Podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj v záujme  kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, spoločnosť IDS Východ, s.r.o. zverejňuje všetky dokumenty, ktoré sa týkajú jej chodu. V tejto sekcii nájdete zoznam zmlúv, objednávok a prehľad faktúr.

Dátum zverejneniaTypZmluvná stranaNázovPoznámkaSuma
22. 2. 2021ZmluvaEkoAuris PLUS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 44 882 327Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávaniaKomplexné služby prípravy a realizácie verejného obstarávania Zákazky, vrátane poradenských služieb pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní.3600 €Stiahnuť
22. 2. 2021ZmluvaNext Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36487104Zmluva o kúpe prenajatej veciKúpa zariadení XEROX VersaLink 7025V_S s príslušenstvom.50 €Stiahnuť
8. 2. 2021ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019Odplata Mandatárovi spoločnosti IDS Východ, s.r.o. na rok 2021.
742302 €Stiahnuť
14. 1. 2021ZmluvaMesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová, primátorka, IČO: 00 327 646Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2021 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: a) - r) viď príloha. 60000 €Stiahnuť
28. 12. 2020ZmluvaMesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor, IČO: 00691135Mandátna zmluvaTouto zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2021 a na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu činnosti a) - r) viď príloha.60000 €Stiahnuť
18. 12. 2020ZmluvaWAME, s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)Poskytovanie servisných a údržbových služieb súvisiacich s odstraňovaním vád počítačového programu. Suma 150 € mesačne.1800 €Stiahnuť
16. 12. 2020ZmluvaIng. Peter Války, Malokrasňanská 10152/12, 831 54 BratislavaZmluva o dielo a Licenčná zmluvaSpracovanie Mapy tarifných zón.

1500 €Stiahnuť
14. 12. 2020ZmluvaAXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540Zamestnávateľská zmluva AxaZamestnávateľ sa zaväzuje platiť a odvádzať príspevky určené v tejto zmluve za svojich zamestnancov. Stiahnuť
30. 11. 2020ZmluvaMesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2020 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu činnosti a) - r) viď príloha. 5000 €Stiahnuť
25. 11. 2020ZmluvaIng. Jozef Kubej JKC, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 34 376 275Rámcová služba o poskytovaní služiebSpráva počítačovej siete. Suma 20,- €/hodina.Stiahnuť
6. 11. 2020ZmluvaNN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853Zamestnávateľská zmluvaÚprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení.Stiahnuť
6. 11. 2020ZmluvaAnna Mária Matejovská, rod. Matejovská, Exnárová 3, 040 22 KošiceZmluva o dieloVymaľovanie kuchynky a renovácia dvoch okien kuchynky.250 €Stiahnuť
14. 10. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.Stiahnuť
2. 10. 2020ZmluvaMesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, IČO: 00 327 646Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2020 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: a) - r) viď príloha. Suma 5000 eur s DPH mesačne.5000 €Stiahnuť
24. 9. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Mení sa Čl. III. bod 2. Stiahnuť
14. 9. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemkuNájom parkovacieho miesta. Suma 40,01 eur mesačne.Stiahnuť
14. 7. 2020ZmluvaFilip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46 329 722Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciVýkon činností na úseku OPP a úseku BOZP.205 €Stiahnuť
17. 6.. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa mení ustanovenie Čl. III., bod 5 Mandátnej zmluvy zo dňa 21.10.2019. Čl. III. bod 5 sa mení. Stiahnuť
17. 06. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa: 1. Mení číslo účtu PSK uvedeného v záhlaví Mandátnej zmluvy. 2. Dojednáva sa odplata na rok 2020 v zmysle ustanovenia Čl. III, bod 8 Mandátnej zmluvy zo dňa 21.10.2019. Stiahnuť
12. 6. 2020ZmluvaWAME s.r.o., Priemyselná 4271, Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluvaVytvorenie internetového portálu a udelenie Licencie na použitie Diela.4399 €Stiahnuť
28. 5. 2020ZmluvaSor-med s.r.o., Športová 918/41, Ľubica, IČO: 36 865 052Mandátna zmluvaČinnosti pracovnej zdravotnej služby.100 €Stiahnuť
12. 5. 2020ZmluvaMgr. art. Peter Javorík, ArtD., Pod Kalváriou 9, Bardejov, IČO: 00 000 000Zmluva o dielo a licenčná zmluvaSpracovanie loga a manuálu jednotného vizuálneho štýlu spoločnosti IDS Východ, s.r.o. a udelenie Licencie na použitie Diela.5000 €Stiahnuť
12. 5. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.Stiahnuť
7. 5. 2020ZmluvaORID, s.r.o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462Darovacia zmluvaÚprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami počas záväzku darcu bezodplatne prenechať darovaný hmotný majetok a záväzku obdarovaného dar prijať.Stiahnuť
9. 3. 2020ZmluvaPeter Lenárt, Magurská 3, Košice, IČO: 00 000 000Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.Vypracovanie návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.Stiahnuť
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224509Kúpa mobilného telefónu.120 €Stiahnuť
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224510Kúpa mobilného telefónu.120 €Stiahnuť
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224512Kúpa mobilného telefónu.120 €Stiahnuť
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224516Kúpa mobilného telefónu.120 €Stiahnuť
3. 11. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224520Kúpa mobilného telefónu.120 €Stiahnuť
22. 10. 2020ZmluvaO2 Slovakia, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 8548 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.Stiahnuť
10. 9. 2020ZmluvaBratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyČlánok V. Ďalšie dojednania ods. 5.3 Zmluvy sa mení v celom rozsahu. Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza v celom rozsahu Prílohou č. 1. Stiahnuť
30. 7. 2020ZmluvaBratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyVzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej dopravy.Stiahnuť
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224523Kúpa mobilného telefónu. 120 €Stiahnuť
14. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne. Stiahnuť
14. 2. 2020ZmluvaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700Poistná zmluvaPoistenie motorového vozidla - MOJE AUTO.757.2 €Stiahnuť
14. 2. 2020ZmluvaMOTOR-CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, Košice, IČO: 36 198 595Kúpna zmluvaKúpa motorového vozidla.17333.33 €Stiahnuť
12. 2. 2020ZmluvaNext Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Zmluva o plnom servise a údržbeSlužby servisu a údržby. Stiahnuť
12. 2. 2020ZmluvaNext Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov IČO: 36 487 104Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15012020Kúpna zmluva k Zariadeniu. 50 €Stiahnuť
12. 2. 2020ZmluvaNext Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Nájomná zmluvaPrenájom Zariadenia Xeroxom. Suma 175,5 mesačne.2106 €Stiahnuť
7. 2. 2020ZmluvaDenisa Rozkošová, Fulianka 63, Kapušany, IČO: 00 000 000Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prácUpratovacie a čistiace práce v administratívnych priestoroch Odberateľa. 62.50 €Stiahnuť
28. 1. 2020ZmluvaĽubomír Gazdík - GEEL, Jurkovičova 6579/13, Prešov, IČO: 52 309 126Zmluva o dieloRekonštrukcia kancelárskych priestorov. 1790 €Stiahnuť
28. 1. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne. Stiahnuť
23. 1. 2020ZmluvaANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36 191 400Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/Služba INTERNET, služba VTS. Suma: 41,48 € mesačne.Stiahnuť
21. 10. 2019ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Mandátna zmluvaVykonávanie činností spadajúce pod integrovaný dopravný systém. 60000 €Stiahnuť
21. 1. 2020ZmluvaJUDr. Ján Martinec, advokát, Werferova 1, Košice, IČO: 35 549 815Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraÚprava práv a povinností oprávnenej osoby a partnera verejného sektora.580 €Stiahnuť
21. 1. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva o nájme nebytového priestoruNájom a podnájom nebytového priestoru č. 48/2019.273.50 €Stiahnuť
21. 1. 2020ZmluvaEkorea plus s.r.o., Hanojská 1, Košice, IČO: 51 203 057Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendyPoskytovanie prác v oblasti miezd, spracovanie mzdovej agendy. Suma: spracovanie mzdy jedného zamestnanca 9 € mesačne.Stiahnuť
21. 1. 2020Zmluvae-FIIA s.r.o., Považská 2, Košice, IČO: 48 212 024Zmluva o vedení účtovníctvaVedenie účtovníctva v dohodnutom rozsahu.Stiahnuť
Dátum zverejneniaZmluvná stranaZmluvaPoznámkaSuma
22. 2. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 44 882 327Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania3600 €Stiahnuť
22. 2. 2021Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36487104Zmluva o kúpe prenajatej veci50 €Stiahnuť
8. 2. 2021Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019742302 €Stiahnuť
14. 1. 2021Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová, primátorka, IČO: 00 327 646Mandátna zmluva60000 €Stiahnuť
28. 12. 2020Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor, IČO: 00691135Mandátna zmluva60000 €Stiahnuť
18. 12. 2020WAME, s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)1800 €Stiahnuť
16. 12. 2020Ing. Peter Války, Malokrasňanská 10152/12, 831 54 BratislavaZmluva o dielo a Licenčná zmluva1500 €Stiahnuť
14. 12. 2020AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540Zamestnávateľská zmluva AxaStiahnuť
30. 11. 2020Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 Mandátna zmluva5000 €Stiahnuť
25. 11. 2020Ing. Jozef Kubej JKC, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 34 376 275Rámcová služba o poskytovaní služiebStiahnuť
6. 11. 2020NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853Zamestnávateľská zmluvaStiahnuť
6. 11. 2020Anna Mária Matejovská, rod. Matejovská, Exnárová 3, 040 22 KošiceZmluva o dielo250 €Stiahnuť
14. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebStiahnuť
2. 10. 2020Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, IČO: 00 327 646Mandátna zmluva5000 €Stiahnuť
24. 9. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Stiahnuť
14. 9. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemkuStiahnuť
14. 7. 2020Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46 329 722Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci205 €Stiahnuť
17. 6.. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Stiahnuť
17. 06. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Stiahnuť
12. 6. 2020WAME s.r.o., Priemyselná 4271, Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluva4399 €Stiahnuť
28. 5. 2020Sor-med s.r.o., Športová 918/41, Ľubica, IČO: 36 865 052Mandátna zmluva100 €Stiahnuť
12. 5. 2020Mgr. art. Peter Javorík, ArtD., Pod Kalváriou 9, Bardejov, IČO: 00 000 000Zmluva o dielo a licenčná zmluva5000 €Stiahnuť
12. 5. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebStiahnuť
7. 5. 2020ORID, s.r.o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462Darovacia zmluvaStiahnuť
9. 3. 2020Peter Lenárt, Magurská 3, Košice, IČO: 00 000 000Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.Stiahnuť
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224509120 €Stiahnuť
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224510120 €Stiahnuť
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224512120 €Stiahnuť
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224516120 €Stiahnuť
3. 11. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224520120 €Stiahnuť
22. 10. 2020O2 Slovakia, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 8548 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebStiahnuť
10. 9. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyStiahnuť
30. 7. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyStiahnuť
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224523120 €Stiahnuť
14. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebStiahnuť
14. 2. 2020Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700Poistná zmluva757.2 €Stiahnuť
14. 2. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, Košice, IČO: 36 198 595Kúpna zmluva17333.33 €Stiahnuť
12. 2. 2020Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Zmluva o plnom servise a údržbeStiahnuť
12. 2. 2020Next Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov IČO: 36 487 104Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1501202050 €Stiahnuť
12. 2. 2020Next Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Nájomná zmluva2106 €Stiahnuť
7. 2. 2020Denisa Rozkošová, Fulianka 63, Kapušany, IČO: 00 000 000Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prác62.50 €Stiahnuť
28. 1. 2020Ľubomír Gazdík - GEEL, Jurkovičova 6579/13, Prešov, IČO: 52 309 126Zmluva o dielo1790 €Stiahnuť
28. 1. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebStiahnuť
23. 1. 2020ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36 191 400Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/Stiahnuť
21. 10. 2019Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Mandátna zmluva60000 €Stiahnuť
21. 1. 2020JUDr. Ján Martinec, advokát, Werferova 1, Košice, IČO: 35 549 815Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora580 €Stiahnuť
21. 1. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva o nájme nebytového priestoru273.50 €Stiahnuť
21. 1. 2020Ekorea plus s.r.o., Hanojská 1, Košice, IČO: 51 203 057Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendyStiahnuť
21. 1. 2020e-FIIA s.r.o., Považská 2, Košice, IČO: 48 212 024Zmluva o vedení účtovníctvaStiahnuť
Dátum zverejneniaZmluvná stranaFaktúraPoznámkaSuma
Dátum zverejneniaZmluvná stranaObjednávkaPoznámkaSuma