Zmluva

Zmluvný partner

Názov: INNOVIS, s.r.o.

IČO: 47894458

Adresa: Komenského 11/A, 040 01 Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Rámcová úprava vzájomných práv a povinností po dobu právnej záväznosti tejto zmluvy pri poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.

Číslo zmluvy: 18/2022

Celková hodnota: 24032

Platnosť zmluvy: od 26. 08. 2022 do 27. 08. 2023

Dátum účinnosti: 27. 08. 2022

Dátum zverejnenia: 26. 08. 2022

Dátum podpisu: 26. 08. 2022

Podpis: Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ), Ing. Radovan Hužvík (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: