Osobitné jednorazové cestovné lístky budú platné v rámci jednej cesty a v jednom smere. Môžu mať charakter prestupných alebo neprestupných lístkov, pričom prestupné lístky bude možné zakúpiť iba z dopravnej karty (fyzickej alebo virtuálnej). Zavedené budú spolu so zónovou tarifou v nasledujúcich rokoch.

Cestujúci sa pri zakupovaní jednorazových lístkov nepotrebuje vyznať v tarifných zónach. Cenu cestovného vypočíta palubný systém na základe počtu tarifných zón na trase, ako aj na základe spôsobu platby, pričom cenovo najvýhodnejším spôsobom bude platba z dopravnej karty (fyzickej alebo virtuálnej).

Zľava oproti základnému cestovnému (tzv. celému lístku) bude v prípade osobitného cestovného predstavovať 80 %.

Pre cestujúcich, ktorí si budú naďalej kupovať jednorazové neprestupné lístky u vodiča, sa z pohľadu spôsobu nákupu oproti súčasnosti nič nemení. Cestujúci nastúpi do vozidla, oznámi vodičovi cieľ cesty a ten mu vydá cestovný lístok.

Na úhradu cestovného odporúčame využívať dopravnú kartu (fyzickú alebo virtuálnu). Pôjde o cenovo najvýhodnejší spôsob platby, pričom dopravná karta na rozdiel od iných spôsobov platby umožní aj zakupovanie prestupných lístkov na 2 spoje, čo predstavuje ďalšie cenové zvýhodnenie, ako aj zjednodušenie cestovania, keďže pri nastupovaní na druhý spoj si cestujúci v tomto prípade nebude zakupovať ďalší lístok – iba sa priložením karty alebo mobilu preukáže platným prestupným lístkom.

Nárok na osobitné jednorazové cestovné budú mať:

 • občan od dovŕšenia veku 70 rokov,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje preukazom totožnosti alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov prímestskej autobusovej dopravy) preukazujúcim nárok na toto cestovné,
  • pričom úhrada cestovného nie je podmienená dopravnou kartou, ale odporúča sa kvôli výhodnejšej cene cestovného, ako aj možnosti zakúpenia prestupného lístka na 2 spoje (ďalšie cenové zvýhodnenie),
 • tehotná žena pri podmienke úhrady cestovného z dopravnej karty,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje iba dopravnou kartou, ktorá je vystavená niektorým z dopravcov na základe preukazu totožnosti a tehotenského preukazu,
 • držiteľ zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického plakety pri podmienke úhrady cestovného z dopravnej karty,
  • pričom nárok na toto cestovné sa preukazuje iba dopravnou kartou vystavenou niektorým z dopravcov na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického plakety.

Jednorazový lístok bude mať zónovú a časovú platnosť. Zónová platnosť bude daná zoznamom zón zapísaným na lístku. Časová platnosť lístka sa bude určovať ako počet zón zapísaných na lístku krát 30 minút (napr. 5-zónový lístok Prešov – Košice bude mať časovú platnosť 5 x 30 minút = 150 minút, teda presne 2 a pol hodiny od momentu vydania lístka). Časovú platnosť bude potrebné sledovať iba pri prestupných lístkoch v prípade neštandardne dlhých prestupov.


Cestovné sa bude týkať spojov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy dopravcov ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. Podrobné informácie budú dostupné v Tarife IDS Východ.