístky bude možné zakúpiť iba z dopravnej karty (fyzickej alebo virtuálnej). Zavedené budú spolu so zónovou tarifou v nasledujúcich rokoch.

Cestujúci sa pri zakupovaní jednorazových lístkov nepotrebuje vyznať v tarifných zónach. Cenu cestovného vypočíta palubný systém na základe počtu tarifných zón na trase, ako aj na základe spôsobu platby, pričom cenovo najvýhodnejším spôsobom bude platba z dopravnej karty (fyzickej alebo virtuálnej).

Základné cestovné predstavuje plnú výšku cestovného (tzv. celý lístok).

Pre cestujúcich, ktorí si budú naďalej kupovať jednorazové neprestupné lístky u vodiča, sa z pohľadu spôsobu nákupu oproti súčasnosti nič nemení. Cestujúci nastúpi do vozidla, oznámi vodičovi cieľ cesty a ten mu vydá cestovný lístok.

Na úhradu cestovného odporúčame využívať dopravnú kartu (fyzickú alebo virtuálnu). Pôjde o cenovo najvýhodnejší spôsob platby, pričom dopravná karta na rozdiel od iných spôsobov platby umožní aj zakupovanie prestupných lístkov na 2 spoje, čo predstavuje ďalšie cenové zvýhodnenie, ako aj zjednodušenie cestovania, keďže pri nastupovaní na druhý spoj si cestujúci v tomto prípade nebude zakupovať ďalší lístok – iba sa priložením karty alebo mobilu preukáže platným prestupným lístkom.

Jednorazový lístok bude mať zónovú a časovú platnosť. Zónová platnosť bude daná zoznamom zón zapísaným na lístku. Časová platnosť lístka sa bude určovať ako počet zón zapísaných na lístku krát 30 minút (napr. 5-zónový lístok Prešov – Košice bude mať časovú platnosť 5 x 30 minút = 150 minút, teda presne 2 a pol hodiny od momentu vydania lístka). Časovú platnosť bude potrebné sledovať iba pri prestupných lístkoch v prípade neštandardne dlhých prestupov.


Cestovné sa bude týkať spojov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy dopravcov ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. Podrobné informácie budú dostupné v Tarife IDS Východ.