Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Sor-med s.r.o.

IČO: 36865052

Adresa: Športová 918/41, Ľubica

Informácie o zmluve

Predmet: Činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS) v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v z.n.p. a podľa požiadaviek mandanta. Zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28. 5. 2020.

Číslo zmluvy: 15/2020

Celková hodnota: 100

Platnosť zmluvy: od 01. 04. 2020

Dátum účinnosti: 29. 05. 2020

Dátum zverejnenia: 28. 05. 2020

Dátum podpisu: 01. 04. 2020

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Výkon PZS

Objednávky:

Poznámka: