Podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj v záujme  kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, spoločnosť IDS Východ, s.r.o. zverejňuje všetky dokumenty, ktoré sa týkajú jej chodu. V tejto sekcii nájdete zoznam zmlúv, objednávok a prehľad faktúr.

Dátum zverejneniaTypZmluvná stranaIČONázovSuma
13. 9. 2021ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
27. 8. 2021ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
25. 8. 2021ZmluvaPromiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovanie konzultácií
5. 12. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €
26. 11. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €
27. 11. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/2070 €
1. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2020)95.40 €
1. 11. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2020)106 €
1. 12. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2020)106 €
1. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/209.99 €
5. 1. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 1/219.99 €
1. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 1/219.99 €
11. 1. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 1/2113.56 €
25. 1. 2021ObjednávkaAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 1/2119.99 €
1. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 2/219.99 €
25. 1. 2021ObjednávkaAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 2/2119.99 €
1. 3. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)116.60 €
1. 2. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)106 €
25. 1. 2021ObjednávkaAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 3/2119.99 €
1. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 3/21_29.99 €
1. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 3/219.99 €
17. 4. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €
11. 4. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €
25. 1. 2021ObjednávkaAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 4/2119.99 €
5. 10. 2020FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/19135 €
5. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - január 2020210.60 €
5. 10. 2020FaktúraMartin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €
10. 1. 2020ObjednávkaMartin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €
5. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu154.80 €
5. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1/20192.32 €
5. 10. 2020FaktúraAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €
30. 1. 2020ObjednávkaAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)32.03 €
12. 1. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)42.40 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 01.202041.48 €
5. 10. 2020FaktúraVV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €
25. 2. 2020ObjednávkaVV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €
5. 10. 2020FaktúraTomáš Eisner47685871Účasť na odbornej hodnotiacej komisii60 €
26. 2. 2020ObjednávkaTomáš Eisner47685871 Účasť na odbornej hodnotiacej komisii
5. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €
20. 2. 2020ObjednávkaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €
5. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2/2060 €
5. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €
28. 2. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)72.50 €
1. 2. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)63.60 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0259.24 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0120.16 €
5. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - február 2020210.60 €
5. 10. 2020FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €
4. 2. 2020ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €
5. 10. 2020FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 2/2080 €
7. 2. 2020ObjednávkaJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 2/2080 €
5. 10. 2020FaktúraBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €
10. 2. 2020ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55.33 €
6. 2. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55 €
5. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál82.16 €
5. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál124.04 €
5. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 02.2020200 €
30. 1. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 02.2020200 €
5. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 01.2020200 €
31. 12. 2019ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 01.2020200 €
5. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - marec 2020210.60 €
5. 10. 2020FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/20
27. 3. 2020ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/20350 €
5. 10. 2020FaktúraKOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €
13. 3. 2020ObjednávkaKOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €
5. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €
20. 3. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €
5. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €
30. 3. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €
5. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 3/2060 €
5. 10. 2020FaktúraČeská asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €
3. 3. 2020ObjednávkaČeská asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €
5. 10. 2020FaktúraCarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €
2. 3. 2020ObjednávkaCarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €
23. 3. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €
5. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 02.202041.48 €
5. 10. 2020FaktúraAlza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €
3. 3. 2020ObjednávkaAlza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €
7. 10. 2020FaktúraAUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €
21. 4. 2020ObjednávkaAUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €
7. 10. 2020FaktúraRegionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €
15. 4. 2020ObjednávkaRegionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €
7. 10. 2020FaktúraPEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €
14. 4. 2020ObjednávkaPEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €
7. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál163.30 €
7. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky 4/2020.80 €
7. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - apríl 2020210.60 €
7. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Servisné práce75 €
7. 10. 2020FaktúraNAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €
20. 4. 2020ObjednávkaNAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €
7. 10. 2020FaktúraNAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €
21. 4. 2020ObjednávkaNAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €
7. 10. 2020FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 1-3/20216 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)73.22 €
1. 3. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)63.60 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 03.202041.48 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9872.40 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9780 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o. 52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_4
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_4834 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €
20. 5.2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €
20. 5. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €
7. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - máj 2020210.60 €
7. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 04.2020200 €
31. 3. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 04.2020200 €
7. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 03.2020200 €
28. 2. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 03.2020200 €
7. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 4/20301.20 €
7. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948 €
20. 5. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948.00 €
7. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955.20 €
21. 5. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955 €
7. 10. 2020FaktúraWame s.r.o.473946251 časť. vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)84.59 €
1. 4. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)74.20 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 04.202041.48 €
7. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál146.50 €
7. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €
16. 6. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €
7. 10. 2020FaktúraSor - med, s.r.o.36865052Výkon PZS100 €
7. 10. 2020FaktúraFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €
16. 6. 2020ObjednávkaFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €
7. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - jún 2020210.60 €
7. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 05.2020200 €
30. 4. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 05.2020200 €
7. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 06.2020200 €
31. 5. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 06.2020200 €
7. 10. 2020FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €
23. 6. 2020ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)84.59 €
1. 6. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)74.20 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)84.59 €
1. 5. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)74.20 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 06.202041.48 €
7. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 05.202041.48 €
9. 10. 2020FaktúraSleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €
23. 7. 2020ObjednávkaSleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €
9. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €
27. 7. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €
9. 10. 2020FaktúraORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €
30. 7. 2020ObjednávkaORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €
9. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál146 €
9. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - júl210.60 €
9. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky 7/2021.64 €
9. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €
13. 7. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €
9. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Priebežné spracovanie účtovnej agendy144 €
9. 10. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie mzdovej agendy 2Q. 2020270 €
9. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - august210.60 €
9. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 07.202041.48 €
9. 10. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €
25. 8. 2020ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €
9. 10. 2020FaktúraFilip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie BOZP120 €
9. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 8/20146 €
9. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020_2200 €
30. 6. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020_2200 €
9. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 08/20_2184.32 €
9. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 8/2096 €
9. 10. 2020FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €
31. 7. 2020ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €
9. 10. 2020FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €
25. 8. 2020ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €
9. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €
1. 7. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €
9. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020200 €
31. 7. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020200 €
9. 10. 2020FaktúraWame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €
10. 9. 2020ObjednávkaWame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €
9. 10. 2020FaktúraWame s.r.o.47394625Platba za 2. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €
9. 10. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto - 09/202029.35 €
9. 10. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €
21. 9. 2020ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €
9. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 9/20146.70 €
9. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - september/20210.60 €
9. 10. 2020FaktúraVMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €
23. 9. 2020ObjednávkaVMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €
9. 10. 2020FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/2080 €
9. 9. 2020ObjednávkaJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/2080 €
9. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete 9/2080 €
31. 8. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete 9/2080 €
9. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €
29. 9. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €
9. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 9/2096 €
27. 7. 2021ZmluvaMedia RTVS, s.r.o.35967871Obchodná zmluva1490.40 €
9. 10. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva96 €
9. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €
29. 9. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €
9. 10. 2020FaktúraBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €
10. 9. 2020ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €
9. 10. 2020FaktúraBEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €
23. 9. 2020ObjednávkaBEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €
9. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 8.202041.48 €
9. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 9.2020)84.59 €
9. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 9.2020)74.20 €
9. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 8.2020)84.59 €
9. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 8.2020)74.20 €
9. 10. 2020FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €
11. 9. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €
9. 10. 2020FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €
16. 9. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €
9. 10. 2020FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €
15. 9. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €
15. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom - október/20210.60 €
2. 10. 2020FaktúraOTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €
1. 10. 2020ObjednávkaOTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €
8. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 10/20146.31 €
21. 10. 2020FaktúraMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €
20. 10. 2020ObjednávkaMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €
1. 10. 2020FaktúraIng. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €
1. 10. 2020ObjednávkaIng. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €
2. 10. 2020ObjednávkaDominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €
5. 10. 2020FaktúraDominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €
23. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €
22. 10. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €
2. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €
1. 10. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €
2. 10. 2020FaktúraAvantage BV dba 2CheckouNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €
7. 10. 2020ObjednávkaAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €
2. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 10/202041.78 €
21. 10. 2020Faktúra2 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.97 €
20.10.2020Objednávka2 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.90 €
8. 10. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o úhrade nákladov vynaložených do úpravy predmetu nájmu1190.40 €
1. 6. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2021)180 €
1. 6. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (05.2021)40.01 €
21. 6. 2021FaktúraPromiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €
18. 6. 2021ObjednávkaPromiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €
3. 5. 2021ObjednávkaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €
4. 5. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €
1. 6. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 5/2142.41 €
8. 6. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál185.18 €
1. 6. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete 5/21280 €
8. 6. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €
1. 6. 2021Objednávkae-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €
17. 6. 2021FaktúraeM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €
16. 6. 2021ObjednávkaeM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €
29. 6. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 6/21300 €
1. 6. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie 6/2141.48 €
2. 6. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 6/219.99 €
1. 1. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 6/219.99 €
2. 6. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 6/2119.99 €
25. 1. 2021ObjednávkaAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 6/2119.99 €
1. 6. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €
3. 5. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €
2. 6. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €
29. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €
8. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €
4. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €
14. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €
9. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €
30. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €
27. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €
2. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €
26. 4. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €
28. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €
24. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €
7. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €
1. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €
28. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €
22. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €
14. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €
6. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €
21. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €
15. 5 .2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €
21. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €
24. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €
19. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €
22. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €
12. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €
16. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €
26. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €
29. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €
10. 5. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál184.50 €
3. 5. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač40.60 €
27. 5. 2021ObjednávkaNEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
1. 6. 2021FaktúraNEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
3. 5. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete360 €
1. 6. 2021FaktúraIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Dopravno-plánovací softvér80220 €
27. 5. 2021ObjednávkaINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
28. 5. 2021FaktúraINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
7. 5. 2021ObjednávkaINNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu11760 €
10. 5. 2021FaktúraINNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu117.60 €
1. 6. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
2. 6. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
1. 6. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
3. 5. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva152.64 €
1. 5. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
5. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
28. 4. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
3. 5. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
1. 6. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť300 €
1. 5. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN25 €
3. 5. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN24 €
3. 5. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
1. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
3. 5. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
25. 1. 2021ObjednávkaAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
3. 5. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
1. 4. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140 €
7. 5. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140.17 €
28. 10. 2020FaktúraVeteran Bus Diamant s.r.o.42329906 Prenájom historického autobusu360 €
9 11. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál170.79 €
16. 11. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – november210.60 €
16. 11. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky116.30 €
30. 9. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
3. 11 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
2. 12. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
25. 5. 2021ZmluvaIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií66850 €
23. 11. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva235.68 €
11. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €
3. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €
4. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €
29. 10. 2020FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd261 €
14. 11. 2021ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €
23. 11. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1607.20 €
19. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením VPN28.80 €
20 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za práce spojené s nastavením VPN28.80 €
6. 11. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.04 €
3. 11. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
4. 11. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
2. 12. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
9. 12. 2020ObjednávkaArdaco, a.s.35829036 Softvérová licencia94.80 €
10. 12. 2020FaktúraArdaco, a.s.35829036 Nákup softvérovej licencie94.80 €
10. 12. 2020ObjednávkaShutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
4. 11. 2020FaktúraShutterstock, Inc. 80-0812659 Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
9. 12. 2020ObjednávkaOKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979 Mobilný telefón259 €
10. 12. 2020FaktúraOKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979Kúpa mobilného telefónu259 €
11. 12. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky69.10 €
11. 12. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – december210.60 €
2. 12. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete140 €
14. 12. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
8. 12. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.76 €
2. 1. 2021FaktúraFilip Šamaj46329722Činnosť technika108 €
1. 12. 2020ObjednávkaSOŠ technická00893340 Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov126.90 €
8. 1. 2021FaktúraSOŠ technická00893340 Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov126.90 €
21. 12. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
14. 12. 2020Objednávka Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
16. 12. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
15. 12. 2020ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
22. 12. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861 Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
2. 1. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál191.20 €
2. 1. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky9.80 €
2. 1. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete160 €
8. 1. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
2. 1. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie a vedenie mzdovej agendy306 €
8. 1. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 12/20120.84 €
7. 1. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie4148 €
4. 12. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HAdobbe - Photography9.99 €
9. 12. 2020ObjednávkaOkresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
10. 12. 2020FaktúraOkresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
3. 12. 2020ObjednávkaInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Vybavenie k PC115 €
2. 12. 2020FaktúraInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Nákup vybavenia k PC115 €
20. 1. 2021ObjednávkaJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora80 €
27. 1. 2021FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Platba za reoverenie údajov80 €
29. 1. 2021ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
1. 2. 2021FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
27. 1. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne60 €
12. 1. 2021ObjednávkaMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Občerstvenie181.33 €
13. 1. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Nákup občerstvenia181.33 €
12. 1. 2021FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku13.56 €
15. 1. 2021ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
28. 1. 2021FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
26. 1. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €
7. 1. 2021ObjednávkaNDS, a.s.,36919001Diaľničná známka50 €
8. 1. 2021FaktúraNDS, a.s.,36919001Kúpa diaľničnej známky50 €
9. 2. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál189.04 €
1. 2. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
2. 3. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
16. 2. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
19. 2. 2021ObjednávkaPromiseo, s.r.o.44930747Webinár v oblasti marketingu7.90 €
22. 2. 2021FaktúraPromiseo s.r.o.44930747Poplatok za webinár v oblasti marketingu7.90 €
11. 2. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby55.98 €
27. 1. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie41.97 €
18. 2. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie41.97 €
27. 1. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie146.85 €
1. 2. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie146.85 €
27. 1. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie119.94 €
3. 2. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie119.94 €
27. 1. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie23.92 €
1. 2. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie23.92 €
2. 2. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete140 €
24. 2. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika131.40 €
25. 2 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky131.40 €
2. 2. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu178.80 €
2. 2. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva149.40 €
2. 3. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
4. 2. 2021ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie277.81 €
5. 2. 2021FaktúraBLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia277.81 €
20. 2. 2021ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie125.40 €
26. 2. 2021FaktúraBLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia125.40 €
1. 2. 2021ObjednávkaAVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a vybavenie243.72 €
4. 2. 2021FaktúraAVANCE UM s.r.o.44622961Nákup hygienických potrieb a vybavenia243.72 €
1. 1. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 36510.60 €
5. 2. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o. 36191400Služba Microsoft 365120.84 €
2. 3. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
2. 2. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
2. 2. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HPlatba za softvér9.99 €
26. 2. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €
15. 2. 2021ObjednávkaDOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €
6. 4. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
17. 3. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
29. 3. 2021ObjednávkaInternet Info, s.r.o.25648071Licencia na softvér56 €
31. 3. 2021FaktúraInternet Info., s.r.o.25648071Nákup licencie na softvér56 €
11. 3. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby13.49 €
6. 4. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete380 €
2. 3. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete480 €
5. 3. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika100.50 €
2. 3. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika2210.80 €
8. 3. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky100.50 €
3. 3. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €
6. 4. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
9. 3. 2021FaktúraEkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti verejného obstarávania1260 €
29. 3. 2021ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €
31. 3. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €
12. 4. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)127.49 €
8. 3. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)120.84 €
6. 4. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
26. 3. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE6364992HAdobbe - Illustrator 3/2119.99 €
6. 4. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE6364992HAdobbe - Photography 3/21_29.99 €
2. 3. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE6364992HAdobbe - Photography 3/219.99 €
9. 3. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál184.04 €
13. 5. 2021ZmluvaPromiseo, s.r.o.44930747Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií10240 €
31. 4. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2021)180 €
4. 5. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (04./2021)40.01 €
8. 4. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (03/2021)40.01 €
29. 4. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy300 €
15. 4. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby19.97 €
14. 4. 2021ObjednávkaAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €
15. 4. 2021FaktúraAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €
21. 4. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie4700 €
22. 4. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.52681734PC a IKT vybavenie4700 €
26. 4. 2021FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €
16. 4. 2021FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €
21. 4. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd360 €
13. 4. 2021ObjednávkaDOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €
14. 4. 2021FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €
3. 4. 2021ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €
12. 4. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €
6. 4. 2021ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón360 €
12. 4. 2021FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu360 €
16. 4. 2021ObjednávkaDigital River IE6426071C Licencia na softvér AutoCAD LT400 €
7.4. 2021FaktúraDigital RiverIE6426071CNákup licencie na AutoCAD LT400 €
6. 4. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HNákup softvéru19.99 €
9. 4. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál184 €
3. 3. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €
9. 3. 2021FaktúraEkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti VO1260 €
22. 2. 2021FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €
24. 2. 2021ObjednávkaFOCUS COMPUTER s.r.o.36188778Nákup PC techniky0 €
8. 2. 2021ObjednávkaStravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €
1. 4. 2021ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav TrnkaZmluva o poskytnutí dotácie50000 €
13. 4. 2021ZmluvaPeter Javorík – DATEX, Piešťanská 2992/12, 010 01 Žilina, IČO: 14 231 328Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
25. 3. 2021ZmluvaPrešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475Zmluva o poskytnutí dotácie50000 €
22. 3. 2021ZmluvaVÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155Zmluva o bežnom účte na dotácie
22. 2. 2021ZmluvaEkoAuris PLUS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 44 882 327Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania3600 €
22. 2. 2021ZmluvaNext Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36487104Zmluva o kúpe prenajatej veci50 €
8. 2. 2021ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019742302 €
14. 1. 2021ZmluvaMesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová, primátorka, IČO: 00 327 646Mandátna zmluva60000 €
28. 12. 2020ZmluvaMesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor, IČO: 00691135Mandátna zmluva60000 €
18. 12. 2020ZmluvaWAME, s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)1800 €
16. 12. 2020ZmluvaIng. Peter Války, Malokrasňanská 10152/12, 831 54 BratislavaZmluva o dielo a Licenčná zmluva1500 €
14. 12. 2020ZmluvaAXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540Zamestnávateľská zmluva Axa
30. 11. 2020ZmluvaMesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 Mandátna zmluva5000 €
25. 11. 2020ZmluvaIng. Jozef Kubej JKC, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 34 376 275Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
6. 11. 2020ZmluvaNN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853Zamestnávateľská zmluva
6. 11. 2020ZmluvaAnna Mária Matejovská, rod. Matejovská, Exnárová 3, 040 22 KošiceZmluva o dielo250 €
14. 10. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2. 10. 2020ZmluvaMesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, IČO: 00 327 646Mandátna zmluva5000 €
24. 9. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019
14. 9. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemku
14. 7. 2020ZmluvaFilip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46 329 722Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci205 €
17. 6.. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019
17. 06. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019
12. 6. 2020ZmluvaWAME s.r.o., Priemyselná 4271, Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluva4399 €
28. 5. 2020ZmluvaSor-med s.r.o., Športová 918/41, Ľubica, IČO: 36 865 052Mandátna zmluva100 €
12. 5. 2020ZmluvaMgr. art. Peter Javorík, ArtD., Pod Kalváriou 9, Bardejov, IČO: 00 000 000Zmluva o dielo a licenčná zmluva5000 €
12. 5. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
7. 5. 2020ZmluvaORID, s.r.o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462Darovacia zmluva
9. 3. 2020ZmluvaPeter Lenárt, Magurská 3, Košice, IČO: 00 000 000Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224509120 €
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224510120 €
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224512120 €
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224516120 €
3. 11. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224520120 €
22. 10. 2020ZmluvaO2 Slovakia, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 8548 863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
10. 9. 2020ZmluvaBratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy
30. 7. 2020ZmluvaBratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy
18. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224523120 €
14. 2. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
14. 2. 2020ZmluvaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700Poistná zmluva757.2 €
14. 2. 2020ZmluvaMOTOR-CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, Košice, IČO: 36 198 595Kúpna zmluva17333.33 €
12. 2. 2020ZmluvaNext Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Zmluva o plnom servise a údržbe
12. 2. 2020ZmluvaNext Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov IČO: 36 487 104Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1501202050 €
12. 2. 2020ZmluvaNext Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Nájomná zmluva2106 €
7. 2. 2020ZmluvaDenisa Rozkošová, Fulianka 63, Kapušany, IČO: 00 000 000Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prác62.50 €
28. 1. 2020ZmluvaĽubomír Gazdík - GEEL, Jurkovičova 6579/13, Prešov, IČO: 52 309 126Zmluva o dielo1790 €
28. 1. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
23. 1. 2020ZmluvaANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36 191 400Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/
21. 10. 2019ZmluvaKošický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Mandátna zmluva60000 €
21. 1. 2020ZmluvaJUDr. Ján Martinec, advokát, Werferova 1, Košice, IČO: 35 549 815Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora580 €
21. 1. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva o nájme nebytového priestoru273.50 €
21. 1. 2020ZmluvaEkorea plus s.r.o., Hanojská 1, Košice, IČO: 51 203 057Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy
21. 1. 2020Zmluvae-FIIA s.r.o., Považská 2, Košice, IČO: 48 212 024Zmluva o vedení účtovníctva
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOZmluvaPoznámkaSuma
13. 9. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
27. 8. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb
25. 8. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovanie konzultácií
27. 7. 2021Media RTVS, s.r.o.35967871Obchodná zmluva1490.40 €
8. 10. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o úhrade nákladov vynaložených do úpravy predmetu nájmu1190.40 €
25. 5. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií66850 €
13. 5. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií10240 €
1. 4. 2021Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav TrnkaZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu poskytovateľa na softvérové a hardvérové vybavenie pre účel modelovania dopravných a prepravných procesov.50000 €
13. 4. 2021Peter Javorík – DATEX, Piešťanská 2992/12, 010 01 Žilina, IČO: 14 231 328Rámcová zmluva o poskytovaní služiebTvorba a spracovávanie grafických návrhov.
25. 3. 2021Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475Zmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu poskytovateľa na softvérové a hardvérové vybavenie pre účel modelovania dopravných a prepravných procesov.
50000 €
22. 3. 2021VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155Zmluva o bežnom účte na dotácieOtvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s., pre depozitné produkty.

22. 2. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 44 882 327Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávaniaKomplexné služby prípravy a realizácie verejného obstarávania Zákazky, vrátane poradenských služieb pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní.3600 €
22. 2. 2021Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 36487104Zmluva o kúpe prenajatej veciKúpa zariadení XEROX VersaLink 7025V_S s príslušenstvom.50 €
8. 2. 2021Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019Odplata Mandatárovi spoločnosti IDS Východ, s.r.o. na rok 2021.
742302 €
14. 1. 2021Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová, primátorka, IČO: 00 327 646Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2021 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: a) - r) viď príloha. 60000 €
28. 12. 2020Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor, IČO: 00691135Mandátna zmluvaTouto zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2021 a na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu činnosti a) - r) viď príloha.60000 €
18. 12. 2020WAME, s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)Poskytovanie servisných a údržbových služieb súvisiacich s odstraňovaním vád počítačového programu. Suma 150 € mesačne.1800 €
16. 12. 2020Ing. Peter Války, Malokrasňanská 10152/12, 831 54 BratislavaZmluva o dielo a Licenčná zmluvaSpracovanie Mapy tarifných zón.

1500 €
14. 12. 2020AXA d.d.s., a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540Zamestnávateľská zmluva AxaZamestnávateľ sa zaväzuje platiť a odvádzať príspevky určené v tejto zmluve za svojich zamestnancov.
30. 11. 2020Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2020 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu činnosti a) - r) viď príloha. 5000 €
25. 11. 2020Ing. Jozef Kubej JKC, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 34 376 275Rámcová zmluva o poskytovaní služiebSpráva počítačovej siete vrátane inštalácie, konfigurácie a update technického a programového vybavenia klientskych staníc. Konzultačné služby a poradenská činnosť v uvedených oblastiach, školenie užívateľov v oblasti kancelárskych systémov, vyhľadávanie informácii v počítačoch a práca s informačnými portálmi.
6. 11. 2020NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853Zamestnávateľská zmluvaÚprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení.
6. 11. 2020Anna Mária Matejovská, rod. Matejovská, Exnárová 3, 040 22 KošiceZmluva o dieloVymaľovanie kuchynky a renovácia dvoch okien kuchynky.250 €
14. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
2. 10. 2020Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, Prešov, IČO: 00 327 646Mandátna zmluvaMandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2020 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: a) - r) viď príloha. Suma 5000 eur s DPH mesačne.5000 €
24. 9. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Mení sa Čl. III. bod 2.
14. 9. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemkuNájom parkovacieho miesta. Suma 40,01 eur mesačne.
14. 7. 2020Filip Šamaj, Vodná 6, Košice, IČO: 46 329 722Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciVýkon činností na úseku OPP a úseku BOZP.205 €
17. 6.. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorým sa mení ustanovenie Čl. III., bod 5 Mandátnej zmluvy zo dňa 21.10.2019. Čl. III. bod 5 sa mení.
17. 06. 2020Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.2019Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa: 1. Mení číslo účtu PSK uvedeného v záhlaví Mandátnej zmluvy. 2. Dojednáva sa odplata na rok 2020 v zmysle ustanovenia Čl. III, bod 8 Mandátnej zmluvy zo dňa 21.10.2019.
12. 6. 2020WAME s.r.o., Priemyselná 4271, Bardejov, IČO: 47 394 625Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluvaVytvorenie internetového portálu a udelenie Licencie na použitie Diela.4399 €
28. 5. 2020Sor-med s.r.o., Športová 918/41, Ľubica, IČO: 36 865 052Mandátna zmluvaČinnosti pracovnej zdravotnej služby.100 €
12. 5. 2020Mgr. art. Peter Javorík, ArtD., Pod Kalváriou 9, Bardejov, IČO: 00 000 000Zmluva o dielo a licenčná zmluvaSpracovanie loga a manuálu jednotného vizuálneho štýlu spoločnosti IDS Východ, s.r.o. a udelenie Licencie na použitie Diela.5000 €
12. 5. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
7. 5. 2020ORID, s.r.o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462Darovacia zmluvaÚprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami počas záväzku darcu bezodplatne prenechať darovaný hmotný majetok a záväzku obdarovaného dar prijať.
9. 3. 2020Peter Lenárt, Magurská 3, Košice, IČO: 00 000 000Zmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.Vypracovanie návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224509Kúpa mobilného telefónu.120 €
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224510Kúpa mobilného telefónu.120 €
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224512Kúpa mobilného telefónu.120 €
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224516Kúpa mobilného telefónu.120 €
3. 11. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224520Kúpa mobilného telefónu.120 €
22. 10. 2020O2 Slovakia, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 8548 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
10. 9. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyČlánok V. Ďalšie dojednania ods. 5.3 Zmluvy sa mení v celom rozsahu. Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza v celom rozsahu Prílohou č. 1.
30. 7. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, Bratislava, IČO: 35949473 Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Pri Rajčianke 2900/43, Žilina, IČO: 51110369Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravyVzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej dopravy.
18. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Kúpna zmluva č. 2400224523Kúpa mobilného telefónu. 120 €
14. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
14. 2. 2020Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700Poistná zmluvaPoistenie motorového vozidla - MOJE AUTO.757.2 €
14. 2. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, Košice, IČO: 36 198 595Kúpna zmluvaKúpa motorového vozidla.17333.33 €
12. 2. 2020Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Zmluva o plnom servise a údržbeSlužby servisu a údržby.
12. 2. 2020Next Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov IČO: 36 487 104Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 15012020Kúpna zmluva k Zariadeniu. 50 €
12. 2. 2020Next Team s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36 487 104Nájomná zmluvaPrenájom Zariadenia Xeroxom. Suma 175,5 mesačne.2106 €
7. 2. 2020Denisa Rozkošová, Fulianka 63, Kapušany, IČO: 00 000 000Zmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prácUpratovacie a čistiace práce v administratívnych priestoroch Odberateľa. 62.50 €
28. 1. 2020Ľubomír Gazdík - GEEL, Jurkovičova 6579/13, Prešov, IČO: 52 309 126Zmluva o dieloRekonštrukcia kancelárskych priestorov. 1790 €
28. 1. 2020O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863Zmluva o poskytovaní verejných služiebO2 paušál. Suma 21 eur mesačne.
23. 1. 2020ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36 191 400Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/Služba INTERNET, služba VTS. Suma: 41,48 € mesačne.
21. 10. 2019Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475Mandátna zmluvaVykonávanie činností spadajúce pod integrovaný dopravný systém. 60000 €
21. 1. 2020JUDr. Ján Martinec, advokát, Werferova 1, Košice, IČO: 35 549 815Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektoraÚprava práv a povinností oprávnenej osoby a partnera verejného sektora.580 €
21. 1. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, Košice, IČO: 42 093 937Zmluva o nájme nebytového priestoruNájom a podnájom nebytového priestoru č. 48/2019.273.50 €
21. 1. 2020Ekorea plus s.r.o., Hanojská 1, Košice, IČO: 51 203 057Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy
21. 1. 2020e-FIIA s.r.o., Považská 2, Košice, IČO: 48 212 024Zmluva o vedení účtovníctvaVedenie účtovníctva v dohodnutom rozsahu.
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOFaktúraSuma
5. 1. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 1/219.99 €
5. 10. 2020Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/19135 €
5. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - január 2020210.60 €
5. 10. 2020Martin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €
5. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu154.80 €
5. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1/20192.32 €
5. 10. 2020Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)32.03 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 01.202041.48 €
5. 10. 2020VV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €
5. 10. 2020Tomáš Eisner47685871Účasť na odbornej hodnotiacej komisii60 €
5. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €
5. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2/2060 €
5. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)72.50 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0259.24 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0120.16 €
5. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - február 2020210.60 €
5. 10. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €
5. 10. 2020JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 2/2080 €
5. 10. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55.33 €
5. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál82.16 €
5. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál124.04 €
5. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 02.2020200 €
5. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 01.2020200 €
5. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - marec 2020210.60 €
5. 10. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/20
5. 10. 2020KOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €
5. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €
5. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €
5. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 3/2060 €
5. 10. 2020Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €
5. 10. 2020CarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €
5. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 02.202041.48 €
5. 10. 2020Alza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €
7. 10. 2020AUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €
7. 10. 2020Regionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €
7. 10. 2020PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €
7. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál163.30 €
7. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky 4/2020.80 €
7. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - apríl 2020210.60 €
7. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Servisné práce75 €
7. 10. 2020NAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €
7. 10. 2020NAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €
7. 10. 2020Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 1-3/20216 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)73.22 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 03.202041.48 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9872.40 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o. 52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_4
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €
7. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - máj 2020210.60 €
7. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 04.2020200 €
7. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 03.2020200 €
7. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 4/20301.20 €
7. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948 €
7. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955.20 €
7. 10. 2020Wame s.r.o.473946251 časť. vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)84.59 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 04.202041.48 €
7. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál146.50 €
7. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €
7. 10. 2020Sor - med, s.r.o.36865052Výkon PZS100 €
7. 10. 2020Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €
7. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - jún 2020210.60 €
7. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 05.2020200 €
7. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 06.2020200 €
7. 10. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)84.59 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)84.59 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 06.202041.48 €
7. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 05.202041.48 €
9. 10. 2020SleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €
9. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €
9. 10. 2020ORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €
9. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál146 €
9. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - júl210.60 €
9. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky 7/2021.64 €
9. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €
9. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Priebežné spracovanie účtovnej agendy144 €
9. 10. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie mzdovej agendy 2Q. 2020270 €
9. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - august210.60 €
9. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 07.202041.48 €
9. 10. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €
9. 10. 2020Filip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie BOZP120 €
9. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 8/20146 €
9. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020_2200 €
9. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 08/20_2184.32 €
9. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 8/2096 €
9. 10. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €
9. 10. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €
9. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €
9. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020200 €
9. 10. 2020Wame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €
9. 10. 2020Wame s.r.o.47394625Platba za 2. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €
9. 10. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto - 09/202029.35 €
9. 10. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €
9. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 9/20146.70 €
9. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - september/20210.60 €
9. 10. 2020VMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €
9. 10. 2020JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/2080 €
9. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete 9/2080 €
9. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €
9. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 9/2096 €
9. 10. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva96 €
9. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €
9. 10. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €
9. 10. 2020BEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €
9. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 8.202041.48 €
9. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 9.2020)84.59 €
9. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 8.2020)84.59 €
9. 10. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €
9. 10. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €
9. 10. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €
15. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom - október/20210.60 €
2. 10. 2020OTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €
8. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 10/20146.31 €
21. 10. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €
1. 10. 2020Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €
5. 10. 2020Dominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €
23. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €
2. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €
2. 10. 2020Avantage BV dba 2CheckouNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €
2. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie - 10/202041.78 €
21. 10. 20202 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.97 €
1. 6. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2021)180 €
1. 6. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (05.2021)40.01 €
21. 6. 2021Promiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €
4. 5. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €
1. 6. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 5/2142.41 €
8. 6. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál185.18 €
1. 6. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete 5/21280 €
8. 6. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €
17. 6. 2021eM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €
29. 6. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 6/21300 €
1. 6. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie 6/2141.48 €
2. 6. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 6/219.99 €
2. 6. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 6/2119.99 €
1. 6. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €
2. 6. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €
8. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €
14. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €
30. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €
2. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €
28. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €
7. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €
28. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €
14. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €
21. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €
24. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €
22. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €
16. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €
29. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €
10. 5. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál184.50 €
3. 5. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač40.60 €
1. 6. 2021NEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
3. 5. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete360 €
1. 6. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Dopravno-plánovací softvér80220 €
28. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
10. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu117.60 €
2. 6. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
1. 6. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
3. 5. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva152.64 €
5. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
3. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
1. 6. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť300 €
3. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN24 €
3. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
3. 5. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
3. 5. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
7. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140.17 €
28. 10. 2020Veteran Bus Diamant s.r.o.42329906 Prenájom historického autobusu360 €
9 11. 2020O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál170.79 €
16. 11. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – november210.60 €
16. 11. 2020Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky116.30 €
3. 11 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
2. 12. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
23. 11. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva235.68 €
11. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €
3. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €
4. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €
29. 10. 2020Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd261 €
23. 11. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1607.20 €
20 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za práce spojené s nastavením VPN28.80 €
6. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.04 €
3. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
4. 11. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
2. 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie41.48 €
10. 12. 2020Ardaco, a.s.35829036 Nákup softvérovej licencie94.80 €
4. 11. 2020Shutterstock, Inc. 80-0812659 Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
10. 12. 2020OKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979Kúpa mobilného telefónu259 €
11. 12. 2020Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky69.10 €
11. 12. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie – december210.60 €
2. 12. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete140 €
14. 12. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
8. 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365108.76 €
2. 1. 2021Filip Šamaj46329722Činnosť technika108 €
8. 1. 2021SOŠ technická00893340 Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov126.90 €
21. 12. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
16. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
22. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861 Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
2. 1. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál191.20 €
2. 1. 2021Next Team s.r.o.36487104Úhrada za výtlačky9.80 €
2. 1. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete160 €
8. 1. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
2. 1. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie a vedenie mzdovej agendy306 €
8. 1. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 12/20120.84 €
7. 1. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za internetové pripojenie4148 €
4. 12. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HAdobbe - Photography9.99 €
10. 12. 2020Okresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
2. 12. 2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Nákup vybavenia k PC115 €
27. 1. 2021JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Platba za reoverenie údajov80 €
1. 2. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
27. 1. 2021Next Team s.r.o.36487104Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne60 €
13. 1. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Nákup občerstvenia181.33 €
12. 1. 2021FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku13.56 €
28. 1. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
26. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €
8. 1. 2021NDS, a.s.,36919001Kúpa diaľničnej známky50 €
9. 2. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál189.04 €
1. 2. 2021Wame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
2. 3. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
16. 2. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €
22. 2. 2021Promiseo s.r.o.44930747Poplatok za webinár v oblasti marketingu7.90 €
11. 2. 2021Next Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby55.98 €
18. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie41.97 €
1. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie146.85 €
3. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie119.94 €
1. 2. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie23.92 €
2. 2. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete140 €
25. 2 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky131.40 €
2. 2. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu178.80 €
2. 2. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva149.40 €
2. 3. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
5. 2. 2021BLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia277.81 €
26. 2. 2021BLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia125.40 €
4. 2. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Nákup hygienických potrieb a vybavenia243.72 €
5. 2. 2021ANTIK Telecom s.r.o. 36191400Služba Microsoft 365120.84 €
2. 3. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
2. 2. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
2. 2. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HPlatba za softvér9.99 €
26. 2. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €
6. 4. 2021Wame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
17. 3. 2021Wame s.r.o.47394625Servisné služby180 €
31. 3. 2021Internet Info., s.r.o.25648071Nákup licencie na softvér56 €
11. 3. 2021Next Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby13.49 €
6. 4. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete380 €
2. 3. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa počítačovej siete480 €
8. 3. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky100.50 €
3. 3. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €
6. 4. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €
9. 3. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti verejného obstarávania1260 €
31. 3. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €
12. 4. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)127.49 €
8. 3. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)120.84 €
6. 4. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie41.48 €
26. 3. 2021Adobbe - IllustratorIE6364992HAdobbe - Illustrator 3/2119.99 €
6. 4. 2021Adobbe - PhotographyIE6364992HAdobbe - Photography 3/21_29.99 €
2. 3. 2021Adobbe - PhotographyIE6364992HAdobbe - Photography 3/219.99 €
9. 3. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál184.04 €
31. 4. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2021)180 €
4. 5. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (04./2021)40.01 €
8. 4. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (03/2021)40.01 €
29. 4. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy300 €
15. 4. 2021Next Team s.r.o.36487104Služby servisu a údržby19.97 €
15. 4. 2021Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €
22. 4. 2021FOCUS-computer s.r.o.52681734PC a IKT vybavenie4700 €
26. 4. 2021FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €
16. 4. 2021FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €
21. 4. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd360 €
14. 4. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €
12. 4. 2021DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €
12. 4. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu360 €
7.4. 2021Digital RiverIE6426071CNákup licencie na AutoCAD LT400 €
6. 4. 2021Adobe System SoftwareIE636992HNákup softvéru19.99 €
9. 4. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál184 €
3. 3. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €
9. 3. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti VO1260 €
22. 2. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOObjednávkaSuma
5. 12. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €
26. 11. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €
27. 11. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/2070 €
1. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2020)95.40 €
1. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2020)106 €
1. 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2020)106 €
1. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/209.99 €
1. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 1/219.99 €
11. 1. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 1/2113.56 €
25. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 1/2119.99 €
1. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 2/219.99 €
25. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 2/2119.99 €
1. 3. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)116.60 €
1. 2. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)106 €
25. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 3/2119.99 €
1. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 3/21_29.99 €
1. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 3/219.99 €
17. 4. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €
11. 4. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €
25. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 4/2119.99 €
10. 1. 2020Martin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €
30. 1. 2020Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €
12. 1. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)42.40 €
25. 2. 2020VV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €
26. 2. 2020Tomáš Eisner47685871 Účasť na odbornej hodnotiacej komisii
20. 2. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €
28. 2. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €
1. 2. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)63.60 €
4. 2. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €
7. 2. 2020JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 2/2080 €
10. 2. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €
6. 2. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55 €
30. 1. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 02.2020200 €
31. 12. 2019Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 01.2020200 €
27. 3. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/20350 €
13. 3. 2020KOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €
20. 3. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €
30. 3. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €
3. 3. 2020Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €
2. 3. 2020CarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €
23. 3. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €
3. 3. 2020Alza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €
21. 4. 2020AUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €
15. 4. 2020Regionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €
14. 4. 2020PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €
20. 4. 2020NAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €
21. 4. 2020NAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €
1. 3. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)63.60 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9780 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_4834 €
20. 5.2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €
20. 5. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €
31. 3. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 04.2020200 €
28. 2. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 03.2020200 €
20. 5. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948.00 €
21. 5. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955 €
1. 4. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)74.20 €
16. 6. 2020Tenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €
16. 6. 2020Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €
30. 4. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 05.2020200 €
31. 5. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 06.2020200 €
23. 6. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €
1. 6. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)74.20 €
1. 5. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)74.20 €
23. 7. 2020SleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €
27. 7. 2020Tenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €
30. 7. 2020ORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €
13. 7. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €
25. 8. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €
30. 6. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020_2200 €
31. 7. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €
25. 8. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €
1. 7. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €
31. 7. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete v obd. 08.2020200 €
10. 9. 2020Wame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €
21. 9. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €
23. 9. 2020VMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €
9. 9. 2020JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/2080 €
31. 8. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete 9/2080 €
29. 9. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €
29. 9. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €
10. 9. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €
23. 9. 2020BEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €
9. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 9.2020)74.20 €
9. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 8.2020)74.20 €
11. 9. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €
16. 9. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €
15. 9. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €
1. 10. 2020OTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €
20. 10. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €
1. 10. 2020Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €
2. 10. 2020Dominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €
22. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €
1. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €
7. 10. 2020Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €
20.10.20202 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.90 €
18. 6. 2021Promiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €
3. 5. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €
1. 6. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €
16. 6. 2021eM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €
1. 1. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 6/219.99 €
25. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 6/2119.99 €
3. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €
29. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €
4. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €
9. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €
27. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €
26. 4. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €
24. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €
1. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €
22. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €
6. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €
15. 5 .2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €
21. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €
19. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €
12. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €
26. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €
27. 5. 2021NEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €
27. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €
7. 5. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu11760 €
1. 6. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €
1. 5. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
28. 4. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €
1. 5. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN25 €
1. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography9.99 €
25. 1. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator19.99 €
1. 4. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140 €
30. 9. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správcovstvo IT siete120 €
14. 11. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €
19. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením VPN28.80 €
9. 12. 2020Ardaco, a.s.35829036 Softvérová licencia94.80 €
10. 12. 2020Shutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €
9. 12. 2020OKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979 Mobilný telefón259 €
1. 12. 2020SOŠ technická00893340 Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov126.90 €
14. 12. 2020 Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
15. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €
9. 12. 2020Okresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €
3. 12. 2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Vybavenie k PC115 €
20. 1. 2021JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora80 €
29. 1. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €
12. 1. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Občerstvenie181.33 €
15. 1. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €
7. 1. 2021NDS, a.s.,36919001Diaľničná známka50 €
19. 2. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Webinár v oblasti marketingu7.90 €
27. 1. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie41.97 €
27. 1. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie146.85 €
27. 1. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie119.94 €
27. 1. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie23.92 €
24. 2. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika131.40 €
4. 2. 2021BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie277.81 €
20. 2. 2021BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie125.40 €
1. 2. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a vybavenie243.72 €
1. 1. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 36510.60 €
15. 2. 2021DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €
29. 3. 2021Internet Info, s.r.o.25648071Licencia na softvér56 €
5. 3. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika100.50 €
2. 3. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika2210.80 €
29. 3. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €
14. 4. 2021Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €
21. 4. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie4700 €
13. 4. 2021DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €
3. 4. 2021DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €
6. 4. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón360 €
16. 4. 2021Digital River IE6426071C Licencia na softvér AutoCAD LT400 €
24. 2. 2021FOCUS COMPUTER s.r.o.36188778Nákup PC techniky0 €
8. 2. 2021Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €