Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Wame s.r.o.

IČO: 47394625

Adresa: Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov

Informácie o zmluve

Predmet: Poskytovanie servisných a údržbových prác súvisiacich s odstraňovaním vád počítačového programu a riešením incidentov.

Číslo zmluvy: 25/2021

Celková hodnota: 2100 €

Platnosť zmluvy: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Dátum účinnosti: 23. 12. 2021

Dátum zverejnenia: 22. 12. 2021

Dátum podpisu: 22. 12. 2021

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť