Zmluva

Zmluvný partner

Názov: O2 Slovakia, s.r.o.

IČO: 35848863

Adresa: Einsteinova 24, Bratislava

Informácie o zmluve

Predmet: Kúpa mobilného telefónu. Zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18. 2. 2020.

Číslo zmluvy: 9/2020

Celková hodnota: 120 €

Platnosť zmluvy: od 06. 02. 2020

Dátum účinnosti: 19. 02. 2020

Dátum zverejnenia: 18. 02. 2020

Dátum podpisu: 06. 02. 2020

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: