Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Košický samosprávny kraj

IČO: 35541016

Adresa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na softvérové a hardvérové vybavenie pre modelovanie dopravných a prepravných procesov v záujmovom území PSK a KSK. Zverejnené na www.vucke.sk dňa 1. 4. 2021.

Číslo zmluvy: 7/2021

Celková hodnota: 50000

Platnosť zmluvy:

Dátum účinnosti: 02. 04. 2021

Dátum zverejnenia: 01. 04. 2021

Dátum podpisu: 01. 04. 2021

Podpis: Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ), Ing. Radovan Hužvík (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: