Podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj v záujme  kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, spoločnosť IDS Východ, s.r.o. zverejňuje všetky dokumenty, ktoré sa týkajú jej chodu. V tejto sekcii nájdete zoznam zmlúv, objednávok a prehľad faktúr.

Dátum zverejneniaTypZmluvná stranaIČONázovSuma
10. 5. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál184.50 €
3. 5. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač40.60 €
27. 5. 2021ObjednávkaNEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
1. 6. 2021FaktúraNEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
3. 5. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete360 €
1. 6. 2021FaktúraIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Dopravno-plánovací softvér80220 €
27. 5. 2021ObjednávkaINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
28. 5. 2021FaktúraINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
7. 5. 2021ObjednávkaINNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu11760 €
10. 5. 2021FaktúraINNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu117.60 €
1. 6. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
2. 6. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
1. 6. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
3. 5. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva152.64 €
1. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
5. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
28. 4. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
3. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
1. 6. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť300 €
1. 5. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN25 €
3. 5. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN24 €
3. 5. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
1. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
3. 5. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
25. 1. 2021ObjednávkaAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
3. 5. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
1. 4. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140 €
3. 11. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140.17 €
28. 10. 2020FaktúraVeteran Bus Diamant s.r.o.42329906 Prenájom historického autobusu360 €
9 11. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál170.79 €
16. 11. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – november210.60 €
16. 11. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky116.30 €
24. 5. 2021ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
3. 11 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
2. 12. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
25. 5. 2021ZmluvaIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií66850 €
23. 11. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva235.68 €
11. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov46.44 €
3. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €
4. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €
29. 10. 2020FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd261 €
24. 5. 2021ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €
23. 11. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1607.20 €
24. 5. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením VPN28.80 €
20 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za práce spojené s nastavením VPN28.80 €
6. 11. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.04 €
3. 11. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
4. 11. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
2. 12. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
24. 5. 2021ObjednávkaArdaco, a.s.35829036 Softvérová licencia94.80 €
10. 12. 2020FaktúraArdaco, a.s.35829036 Nákup softvérovej licencie94.80 €
24. 5. 2021ObjednávkaShutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
4. 11. 2020FaktúraShutterstock, Inc. 80-0812659 Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
24. 5. 2021ObjednávkaOKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979 Mobilný telefón259 €
10. 12. 2020FaktúraOKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979Kúpa mobilného telefónu259 €
11. 12. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky69.10 €
11. 12. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – december210.60 €
2. 12. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete140 €
14. 12. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
8 12. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.76 €
2. 1. 2021FaktúraFilip Šamaj46329722Činnosť technika108 €
21. 5. 2021ObjednávkaSOŠ technická00893340 Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov126.90 €
8. 1. 2021FaktúraSOŠ technická00893340 Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov126.90 €
21. 12. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
21. 5. 2021Objednávka Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
16. 12. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
21. 5. 2021ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
22. 12. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861 Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
2. 1. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál191.20 €
2. 1. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky9.80 €
2. 1. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete160 €
8. 1. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
2. 1. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie a vedenie mzdovej agendy306 €
8. 1. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365120.84 €
7. 1. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie4148 €
4. 12. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HAdobbe - Photography9.99 €
20. 5. 2021ObjednávkaOkresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
10. 12. 2020FaktúraOkresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
20. 5. 2021ObjednávkaInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Vybavenie k PC115 €
2. 12. 2020FaktúraInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Nákup vybavenia k PC115 €
20. 5. 2021ObjednávkaJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora80 €
27. 1. 2021FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Platba za reoverenie údajov80 €
19. 5. 2021ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
1. 2. 2021FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
27. 1. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne60 €
19. 5. 2021ObjednávkaMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Občerstvenie181.33 €
13. 1. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Nákup občerstvenia181.33 €
12. 1. 2021FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku13.56 €
19. 5. 2021ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
28. 1. 2021FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
26. 1. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €
19. 5. 2021ObjednávkaNDS, a.s.,36919001Diaľničná známka50 €
8. 1. 2021FaktúraNDS, a.s.,36919001Kúpa diaľničnej známky50 €
9. 2. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál189.04 €
1. 2. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
2. 3. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
16. 2. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
18. 5. 2021ObjednávkaPromiseo, s.r.o.44930747Webinár v oblasti marketingu7.90 €
22. 2. 2021FaktúraPromiseo s.r.o.44930747Poplatok za webinár v oblasti marketingu7.90 €
11. 2. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby55.98 €
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOZmluvaPoznámkaSuma
25. 5. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií66850 €
13. 5. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií10240 €
1. 4. 2021Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav TrnkaZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu poskytovateľa na softvérové a hardvérové vybavenie pre účel modelovania dopravných a prepravných procesov.50000 €
13. 4. 2021Peter Javorík – DATEX, Piešťanská 2992/12, 010 01 Žilina, IČO: 14 231 328Rámcová zmluva o poskytovaní služiebTvorba a spracovávanie grafických návrhov.
25. 3. 2021Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475Zmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu poskytovateľa na softvérové a hardvérové vybavenie pre účel modelovania dopravných a prepravných procesov.
50000 €
22. 3. 2021VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155Zmluva o bežnom účte na dotácieOtvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s., pre depozitné produkty.

22. 2. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 44 882 327Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávaniaKomplexné služby prípravy a realizácie verejného obstarávania Zákazky, vrátane poradenských služieb pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní.3600 €
22. 2. 2021Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36487104Zmluva o kúpe prenajatej veciKúpa zariadení XEROX VersaLink 7025V_S s príslušenstvom.50 €
8. 2. 2021Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019Odplata Mandatárovi spoločnosti IDS Východ, s.r.o. na rok 2021.
742302 €
14. 1. 2021Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová, primátorka, IČO: 00 327 646Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2021 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: a) - r) viď príloha. 60000 €
28. 12. 2020Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor, IČO: 00691135Mandátna zmluvaTouto zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2021 a na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu činnosti a) - r) viď príloha.60000 €
18. 12. 2020WAME, s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)Poskytovanie servisných a údržbových služieb súvisiacich s odstraňovaním vád počítačového programu. Suma 150 € mesačne.1800 €
16. 12. 2020Ing. Peter Války, Malokrasňanská 10152/12, 831 54 BratislavaZmluva o dielo a Licenčná zmluvaSpracovanie Mapy tarifných zón.

1500 €
14. 12. 2020AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540Zamestnávateľská zmluva AxaZamestnávateľ sa zaväzuje platiť a odvádzať príspevky určené v tejto zmluve za svojich zamestnancov.
30. 11. 2020Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2020 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu činnosti a) - r) viď príloha. 5000 €
25. 11. 2020Ing. Jozef Kubej JKC, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 34 376 275Rámcová zmluva o poskytovaní služiebSpráva počítačovej siete vrátane inštalácie, konfigurácie a update technického a programového vybavenia klientskych staníc. Konzultačné služby a poradenská činnosť v uvedených oblastiach, školenie užívateľov v oblasti kancelárskych systémov, vyhľadávanie informácii v počítačoch a práca s informačnými portálmi.
6. 11. 2020NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853Zamestnávateľská zmluvaÚprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení.
6. 11. 2020Anna Mária Matejovská, rod. Matejovská, Exnárová 3, 040 22 KošiceZmluva o dieloVymaľovanie kuchynky a renovácia dvoch okien kuchynky.250 €
14. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
2. 10. 2020Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, IČO: 00 327 646Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2020 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: a) - r) viď príloha. Suma 5000 eur s DPH mesačne.5000 €
24. 9. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Mení sa Čl. III. bod 2.
14. 9. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemkuNájom parkovacieho miesta. Suma 40,01 eur mesačne.
14. 7. 2020Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46 329 722Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciVýkon činností na úseku OPP a úseku BOZP.205 €
17. 6.. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa mení ustanovenie Čl. III., bod 5 Mandátnej zmluvy zo dňa 21.10.2019. Čl. III. bod 5 sa mení.
17. 06. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa: 1. Mení číslo účtu PSK uvedeného v záhlaví Mandátnej zmluvy. 2. Dojednáva sa odplata na rok 2020 v zmysle ustanovenia Čl. III, bod 8 Mandátnej zmluvy zo dňa 21.10.2019.
12. 6. 2020WAME s.r.o., Priemyselná 4271, Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluvaVytvorenie internetového portálu a udelenie Licencie na použitie Diela.4399 €
28. 5. 2020Sor-med s.r.o., Športová 918/41, Ľubica, IČO: 36 865 052Mandátna zmluvaČinnosti pracovnej zdravotnej služby.100 €
12. 5. 2020Mgr. art. Peter Javorík, ArtD., Pod Kalváriou 9, Bardejov, IČO: 00 000 000Zmluva o dielo a licenčná zmluvaSpracovanie loga a manuálu jednotného vizuálneho štýlu spoločnosti IDS Východ, s.r.o. a udelenie Licencie na použitie Diela.5000 €
12. 5. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
7. 5. 2020ORID, s.r.o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462Darovacia zmluvaÚprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami počas záväzku darcu bezodplatne prenechať darovaný hmotný majetok a záväzku obdarovaného dar prijať.
9. 3. 2020Peter Lenárt, Magurská 3, Košice, IČO: 00 000 000Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.Vypracovanie návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224509Kúpa mobilného telefónu.120 €
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224510Kúpa mobilného telefónu.120 €
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224512Kúpa mobilného telefónu.120 €
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224516Kúpa mobilného telefónu.120 €
3. 11. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224520Kúpa mobilného telefónu.120 €
22. 10. 2020O2 Slovakia, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 8548 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
10. 9. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyČlánok V. Ďalšie dojednania ods. 5.3 Zmluvy sa mení v celom rozsahu. Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza v celom rozsahu Prílohou č. 1.
30. 7. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyVzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej dopravy.
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224523Kúpa mobilného telefónu. 120 €
14. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
14. 2. 2020Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700Poistná zmluvaPoistenie motorového vozidla - MOJE AUTO.757.2 €
14. 2. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, Košice, IČO: 36 198 595Kúpna zmluvaKúpa motorového vozidla.17333.33 €
12. 2. 2020Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Zmluva o plnom servise a údržbeSlužby servisu a údržby.
12. 2. 2020Next Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov IČO: 36 487 104Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15012020Kúpna zmluva k Zariadeniu. 50 €
12. 2. 2020Next Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Nájomná zmluvaPrenájom Zariadenia Xeroxom. Suma 175,5 mesačne.2106 €
7. 2. 2020Denisa Rozkošová, Fulianka 63, Kapušany, IČO: 00 000 000Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prácUpratovacie a čistiace práce v administratívnych priestoroch Odberateľa. 62.50 €
28. 1. 2020Ľubomír Gazdík - GEEL, Jurkovičova 6579/13, Prešov, IČO: 52 309 126Zmluva o dieloRekonštrukcia kancelárskych priestorov. 1790 €
28. 1. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
23. 1. 2020ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36 191 400Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/Služba INTERNET, služba VTS. Suma: 41,48 € mesačne.
21. 10. 2019Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Mandátna zmluvaVykonávanie činností spadajúce pod integrovaný dopravný systém. 60000 €
21. 1. 2020JUDr. Ján Martinec, advokát, Werferova 1, Košice, IČO: 35 549 815Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraÚprava práv a povinností oprávnenej osoby a partnera verejného sektora.580 €
21. 1. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva o nájme nebytového priestoruNájom a podnájom nebytového priestoru č. 48/2019.273.50 €
21. 1. 2020Ekorea plus s.r.o., Hanojská 1, Košice, IČO: 51 203 057Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy
21. 1. 2020e-FIIA s.r.o., Považská 2, Košice, IČO: 48 212 024Zmluva o vedení účtovníctvaVedenie účtovníctva v dohodnutom rozsahu.
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOFaktúraSuma
10. 5. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál184.50 €
3. 5. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač40.60 €
1. 6. 2021NEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
3. 5. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete360 €
1. 6. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Dopravno-plánovací softvér80220 €
28. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
10. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu117.60 €
2. 6. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
1. 6. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
3. 5. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva152.64 €
5. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
3. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
1. 6. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť300 €
3. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN24 €
3. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
3. 5. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
3. 5. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
3. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140.17 €
28. 10. 2020Veteran Bus Diamant s.r.o.42329906 Prenájom historického autobusu360 €
9 11. 2020O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál170.79 €
16. 11. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – november210.60 €
16. 11. 2020Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky116.30 €
3. 11 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
2. 12. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
23. 11. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva235.68 €
11. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov46.44 €
3. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €
4. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €
29. 10. 2020Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd261 €
23. 11. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1607.20 €
20 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za práce spojené s nastavením VPN28.80 €
6. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.04 €
3. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
4. 11. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
2. 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
10. 12. 2020Ardaco, a.s.35829036 Nákup softvérovej licencie94.80 €
4. 11. 2020Shutterstock, Inc. 80-0812659 Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
10. 12. 2020OKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979Kúpa mobilného telefónu259 €
11. 12. 2020Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky69.10 €
11. 12. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – december210.60 €
2. 12. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete140 €
14. 12. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
8 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.76 €
2. 1. 2021Filip Šamaj46329722Činnosť technika108 €
8. 1. 2021SOŠ technická00893340 Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov126.90 €
21. 12. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
16. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
22. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861 Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
2. 1. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál191.20 €
2. 1. 2021Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky9.80 €
2. 1. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete160 €
8. 1. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
2. 1. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie a vedenie mzdovej agendy306 €
8. 1. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365120.84 €
7. 1. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie4148 €
4. 12. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HAdobbe - Photography9.99 €
10. 12. 2020Okresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
2. 12. 2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Nákup vybavenia k PC115 €
27. 1. 2021JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Platba za reoverenie údajov80 €
1. 2. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
27. 1. 2021Next Team s.r.o.36487104Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne60 €
13. 1. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Nákup občerstvenia181.33 €
12. 1. 2021FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku13.56 €
28. 1. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
26. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €
8. 1. 2021NDS, a.s.,36919001Kúpa diaľničnej známky50 €
9. 2. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál189.04 €
1. 2. 2021Wame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
2. 3. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
16. 2. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
22. 2. 2021Promiseo s.r.o.44930747Poplatok za webinár v oblasti marketingu7.90 €
11. 2. 2021Next Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby55.98 €
18. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie41.97 €
1. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie146.85 €
3. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie119.94 €
1. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie23.92 €
2. 2. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete140 €
25. 2 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky131.40 €
2. 2. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu178.80 €
2. 2. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva149.40 €
2. 3. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
5. 2. 2021BLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia277.81 €
26. 2. 2021BLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia125.40 €
4. 2. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Nákup hygienických potrieb a vybavenia243.72 €
5. 2. 2021ANTIK Telecom s.r.o. 36191400Služba Microsoft 365120.84 €
2. 3. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
2. 2. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
2. 2. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HPlatba za softvér9.99 €
26. 2. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €
22. 2. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €
6. 4. 2021Wame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
17. 3. 2021Wame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
31. 3. 2021Internet Info., s.r.o.25648071Nákup licencie na softvér56 €
11. 3. 2021Next Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby13.49 €
6. 4. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete380 €
2. 3. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete480 €
8. 3. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky100.50 €
3. 3. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €
6. 4. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
9. 3. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti verejného obstarávania1260 €
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOObjednávkaSuma
27. 5. 2021NEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
27. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
7. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu11760 €
1. 6. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
1. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
28. 4. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
1. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN25 €
1. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
25. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
1. 4. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140 €
24. 5. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
24. 5. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €
24. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením VPN28.80 €
24. 5. 2021Ardaco, a.s.35829036 Softvérová licencia94.80 €
24. 5. 2021Shutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
24. 5. 2021OKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979 Mobilný telefón259 €
21. 5. 2021SOŠ technická00893340 Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov126.90 €
21. 5. 2021 Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
21. 5. 2021Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
20. 5. 2021Okresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
20. 5. 2021Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Vybavenie k PC115 €
20. 5. 2021JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora80 €
19. 5. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
19. 5. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Občerstvenie181.33 €
19. 5. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
19. 5. 2021NDS, a.s.,36919001Diaľničná známka50 €
18. 5. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Webinár v oblasti marketingu7.90 €
18. 5. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie41.97 €
18. 5. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie146.85 €
18. 5. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie119.94 €
18. 5. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie23.92 €
18. 5. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika131.40 €
18. 5. 2021BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie277.81 €
17. 5. 2021BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie125.40 €
17. 5. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a vybavenie243.72 €
17. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 36510.60 €
17. 5. 2021DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €
17. 5. 2021Internet Info, s.r.o.25648071Licencia na softvér56 €
17. 5. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika100.50 €
17. 5. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika2210.80 €
14. 5. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €
13. 5. 2021Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €
12. 5. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie4700 €
12. 5. 2021DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov
11. 5. 2021DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €
11. 5. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón360 €
10. 5. 2021Digital River IE6426071C Licencia na softvér AutoCAD LT400 €
28. 4. 2021FOCUS COMPUTER s.r.o.36188778Nákup PC techniky
28. 4. 2021Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €