Podľa zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ako aj v záujme kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, spoločnosť IDS Východ, s.r.o. zverejňuje všetky dokumenty, ktoré sa týkajú jej chodu. V tejto sekcii nájdete zoznam zmlúv, objednávok a prehľad faktúr.

Dátum zverejneniaTypZmluvná stranaIČONázovSumadate
31. 12. 2021ZmluvaDATEX Peter Javorík14231328Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2021-12-31
31. 12. 2021ZmluvaKošický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve799281 €2021-12-31
31. 12. 2021 ZmluvaMesto Košice00691135Mandátna zmluva60000 €
31. 12. 2019ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020200 €2019-12-31
31. 08. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.202080 €2020-08-31
31. 07. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020200 €2020-07-31
31. 07. 2020ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €2020-07-31
31. 05. 2022FaktúraVeteran Bus Diamant s.r.o.42329906Prenájom historického autobusu 04/22135 €2022-05-31
31. 05. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275 Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020200 €2020-05-31
31. 04. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2021)180 €2021-05-01
31. 03. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 04/2238.75 €2022-03-31
31. 03. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €2021-03-31
31. 03. 2021FaktúraInternet Info., s.r.o.25648071Nákup licencie na softvér56 €2021-03-31
31. 03. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020200 €2020-03-31
31. 01. 2022FaktúraNAY a.s.35739487Kúpa webkamery89.90 €2022-01-31
31. 01. 2022FaktúraVáš Lekár, s.r.o.45263230PCR testovanie 01/2236.90 €2022-01-31
31. 01. 2022ObjednávkaOREA HOTELS s.r.o.27176657Ubytovanie - Brno147.32 €2022-01-31
31. 01. 2022ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 02/2255 €2022-01-31
31. 01. 2020FaktúraMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Kúpa motorového vozidla17333.33 €2020-01-31
30. 11. 2021ZmluvaBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb2021-11-30
30. 11. 2020ZmluvaMesto Košice00691135Mandátna zmluva5000 €2020-11-30
30. 10. 2021ObjednávkaNext Team s.r.o.36487104Kancelárske potreby 11/21 3485.66 €2021-10-30
30. 09. 2021ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o výpožičke č. 67/20212021-09-30
30. 09. 2021ZmluvaSoVIS, spol. s r. o. 00690821Kúpna zmluva č. Z21-0906-0121565.20 €2021-09-30
30. 09. 2021ObjednávkaeM Client s.r.o.CZ24836940Aktualizácia licencií76.45 €2021-09-30
30. 09. 2021ObjednávkaInared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku38.60 €2021-09-30
30. 09. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020120 €2020-09-30
30. 07. 2020ZmluvaBratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.35949473, 51110369Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy2020-07-30
30. 07. 2020ObjednávkaORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €2020-07-30
30. 06. 2022FaktúraIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Softvér pre dopravné modelovanie PTV-Vissim Advanced26880 €2022-06-30
30. 06. 2022FaktúraIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Modul Matrix correction VSF6606.40 €2022-06-30
30. 06. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020200 €2020-06-30
30. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €2021-05-30
30. 04. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020200 €2020-04-30
30. 03. 2022FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 03/22322.57 €2022-03-30
30. 03. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2022)336 €2022-03-30
30. 03. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €2020-03-30
30. 01. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020200 €2020-01-30
30. 01. 2020ObjednávkaAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €2020-01-30
29. 12. 2021ObjednávkaC/O FLOSHIP REMARKABLEElektronický zápisník358 €2021-12-29
29. 12. 2021FaktúraC/O FLOSHIP REMARKABLEElektronický zápisník358 €2021-12-29
29. 12. 2021FaktúraSoVIS, spol. s r. o.00690821Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V960 €2021-12-29
29. 11. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 11/21620.02 €2021-11-29
29. 11. 2021FaktúraAVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a dezinfekcia309.84 €2021-11-29
29. 11. 2021FaktúraMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík37.02 €2021-11-29
29. 11. 2021ObjednávkaLAVZEN s.r.o.06632726Ubytovanie - Olomouc312 €2021-11-29
29. 10. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 2260.30 €2021-10-29
29. 10. 2020FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 7-9/20261 €2020-10-29
29. 09. 2021FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy10907.40 €2021-09-29
29. 09. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €2020-09-29
29. 09. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €2020-09-29
29. 06. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/2219.99 €2022-06-29
29. 06. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 6/21300 €2021-06-29
29. 06. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4100 €2021-06-29
29. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €2021-05-29
29. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €2021-05-29
29. 04. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy300 €2021-04-29
29. 03. 2022ZmluvaAdmirent 4 s.r.o.35942541Zmluva o nájme nebytových priestorov2022-03-29
29. 03. 2021ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €2021-03-29
29. 03. 2021ObjednávkaInternet Info, s.r.o.25648071Licencia na softvér56 €2021-03-29
29. 01. 2022ObjednávkaVáš Lekár, s.r.o.45263230PCR testovanie 01/2236.90 €2022-01-29
29. 01. 2021ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €2021-01-29
28. 12. 2021FaktúraIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet11224.80 €2021-12-28
28. 12. 2020ZmluvaMesto Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor00691135Mandátna zmluva60000 €2020-12-28
28. 10. 2021ObjednávkaSAD Prešov, a.s.36477125Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu550 €2021-10-28
28. 10. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2100 €2021-10-28
28. 10. 2021ObjednávkaFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1401.40 €2021-10-28
28. 10. 2020FaktúraVeteran Bus Diamant s.r.o.42329906 Prenájom historického autobusu360 €2020-10-28
28. 09. 2021Zmluvaeurobus, a.s.36211079Kúpna zmluva600 €2021-09-28
28. 09. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/21341.30 €2021-09-28
28. 09. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/211592.65 €2021-09-28
28. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7100 €2021-09-28
28. 08. 2021FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón230 €2021-08-28
28. 07. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2100 €2021-07-28
28. 06. 2022FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 06/2280 €2022-06-28
28. 06. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/2119.99 €2021-06-28
28. 06. 2021FaktúraFilip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2021108 €2021-06-28
28. 05. 2021FaktúraINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €2021-05-28
28. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €2021-05-28
28. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €2021-05-28
28. 05. 2020ZmluvaSor-med s.r.o.36865052Mandátna zmluva100 €2020-05-28
28. 04. 2022FaktúraPHDr. Milan Kolcun - POTULKA47142821Prehliadka mesta Košice239.50 €2022-04-28
28. 04. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-04-28
28. 03. 2022ZmluvaAnna KlepáčováKúpna zmluva500 €2022-03-28
28. 03. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/2219.99 €2022-03-28
28. 03. 2022FaktúraH a H, spol. s r.o.31661572Kúpa služobného vozidla s výbavou22690 €2022-03-28
28. 02. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/2219.99 €2022-02-28
28. 02. 2020ObjednávkaIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020200 €2020-02-28
28. 02. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €2020-02-28
28. 01. 2021FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €2021-01-28
28. 01. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1/202020-01-28
28. 01. 2020ZmluvaĽubomír Gazdík - GEEL52309126Zmluva o dielo1790 €2020-01-28
27. 12. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 12/2119.99 €2021-12-27
27. 12. 2021FaktúraORAVA distribution, a.s.45621225Nákup elektronických spotrebičov373 €2021-12-27
27. 11. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/2070 €2020-11-27
27. 10. 2021ZmluvaDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Zmluva o pripojení2021-10-27
27. 10. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3100 €2021-10-27
27. 09. 2021ZmluvaFS Software, s.r.o.25375610Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb31164 €2021-09-27
27. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 122.94 €2021-09-27
27. 08. 2021ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8/212021-08-27
27. 07. 2021ZmluvaMedia RTVS, s.r.o.35967871Obchodná zmluva1490.40 €2021-07-27
27. 07. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €2020-07-27
27. 05. 2022ZmluvaDoplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.36291111Zamestnávateľská zmluva Tatra banka2022-05-27
27. 05. 2022FaktúraDigital River GmbHDE194149069Licencia PDF-Xchange71 €2022-05-27
27. 05. 2021ObjednávkaINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €2021-05-27
27. 05. 2021ObjednávkaNEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €2021-05-27
27. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €2021-05-27
27. 04. 2022FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 04/22204.50 €2022-04-27
27. 03. 2020ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/20350 €2020-03-27
27. 01. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie23.92 €2021-01-27
27. 01. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie119.94 €2021-01-27
27. 01. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie146.85 €2021-01-27
27. 01. 2021ObjednávkaMobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie41.97 €2021-01-27
27. 01. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne60 €2021-01-27
27. 01. 2021FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Platba za reoverenie údajov80 €2021-01-27
26. 11. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 15750 €2021-11-26
26. 11. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 11/2119.99 €2021-11-26
26. 11. 2021ObjednávkaAVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a dezinfekcia309.84 €2021-11-26
26. 11. 2021ObjednávkaMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík37.02 €2021-11-26
26. 11. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €2020-11-26
26. 10. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 10/2119.99 €2021-10-26
26. 09. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 09/2119.99 €2021-09-26
26. 08. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 08/2119.99 €2021-08-26
26. 07. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 07/2119.99 €2021-07-26
26. 07. 2021FaktúraSlovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy5332601Členský príspevok SAOVD za rok 2021560 €2021-07-26
26. 07. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3100 €2021-07-26
26. 05. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/2219.99 €2022-05-26
26. 05. 2022ObjednávkaDigital River GmbHDE194149069Licencia PDF-Xchange71 €2022-05-26
26. 05. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/2119.99 €2021-05-26
26. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €2021-05-26
26. 04. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/2219.99 €2022-04-26
26. 04. 2022ObjednávkaPHDr. Milan Kolcun - POTULKA47142821Prehliadka mesta Košice239.50 €2022-04-26
26. 04. 2021FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €2021-04-26
26. 04. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €2021-04-26
26. 04. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/2119.99 €2021-04-26
26. 03. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/2119.99 €2021-03-26
26. 02. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €2021-02-26
26. 02. 2021FaktúraBLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia125.40 €2021-02-26
26. 02. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/2119.99 €2021-02-26
26. 02. 2020ObjednávkaTomáš Eisner47685871 Účasť na odbornej hodnotiacej komisii2020-02-26
26. 01. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/2219.99 €2022-01-26
26. 01. 2022FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 01/22171.10 €2022-01-26
26. 01. 2021FaktúraAdobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €2021-01-26
26. 01. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/2119.99 €2021-01-26
25. 11. 2020ZmluvaIng. Jozef Kubej JKC34376275Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2020-11-25
25. 10. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2100 €2021-10-25
25. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7100 €2021-09-25
25. 08. 2021ZmluvaPromiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovanie konzultácií2021-08-25
25. 08. 2020ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €2020-08-25
25. 08. 2020ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €2020-08-25
25. 05. 2022ZmluvaPromiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 1 k objednávke č. OBJ_39_12.2021 zo dňa 20. 12. 20212022-05-25
25. 05. 2021ZmluvaIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií66850 €2021-05-25
25. 04. 2022FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 04/22115.28 €2022-04-25
25. 04. 2022Objednávka8 agency s.r.o.47851571Občerstvenie - SAOVD 2022364.20 €2022-04-25
25. 04. 2022ObjednávkaVeteran Bus Diamant s.r.o.42329906Prenájom historického autobusu 04/22135 €2022-04-25
25. 03. 2022ZmluvaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00151700Poistná zmluva937.44 €2022-03-25
25. 03. 2021ZmluvaPrešovský samosprávny kraj37870475Zmluva o poskytnutí dotácie50000 €2021-03-25
25. 02. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky131.40 €2021-02-25
25. 02. 2020ObjednávkaVV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €2020-02-25
25. 01. 2022ObjednávkaAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/22 – 12/22239.88 €2022-01-25
25. 01. 2022FaktúraVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Licencia eM Client135.45 €2022-01-25
25. 01. 2022FaktúraMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22314.33 €2022-01-25
25. 01. 2022ObjednávkaNAY a.s.35739487Kúpa webkamery89.90 €2022-01-25
25. 01. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863Profesionálny notebook Apple MacBook1452 €2022-01-25
25. 01. 2021ObjednávkaAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/21 - 12/21239.88 €2021-01-25
24. 11. 2021ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 11/214.50 €2021-11-24
24. 11. 2021FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 11/214.50 €2021-11-24
24. 11. 2021ObjednávkaSoVIS, spol. s r. o.00690821Merače teploty243.48 €2021-11-24
24. 11. 2021ObjednávkaALTERNATÍVA 21 o.z.50021699Oprava žalúzií348.70 €2021-11-24
24. 11. 2021ObjednávkaSoVIS, spol. s r. o.00690821Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited528 €2021-11-24
24. 11. 2021ObjednávkaSoVIS, spol. s r. o.00690821Lenovo SW Microsoft Windows Server210 €2021-11-24
24. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1100 €2021-09-24
24. 09. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.20192020-09-24
24. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €2021-05-24
24. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €2021-05-24
24. 03. 2022ZmluvaPromiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií2022-03-24
24. 03. 2022FaktúraMichal Byrtus74464370Kancelárske potreby 03/225.95 €2022-03-24
24. 02. 2021ObjednávkaFOCUS COMPUTER s.r.o.36188778Nákup PC techniky0 €2021-02-24
24. 02. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika131.40 €2021-02-24
24. 01. 2022ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 24201516421452 €2022-01-24
24. 01. 2022ObjednávkaVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Licencia eM Client135.45 €2022-01-24
24. 01. 2022ObjednávkaMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22314.33 €2022-01-24
24. 01. 2022FaktúraOTIDEA s.r.o.47139200Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov102 €2022-01-24
23. 12. 2021ObjednávkaInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Tašky na notebooky123.20 €2021-12-23
23. 12. 2021ObjednávkaInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Batohy na notebooky81 €2021-12-23
23. 12. 2021ObjednávkaORAVA distribution, a.s.45621225Nákup elektronických spotrebičov373 €2021-12-23
23. 11. 2021ZmluvaAgentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.31257402Zmluva o poskytnutí služieb2021-11-23
23. 11. 2021ZmluvaIng. Jozef Kubej JKC34376275Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2021-11-23
23. 11. 2021FaktúraSoVIS, spol. s r. o.00690821Dodanie servera s príslušenstvom21565.20 €2021-11-23
23. 11. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1607.20 €2020-11-23
23. 11. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva235.68 €2020-11-23
23. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €2020-10-23
23. 09. 2020ObjednávkaBEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €2020-09-23
23. 09. 2020ObjednávkaVMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €2020-09-23
23. 07. 2020ObjednávkaSleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €2020-07-23
23. 06. 2020ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €2020-06-23
23. 05. 2022FaktúraEuroAgentur Hotels & Travel a.s.27361861Ubytovanie - Hradec Králové387.76 €2022-05-23
23. 03. 2022ObjednávkaMichal Byrtus74464370Kancelárske potreby 03/225.95 €2022-03-23
23. 03. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Webhosting 100 GB229.50 €2022-03-23
23. 03. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €2020-03-23
23. 01. 2020ZmluvaANTIK Telekom s.r.o.36191400Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/2020-01-23
22. 12. 2021ZmluvaWame s.r.o.47394625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)2100 €2021-12-22
22. 12. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 12/21 3180 €2021-12-22
22. 12. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 2279.59 €2021-12-22
22. 12. 2021ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 14.50 €2021-12-22
22. 12. 2021FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 14.50 €2021-12-22
22. 12. 2021ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 24.50 €2021-12-22
22. 12. 2021FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 24.50 €2021-12-22
22. 12. 2021FaktúraVictoria Art s.r.o.53919751Propagačné predmety 12/21 2164 €2021-12-22
22. 12. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861 Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-22
22. 11. 2021ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Dodatok č. 1/2021 k zmluve o výpožičke č. 67/20212021-11-22
22. 11. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 15750 €2021-11-22
22. 10. 2021FaktúraPromiseo, s.r.o.44930747Výroba propagačných videí 10/213060 €2021-10-22
22. 10. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 10/21242.10 €2021-10-22
22. 10. 2021FaktúraPromiseo, s.r.o.44930747Konzultácie k marketingu936 €2021-10-22
22. 10. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.358548863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 12020-10-22
22. 10. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €2020-10-22
22. 09. 2021FaktúraVV MIX, s.r.o.36189626Kancelárske zariadenie3108 €2021-09-22
22. 09. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Sieťový komponent Cisco Bussiness switch253.92 €2021-09-22
22. 09. 2021FaktúraPEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky21.90 €2021-09-22
22. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2100 €2021-09-22
22. 07. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2100 €2021-07-22
22. 06. 2022ObjednávkaADSK Ireland LimitedIE9690921ESoftvérová licencia AutoCAD460 €2022-06-22
22. 06. 2022FaktúraADSK Ireland LimitedIE9690921ESoftvérová licencia AutoCAD460 €2022-06-22
22. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €2021-05-22
22. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €2021-05-22
22. 04. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.52681734PC a IKT vybavenie4700 €2021-04-22
22. 03. 2022ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 22022-03-22
22. 03. 2022ObjednávkaWame s.r.o.47394625Webhosting 100 GB229.50 €2022-03-22
22. 03. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3100 €2022-03-22
22. 03. 2021ZmluvaVÚB, a.s.31320155Zmluva o bežnom účte na dotácie2021-03-22
22. 02. 2022FaktúraArdaco, a.s.35829036Rozšírenie licencie Q Sing 02/2245.60 €2022-02-22
22. 02. 2021ZmluvaNext Team, s.r.o.36487104Zmluva o kúpe prenajatej veci50 €2021-02-22
22. 02. 2021ZmluvaEkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania3600 €2021-02-22
22. 02. 2021FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €2021-02-22
22. 02. 2021FaktúraPromiseo s.r.o.44930747Poplatok za webinár v oblasti marketingu7.90 €2021-02-22
21. 12. 2021ZmluvaPromiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií2021-12-21
21. 12. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/21_17388 €2021-12-21
21. 12. 2021ObjednávkaPromiseo, s.r.o.44930747Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach3600 €2021-12-21
21. 12. 2021FaktúraCreoCom, s.r.o.36691836Propagačné predmety 12/21 3534.24 €2021-12-21
21. 12. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2020-12-21
21. 10. 2020Faktúra2 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.97 €2020-10-21
21. 10. 2020FaktúraMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €2020-10-21
21. 10. 2019ZmluvaKošický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Mandátna zmluva60000 €2019-10-21
21. 09. 2021FaktúraATAK, výrobné družstvo00698113Firemné tričká s potlačou105.60 €2021-09-21
21. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1100 €2021-09-21
21. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2100 €2021-09-21
21. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4100 €2021-09-21
21. 09. 2020ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €2020-09-21
21. 06. 2021FaktúraPromiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €2021-06-21
21. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €2021-05-21
21. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €2021-05-21
21. 05. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955 €2020-05-21
21. 04. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 1-3/21360 €2021-04-21
21. 04. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie4700 €2021-04-21
21. 04. 2020ObjednávkaNAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €2020-04-21
21. 04. 2020ObjednávkaAUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €2020-04-21
21. 03. 2022FaktúraFilip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie CO72 €2022-03-21
21. 02. 2022ObjednávkaArdaco, a.s.35829036Rozšírenie licencie Q Sing 02/2245.60 €2022-02-21
21. 02. 2022FaktúraOTIDEA s.r.o.47139200Školenie v oblasti VO102 €2022-02-21
21. 02. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1100 €2022-02-21
21. 01. 2022ObjednávkaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Profesionálny notebook Apple MacBook1452 €2022-01-21
21. 01. 2020Zmluvae-FIIA s.r.o.48212024Zmluva o vedení účtovníctva2020-01-21
21. 01. 2020ZmluvaEkorea plus s.r.o51203057Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy2020-01-21
21. 01. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o nájme nebytového priestoru273.50 €2020-01-21
21. 01. 2020ZmluvaJUDr. Ján Martinec, advokát35549815Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora580 €2020-01-21
20. 12. 2021FaktúraĽubica Sekulová RTS - REKLAMA37119036Propagačné predmety 12/21 12866.78 €2021-12-20
20. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2100 €2021-12-20
20. 12 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6100 €
20. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za práce spojené s nastavením VPN28.80 €2020-10-20
20. 10. 2020Objednávka2 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.90 €2020-10-20
20. 10. 2020ObjednávkaMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €2020-10-20
20. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4100 €2021-09-20
20. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5100 €2021-09-20
20. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8100 €2021-09-20
20. 06. 2022ZmluvaSTABILITA, d.d.s., a.s.36718556Zamestnávateľská zmluva STABILITA2022-06-20
20. 05. 2022FaktúraVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client71 €2022-05-20
20. 05. 2022FaktúraNAPAS s.r.o.48155918Propagačný materiál132.10 €2022-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948.00 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_4834 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9780 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €2020-05-20
20. 05. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €2020-05-20
20. 04. 2020ObjednávkaNAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €2020-04-20
20. 03. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4100 €2022-03-20
20. 03. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €2020-03-20
20. 02. 2021ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie125.40 €2021-02-20
20. 02. 2020ObjednávkaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €2020-02-20
19. 11. 2021FaktúraPracovné odevy ZIKO s.r.o.46566970Certifikované pracovné odevy65.98 €2021-11-19
19. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením VPN28.80 €2020-10-19
19. 07. 2021FaktúraMedia RTVS, s.r.o.35967871Reklama v rádiu RTVS1490.40 €2021-07-19
19. 05. 2022ObjednávkaVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client71 €2022-05-19
19. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €2021-05-19
19. 02. 2021ObjednávkaPromiseo, s.r.o.44930747Webinár v oblasti marketingu7.90 €2021-02-19
19. 01. 2022ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 01/22171.70 €2022-01-19
19. 01. 2022ObjednávkaOTIDEA s.r.o.47139200Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov102 €2022-01-19
18. 12. 2020ZmluvaWAME, s.r.o.47394625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)1800 €2020-12-18
18. 11. 2021ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva č. 82/2021 o výpožičke časti pozemku2021-11-18
18. 10. 2021FaktúraKongres STUDIO, spol. s r.o.45384851Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021192 €2021-10-18
18. 09. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Sieťový komponent Cisco Bussiness switch253.92 €2021-09-18
18. 06. 2021ObjednávkaPromiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €2021-06-18
18. 04. 2022FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 01-03/22495 €2022-04-18
18. 04. 2022ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 04/22115.28 €2022-04-18
18. 03. 2022FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 03/22215.05 €2022-03-18
18. 03. 2022FaktúraCONA, s.r.o.31662412Kúpa antivírusového programu1470 €2022-03-18
18. 02. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1100 €2022-02-18
18. 02. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie41.97 €2021-02-18
18. 02. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224523120 €2020-02-18
18. 02. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224516120 €2020-02-18
18. 02. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224512120 €2020-02-18
18. 02. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224510120 €2020-02-18
18. 02. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224509120 €2020-02-18
17. 12. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 12/21 1146.40 €2021-12-17
17. 12. 2021Objednávkae-licencie s.r.o.51183081Licencia - Windows 10 Professional64.90 €2021-12-17
17. 12. 2021Faktúrae-licencie s.r.o.51183081Licencia - Windows 10 Professional64.90 €2021-12-17
17. 12. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 118.14 €2021-12-17
17. 12. 2021Faktúranabbi, s.r.o.47484128Stojanový vešiak111.90 €2021-12-17
17. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2100 €2021-12-17
17. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7100 €2021-12-17
17. 12. 2021ObjednávkaCreoCom, s.r.o.36691836Propagačné predmety 12/21 3534.24 €2021-12-17
17. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 01/2287.63 €2021-12-17
17. 09. 2021ZmluvaBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Zmluva o poskytovaní služieb2021-09-17
17. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5100 €2021-09-17
17. 06. 2022ZmluvaMesto Spišská Nová Ves00329614Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného obstarávania2000 €2022-06-17
17. 06. 2022ZmluvaMesto Spišská Nová Ves00329614Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ10000 €2022-06-17
17. 06. 2022ObjednávkaPassMark Software Pty LtdGB281467877Softvérová licencia25.61 €2022-06-17
17. 06. 2022FaktúraPassMark Software Pty LtdGB281467877Softvérová licencia25.61 €2022-06-17
17. 06. 2022FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 06/22240.50 €2022-06-17
17. 06. 2021FaktúraeM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €2021-06-17
17. 06. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.20192020-06-17
17. 06. 2020ZmluvaKošický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.20192020-06-17
17. 05. 2022ObjednávkaNAPAS s.r.o.48155918Propagačný materiál132.10 €2022-05-17
17. 04. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €2021-04-17
17. 03. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného zariadenia372 €2022-03-17
17. 03. 2022ObjednávkaCONA, s.r.o.31662412Kúpa antivírusového programu1470 €2022-03-17
17. 03. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2021)180 €2021-03-17
17. 01. 2022FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/21432 €2022-01-17
17. 01. 2022FaktúraInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Kúpa europokladničky46.25 €2022-01-17
16. 12. 2021FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky796.80 €2021-12-16
16. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6100 €2021-12-16
16. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8100 €2021-12-16
16. 12. 2020ZmluvaIng. Peter Války Zmluva o dielo a Licenčná zmluva1500 €2020-12-16
16. 12. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-16
16. 11. 2021ObjednávkaPracovné odevy ZIKO s.r.o.46566970Certifikované pracovné odevy65.98 €2021-11-16
16. 11. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 10/20116.30 €2020-11-16
16. 11. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 11/20210.60 €2020-11-16
16. 09. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €2020-09-16
16. 06. 2022FaktúraVIENALA s.r.o.36569321Tlač propagačných materiálov567.26 €2022-06-16
16. 06. 2021ObjednávkaeM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €2021-06-16
16. 06. 2020ObjednávkaFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €2020-06-16
16. 06. 2020ObjednávkaTenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €2020-06-16
16. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €2021-05-16
16. 04. 2021ObjednávkaDigital River IE6426071C Licencia na softvér AutoCAD LT400 €2021-04-16
16. 04. 2021FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €2021-04-16
16. 02. 2022FaktúraSlovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy5332601Členský príspevok SAOVD za rok 2022960 €2022-02-16
16. 02. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2021-02-16
15. 12. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/212098.05 €2021-12-15
15. 12. 2021Objednávkanabbi, s.r.o.47484128Stojanový vešiak111.90 €2021-12-15
15. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5100 €2021-12-15
15. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7100 €2021-12-15
15. 12. 2020ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-15
15. 11. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 31145 €2021-11-15
15. 10. 2021ObjednávkaKongres STUDIO, spol. s r.o.45384851Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021192 €2021-10-15
15. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 10/20210.60 €2020-10-15
15. 09. 2021ObjednávkaPEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky21.90 €2021-09-15
15. 09. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/21341.30 €2021-09-15
15. 09. 2021ObjednávkaINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie - Maratón verejného obstarávania228 €2021-09-15
15. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3100 €2021-09-15
15. 09. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €2020-09-15
15. 08. 2021ObjednávkaVV MIX, s.r.o.36189626Kancelárske zariadenie3108 €2021-08-15
15. 07. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/211467.60 €2021-07-15
15. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €2021-05-15
15. 04. 2022FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 03/2262.15 €2022-04-15
15. 04. 2021FaktúraAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €2021-04-15
15. 04. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 3/2119.97 €2021-04-15
15. 04. 2020ObjednávkaRegionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €2020-04-15
15. 03. 2022FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 02/2241.70 €2022-03-15
15. 02. 2022ObjednávkaOTIDEA s.r.o.47139200Školenie v oblasti VO102 €2022-02-15
15. 02. 2021ObjednávkaDOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €2021-02-15
15. 01. 2021ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €2021-01-15
14. 12. 2021ObjednávkaAGROKARPATY, s.r.o. Plavnica31679935Darčekové predmety43.97 €2021-12-14
14. 12. 2021FaktúraAGROKARPATY, s.r.o. Plavnica31679935Darčekové predmety43.97 €2021-12-14
14. 12. 2021ObjednávkaJustprint.sk s.r.o.47689196Tlač poznámkových blokov145.09 €2021-12-14
14. 12. 2021FaktúraJustprint.sk s.r.o.47689196Tlač poznámkových blokov145.09 €2021-12-14
14. 12. 2021FaktúraSoVIS, spol. s r. o.00690821Cisco Smart Licencia122.40 €2021-12-14
14. 12. 2021FaktúraSoVIS, spol. s r. o.00690821Lenovo SW Microsoft Windows Server210 €2021-12-14
14. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3100 €2021-12-14
14. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5100 €2021-12-14
14. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8100 €2021-12-14
14. 12. 2020ZmluvaAXA d.d.s., a.s.35977540Zamestnávateľská zmluva Axa2020-12-14
14. 12. 2020Objednávka Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-14
14. 12. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2020-12-14
14. 11. 2021ObjednávkaDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €2021-11-14
14. 10. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie55.97 €2021-10-14
14. 10. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 22020-10-14
14. 09. 2021FaktúraInared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežky32.30 €2021-09-14
14. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8100 €2021-09-14
14. 09. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemku2020-09-14
14. 07. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk480 €2021-07-14
14. 07. 2020ZmluvaFilip Šamaj46329722Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci205 €2020-07-14
14. 06. 2022FaktúraIKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kúpa kancelárskeho nábytku3555.50 €2022-06-14
14. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €2021-05-14
14. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €2021-05-14
14. 04. 2022FaktúraWame s.r.o.47394625Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok15.59 €2022-04-14
14. 04. 2021FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €2021-04-14
14. 04. 2021ObjednávkaAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €2021-04-14
14. 04. 2020ObjednávkaPEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €2020-04-14
14. 03. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 210.35 €2022-03-14
14. 03. 2022FaktúraGoogle Ireland LimitedIE6388047VPropagácia infolinky200 €2022-03-14
14. 02. 2022FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 01/2248.42 €2022-02-14
14. 02. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 23.86 €2022-02-14
14. 02. 2020ZmluvaMOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Kúpna zmluva17333.33 €2020-02-14
14. 02. 2020ZmluvaAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00151700Poistná zmluva757.20 €2020-02-14
14. 02. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2/202020-02-14
14. 01. 2021ZmluvaMesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová00327646Mandátna zmluva60000 €2021-01-14
13. 12. 2021ZmluvaKatarína HajduováKúpna zmluva200 €2021-12-13
13. 12. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/212098.05 €2021-12-13
13. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3100 €2021-12-13
13. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4100 €2021-12-13
13. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4100 €2021-12-13
13. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 962.37 €2021-12-13
13. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 962.37 €2021-12-13
13. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10100 €2021-12-13
13. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11100 €2021-12-13
13. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11100 €2021-12-13
13. 10. 2021ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ82.80 €2021-10-13
13. 10. 2021FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ82.80 €2021-10-13
13. 09. 2021ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9/212021-09-13
13. 09. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Webhosting 20 GB140.40 €2021-09-13
13. 09. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3100 €2021-09-13
13. 09. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 684.43 €2021-09-13
13. 07. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €2020-07-13
13. 06. 2022ZmluvaIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho akutalizácií26880 €2022-06-13
13. 06. 2022ZmluvaIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní modulu Matrix correction VSF dopravno-plánovacieho softvéru PTV Visum a jeho aktualizácií6606.40 €2022-06-13
13. 06. 2022ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 06/22240.50 €2022-06-13
13. 05. 2022FaktúraPSKD, o.z.53015274Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy)480 €2022-05-13
13. 05. 2022FaktúraHotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbRDE270634922Ubytovanie – Karlsruhe, Nemecko640 €2022-05-13
13. 05. 2021ZmluvaPromiseo, s.r.o.44930747Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií10240 €2021-05-13
13. 04. 2022ObjednávkaWame s.r.o.47394625Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok15.59 €2022-04-13
13. 04. 2021ZmluvaPeter Javorík – DATEX, 14231328Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2021-04-13
13. 04. 2021ObjednávkaDOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €2021-04-13
13. 03. 2020ObjednávkaKOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €2020-03-13
13. 01. 2022FaktúraInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Tašky na notebooky123.20 €2022-01-13
13. 01. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Nákup občerstvenia181.33 €2021-01-13
13. 01. 2021ObjednávkaInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Kúpa europokladničky46.25 €2021-01-13
12. 11. 2021FaktúraBLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 238.40 €2021-11-12
12. 10. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 9/2143.98 €2021-10-12
12. 10. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 122.94 €2021-10-12
12. 07. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 6/2142.08 €2021-07-12
12. 07. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/2174.19 €2021-07-12
12. 06. 2020ZmluvaWAME s.r.o.47394625Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluva4399 €2020-06-12
12. 05. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 05/2223.59 €2022-05-12
12. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €2021-05-12
12. 05. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/202020-05-12
12. 05. 2020ZmluvaMgr. art. Peter Javorík, ArtD.Zmluva o dielo a licenčná zmluva5000 €2020-05-12
12. 04. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 04/2238.75 €2022-04-12
12. 04. 2021FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu360 €2021-04-12
12. 04. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €2021-04-12
12. 04. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)127.49 €2021-04-12
12. 02. 2020ZmluvaNext Team s.r.o.36487104Nájomná zmluva2106 €2020-02-12
12. 02. 2020ZmluvaNext Team s.r.o.36487104Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1501202050 €2020-02-12
12. 02. 2020ZmluvaNext Team, s.r.o.36487104Zmluva o plnom servise a údržbe2020-02-12
12. 01. 2022FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 01.2022270 €2022-01-12
12. 01. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 01/2287.63 €2022-01-12
12. 01. 2021FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku13.56 €2021-01-12
12. 01. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)42.40 €2020-01-12
11. 12. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 12/20210.60 €2020-12-11
11. 12. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 11/2069.10 €2020-12-11
11. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €2020-12-11
11. 11. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 41106 €2021-11-11
11. 11. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 10/2150.63 €2021-11-11
11. 11. 2021FaktúraFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 238 €2021-11-11
11. 10. 2021FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Servis mobilného telefónu300 €2021-10-11
11. 10. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 09/21225.95 €2021-10-11
11. 10. 2021FaktúraPatrik Matis50360132Prenájom dodávky288 €2021-10-11
11. 10. 2021FaktúraWellness hotel Svornost08017476Ubytovanie - Harrachov139.97 €2021-10-11
11. 09. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 8/2111.18 €2021-09-11
11. 09. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €2020-09-11
11. 04. 2022FaktúrareMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 04/225.99 €2022-04-11
11. 04. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €2021-04-11
11. 03. 2022ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2420310103372 €2022-03-11
11. 03. 2022ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 03/22215.05 €2022-03-11
11. 03. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa telekomunikačných zariadení216 €2022-03-11
11. 03. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 02/22299.86 €2022-03-11
11. 03. 2022ObjednávkaGoogle Ireland LimitedIE6388047VPropagácia infolinky200 €2022-03-11
11. 03. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 2/2113.49 €2021-03-11
11. 02. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 1/2155.98 €2021-02-11
11. 01. 2022FaktúraNDS, a.s.36919001Elektronická diaľničná známka 202250 €2022-01-11
11. 01. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 1/2113.56 €2021-01-11
10. 12. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Vyúčtovanie energií za rok 20201411.15 €2021-12-10
10. 12. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 11/2199.35 €2021-12-10
10. 12. 2021Objednávka1 for All Software GmbHCHE-114.848.445MWSTLicencia PDF-Xchange Editor 12/21215.58 €2021-12-10
10. 12. 2021Faktúra1 for All Software GmbHCHE-114.848.445MWSTLicencia PDF-Xchange Editor 12/21215.58 €2021-12-10
10. 12. 2021FaktúraALTERNATÍVA 21 o.z.50021699Oprava žalúzií348.70 €2021-12-10
10. 12. 2021ObjednávkaĽubica Sekulová RTS - REKLAMA37119036Propagačné predmety 12/21 12866.78 €2021-12-10
10. 12. 2021FaktúraDonoci s.r.o.47539569Stolné lampy158.50 €2021-12-10
10. 12. 2021ObjednávkaVictoria Art s.r.o.53919751Propagačné predmety 12/21 2164 €2021-12-10
10. 12. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1100 €2021-12-10
10. 12. 2020FaktúraOkresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €2020-12-10
10. 12. 2020FaktúraOKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979Kúpa mobilného telefónu259 €2020-12-10
10. 12. 2020ObjednávkaShutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2020-12-10
10. 12. 2020FaktúraArdaco, a.s.35829036 Nákup softvérovej licencie94.80 €2020-12-10
10. 11. 2021FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 11.2021406 €2021-11-10
10. 11. 2021FaktúraBLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 1229.13 €2021-11-10
10. 09. 2021FaktúraPlotbase, s.r.o.45674515Prezentačný pult190.80 €2021-09-10
10. 09. 2020ZmluvaBratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.35949473, 51110369Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy2020-09-10
10. 09. 2020ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €2020-09-10
10. 09. 2020ObjednávkaWame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €2020-09-10
10. 08. 2021FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 08.2021404 €2021-08-10
10. 08. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (07.2021)40.01 €2021-08-10
10. 08. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 231.14 €2021-08-10
10. 08. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 684.43 €2021-08-10
10. 07. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/211467.60 €2021-07-10
10. 06. 2022FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 06/22227.40 €2022-06-10
10. 06. 2022ObjednávkaVIENALA s.r.o.36569321Tlač propagačných materiálov567.26 €2022-06-10
10. 06. 2022FaktúrareMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 06/225.99 €2022-06-10
10. 05. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2022)205.43 €2022-05-10
10. 05. 2022FaktúraWESTech, spol. s r.o.35796111Kúpa mobilného telefónu 05/22739 €2022-05-10
10. 05. 2022FaktúraTBD Group s.r.o.47422025Ubytovanie – Bratislava129.56 €2022-05-10
10. 05. 2022ObjednávkaHotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbRDE270634922Ubytovanie - Karlsruhe, Nemecko640 €2022-05-10
10. 05. 2021FaktúraINNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu117.60 €2021-05-10
10. 05. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 04/21184.50 €2021-05-10
10. 03. 2022ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2420396620216 €2022-03-10
10. 03. 2022ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 12022-03-10
10. 03. 2022ObjednávkaFilip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie CO72 €2022-03-10
10. 03. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1100 €2022-03-10
10. 02. 2022Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie daňových priznaní 2021178.80 €2022-02-10
10. 02. 2022Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 4.Q 2021601.32 €2022-02-10
10. 02. 2020ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €2020-02-10
10. 01. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2021)181.26 €2022-01-10
10. 01. 2022FaktúraZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o.47136863PCR testovanie36.90 €2022-01-10
10. 01. 2020ObjednávkaMartin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €2020-01-10
09. 12. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 11/21271 €2021-12-09
09. 12. 2021ObjednávkaSoVIS, spol. s r. o.00690821Cisco Smart Licencia122.40 €2021-12-09
09. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10100 €2021-12-09
09. 12. 2021ObjednávkaSoVIS, spol. s r. o.00690821Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V960 €2021-12-09
09. 12. 2020ObjednávkaOkresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €2020-12-09
09. 12. 2020ObjednávkaOKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979 Mobilný telefón259 €2020-12-09
09. 12. 2020ObjednávkaArdaco, a.s.35829036 Softvérová licencia94.80 €2020-12-09
09. 11. 2021FaktúraSAD Prešov, a.s.36477125Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu550 €2021-11-09
09. 11. 2021FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21125.15 €2021-11-09
09. 11. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 10/21229.86 €2021-11-09
09. 11. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 10/20170.79 €2020-11-09
09. 10. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 4-6/20270 €2021-10-09
09. 10. 2020FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €2020-10-09
09. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2020)74.20 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2020)84.59 €2020-10-09
09. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2020)74.20 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2020)84.59 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 08.2020)41.48 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraBEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €2020-10-09
09. 10. 2020Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva96 €2020-10-09
09. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 9/2096 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.202080 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 9/2080 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraVMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 9/20210.60 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 08/20146.70 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto - 09/202029.35 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraWame s.r.o.47394625Platba za 2. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraWame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020200 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €2020-10-09
09. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 8/2096 €2020-10-09
09. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 08/20_2184.32 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020200 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 07/20146 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraFilip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie BOZP120 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 07.2020)41.48 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 8/20210.60 €2020-10-09
09. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Priebežné spracovanie účtovnej agendy144 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 7/2021.64 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 7/20210.60 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 06/20146 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €2020-10-09
09. 10. 2020FaktúraSleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €2020-10-09
09. 09. 2021FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 09.2021439 €2021-09-09
09. 09. 2020ObjednávkaJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/2080 €2020-09-09
09. 08. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21100 €2021-08-09
09. 07. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 06/21197.40 €2021-07-09
09. 07. 2021ObjednávkaGoogle Ireland LimitedIE6388047VPropagácia príspevkov na Youtube500 €2021-07-09
09. 05. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 04/22320.74 €2022-05-09
09. 05. 2022FaktúrareMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 05/225.99 €2022-05-09
09. 05. 2022ObjednávkaWESTech, spol. s r.o.35796111Kúpa mobilného telefónu 05/22739 €2022-05-09
09. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €2021-05-09
09. 04. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 03/22294.30 €2022-04-09
09. 04. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 05/2223.59 €2022-04-09
09. 04. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 03/21184 €2021-04-09
09. 03. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 210.35 €2022-03-09
09. 03. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3100 €2022-03-09
09. 03. 2022FaktúrareMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 03/227.99 €2022-03-09
09. 03. 2021FaktúraEkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti VO1260 €2021-03-09
09. 03. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 02/21184.04 €2021-03-09
09. 03. 2021FaktúraEkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti verejného obstarávania1260 €2021-03-09
09. 03. 2020ZmluvaPeter LenártZmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.2020-03-09
09. 02. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1100 €2022-02-09
09. 02. 2022ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 23.86 €2022-02-09
09. 02. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 01/21189.04 €2021-02-09
08. 12. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 3194.57 €2021-12-08
08. 12. 2021FaktúraSoVIS, spol. s r. o.00690821Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited528 €2021-12-08
08. 12. 2021ObjednávkaDonoci s.r.o. 47539569Stolné lampy158.50 €2021-12-08
08. 12. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2020)108.76 €2020-12-08
08. 12. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 11/20187.60 €2020-12-08
08. 11. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 31145 €2021-11-08
08. 11. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Štruktúrovaná kabeláž470.40 €2021-11-08
08. 11. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2100 €2021-11-08
08. 10. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 7-9/21348 €2021-10-08
08. 10. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie55.97 €2021-10-08
08. 10. 2021ObjednávkaPatrik Matis50360132Prenájom dodávky288 €2021-10-08
08. 10. 2020ZmluvaSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o úhrade nákladov vynaložených do úpravy predmetu nájmu1190.40 €2020-10-08
08. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 09/20146.31 €2020-10-08
08. 09. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 08/21187.50 €2021-09-08
08. 09. 2021FaktúraSIRS - Development, a.s.36751804Ubytovanie - Rajecké Teplice894.90 €2021-09-08
08. 08. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 07/21189.80 €2021-08-08
08. 07. 2021FaktúraPromiseo, s.r.o.44930747Výroba animovaných propagačných videí2916 €2021-07-08
08. 06. 2022FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 06.2022270 €2022-06-08
08. 06. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €2021-06-08
08. 06. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 05/21185.18 €2021-06-08
08. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €2021-05-08
08. 04. 2022FaktúraCPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Praha224.64 €2022-04-08
08. 04. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (03/2021)40.01 €2021-04-08
08. 03. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2022)205.43 €2022-03-08
08. 03. 2022FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 03.2022202 €2022-03-08
08. 03. 2022ObjednávkareMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 03/22 - 02/2395.88 €2022-03-08
08. 03. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)120.84 €2021-03-08
08. 03. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky100.50 €2021-03-08
08. 02. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2022)181.26 €2022-02-08
08. 02. 2022FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 02.2022235 €2022-02-08
08. 02. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 01/22269.55 €2022-02-08
08. 02. 2021ZmluvaKošický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019742302 €2021-02-08
08. 02. 2021ObjednávkaStravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €2021-02-08
08. 01. 2021FaktúraNDS, a.s.,36919001Kúpa diaľničnej známky50 €2021-01-08
08. 01. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2020)120.84 €2021-01-08
08. 01. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-01-08
08. 01. 2021FaktúraSOŠ technická00893340 Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov126.90 €2021-01-08
07. 12. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2021)181.26 €2021-12-07
07. 10. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2021)169.18 €2021-10-07
07. 10. 2021FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 10.2021406 €2021-10-07
07. 10. 2021ObjednávkaWellness hotel Svornost08017476Ubytovanie - Harrachov139.97 €2021-10-07
07. 10. 2021ObjednávkaDisig, a.s.35975946Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok30 €2021-10-07
07. 10. 2021FaktúraDisig, a.s.35975946Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok30 €2021-10-07
07. 10. 2020ObjednávkaAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 05.2020)41.48 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 06.2020)41.48 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)84.59 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)84.59 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 6/20210.60 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraSor - med, s.r.o.36865052Výkon PZS100 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 05/20146.50 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 04.2020)41.48 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)84.59 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraWame s.r.o.473946251 časť. vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955.20 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948 €2020-10-07
07. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 4/20301.20 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 5/20210.60 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_42020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o. 52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9872.40 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraTenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 03.2020)41.48 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)73.22 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 1-3/20216 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Servisné práce75 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 4/20210.60 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 4/2020.80 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 03/20136.30 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraPEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraRegionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraAUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 04/20151.02 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 3/2020.80 €2020-10-07
07. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 6/2021.64 €2020-10-07
07. 09. 2021ObjednávkaSIRS - Development, a.s.36751804Ubytovanie - Rajecké Teplice894.90 €2021-09-07
07. 08. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 231.14 €2021-08-07
07. 07. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 07/2278 €2022-07-07
07. 07. 2021FaktúraProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier82.80 €2021-07-07
07. 07. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovanie (06.2021)40.01 €2021-07-07
07. 06. 2022FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 05/2264.81 €2022-06-07
07. 05. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2021)140.17 €2021-05-07
07. 05. 2021ObjednávkaINNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu11760 €2021-05-07
07. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €2021-05-07
07. 05. 2020ZmluvaORID, s.r.o.45424462Darovacia zmluva2020-05-07
07. 04. 2022FaktúraCPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Ostrava305.98 €2022-04-07
07. 04. 2021FaktúraDigital RiverIE6426071CNákup licencie na AutoCAD LT400 €2021-04-07
07. 03. 2022FaktúraSK Realitná s.r.o.47731893Prenájom dodávky66 €2022-03-07
07. 02. 2022FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 02/2255 €2022-02-07
07. 02. 2022FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 02/22255.47 €2022-02-07
07. 02. 2020ZmluvaDenisa RozkošováZmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prác62.50 €2020-02-07
07. 01. 2021ObjednávkaNDS, a.s.,36919001Diaľničná známka50 €2021-01-07
07. 01. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 12.2020)41.48 €2021-01-07
06. 12. 2021FaktúraBEKI Design, s.r.o.44340559Tlač vizitiek112.20 €2021-12-06
06. 12. 2021FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 12/2178 €2021-12-06
06. 12. 2021ObjednávkaIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet11224.80 €2021-12-06
06. 11. 2020ZmluvaAnna Mária Matejovská, rod. MatejovskáZmluva o dielo250 €2020-11-06
06. 11. 2020ZmluvaNN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.35976853Zamestnávateľská zmluva2020-11-06
06. 11. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2020)108.04 €2020-11-06
06. 09. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2021)169.18 €2021-09-06
06. 07. 2022FaktúraIKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kancelársky nábytok290.90 €2022-07-06
06. 07. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2022)205.43 €2022-07-06
06. 07. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 06/225.68 €2022-07-06
06. 07. 2022Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022276 €2022-07-06
06. 07. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3100 €2021-07-06
06. 07. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4100 €2021-07-06
06. 06. 2022ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní služieb 06/222022-06-06
06. 06. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2022)205.43 €2022-06-06
06. 06. 2022FaktúraAdmirent 4 s.r.o.35942541Nájomné a zálohy za energie 06/22835.05 €2022-06-06
06. 05. 2022FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 05.2022270 €2022-05-06
06. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €2021-05-06
06. 04. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2022)205.43 €2022-04-06
06. 04. 2022FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 04.2022202 €2022-04-06
06. 04. 2022ObjednávkaCPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Praha224.64 €2022-04-06
06. 04. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HNákup softvéru19.99 €2021-04-06
06. 04. 2021ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón360 €2021-04-06
06. 04. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 04/219.99 €2021-04-06
06. 04. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 03.2021)41.48 €2021-04-06
06. 04. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-04-06
06. 04. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2021380 €2021-04-06
06. 04. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2021)180 €2021-04-06
06. 03. 2022ObjednávkaSK Realitná s.r.o.47731893Prenájom dodávky66 €2022-03-06
06. 02. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55 €2020-02-06
05. 12. 2020ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €2020-12-05
05. 11. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 41106 €2021-11-05
05. 11. 2021ObjednávkaBLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 1229.13 €2021-11-05
05. 11. 2021ObjednávkaBLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 238.40 €2021-11-05
05. 10. 2020FaktúraDominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraAlza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 02.2020)41.48 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraCarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraČeská asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €2020-10-05
05. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 3/2060 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraKOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/202020-10-05
05. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 3/20210.60 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 02/20124.04 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 01/2082.16 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55.33 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 2/2080 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 2/20210.60 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0120.16 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0259.24 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)72.50 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraDOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €2020-10-05
05. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2/2060 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraTomáš Eisner47685871Účasť na odbornej hodnotiacej komisii60 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraVV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 01.2020)41.48 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)32.03 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraAvantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €2020-10-05
05. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1/20192.32 €2020-10-05
05. 10. 2020Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu154.80 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraMartin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraNext Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 1/20210.60 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/19135 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 11/1933.76 €2020-10-05
05. 10. 2020FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 12/1975.99 €2020-10-05
05. 09. 2021ObjednávkaATAK, výrobné družstvo00698113Firemné tričká s potlačou105.60 €2021-09-05
05. 09. 2021ObjednávkaInared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežky32.30 €2021-09-05
05. 08. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2021)163.74 €2021-08-05
05. 08. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/2128.80 €2021-08-05
05. 08. 2021ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón230 €2021-08-05
05. 05. 2022FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 04/2257.54 €2022-05-05
05. 05. 2022FaktúraAdmirent 4 s.r.o.35942541Nájomné a zálohy za energie 05/22835.05 €2022-05-05
05. 05. 2022FaktúraAgentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.31257402Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb2000 €2022-05-05
05. 05. 2022FaktúraVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client99 €2022-05-05
05. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-05-05
05. 04. 2022FaktúraAdmirent 4 s.r.o.35942541Nájomné a zálohy za energie 04/221530.93 €2022-04-05
05. 04. 2022FaktúraNDS, a.s.36919001Elektronická diaľničná známka 04/22 – 04/2350 €2022-04-05
05. 04. 2022ObjednávkaCPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Ostrava305.98 €2022-04-05
05. 03. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika100.50 €2021-03-05
05. 02. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o. 36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)120.84 €2021-02-05
05. 02. 2021FaktúraBLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia277.81 €2021-02-05
05. 01. 2022FaktúraNAY a.s.35739487Kúpa drobnej elektroniky 12/21873 €2022-01-05
05. 01. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 01/219.99 €2021-01-05
04. 12. 2020FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/209.99 €2020-12-04
04. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €2020-12-04
04. 11. 2021ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/212021-11-04
04. 11. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2021)180.05 €2021-11-04
04. 11. 2021Faktúraeurobus, a.s.36211079Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu550 €2021-11-04
04. 11. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 2260.30 €2021-11-04
04. 11. 2020FaktúraShutterstock, Inc. 80-0812659 Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2020-11-04
04. 11. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2020-11-04
04. 10. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/211592.65 €2021-10-04
04. 10. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 09.2021)41.48 €2021-10-04
04. 10. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 9/21204 €2021-10-04
04. 10. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2021360 €2021-10-04
04. 10. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 10/219.99 €2021-10-04
04. 10. 2021ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Servis mobilného telefónu300 €2021-10-04
04. 10. 2021FaktúraInared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku38.60 €2021-10-04
04. 09. 2021ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón290 €2021-09-04
04. 09. 2021FaktúraDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón290 €2021-09-04
04. 09. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (08.2021)40.01 €2021-09-04
04. 08. 2021FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov63.20 €2021-08-04
04. 08. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21100 €2021-08-04
04. 05. 2022ObjednávkaVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client99 €2022-05-04
04. 05. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (04./2021)40.01 €2021-05-04
04. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €2021-05-04
04. 05. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €2021-05-04
04. 04. 2022Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022408 €2022-04-04
04. 04. 2022FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2022440 €2022-04-04
04. 04. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 04/229.99 €2022-04-04
04. 04. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 04/2278 €2022-04-04
04. 04. 2022FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Prevádzkovanie P.O.Boxu79 €2022-04-04
04. 03. 2022FaktúraInared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku43.10 €2022-03-04
04. 02. 2021FaktúraAVANCE UM s.r.o.44622961Nákup hygienických potrieb a vybavenia243.72 €2021-02-04
04. 02. 2021ObjednávkaBLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie277.81 €2021-02-04
04. 02. 2020ObjednávkaDaniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €2020-02-04
04. 01. 2022FaktúraInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Batohy na notebooky81 €2022-01-04
04. 01. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 12/21228 €2021-01-04
03. 12. 2021FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy20256.60 €2021-12-03
03. 12. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 11.2021)41.48 €2021-12-03
03. 12. 2021ObjednávkaSPO-Ba s.r.o. 47995947Stojany na dezinfekciu104.94 €2021-12-03
03. 12. 2021FaktúraSPO-Ba s.r.o.47995947Stojany na dezinfekciu104.94 €2021-12-03
03. 12. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1100 €2021-12-03
03. 12. 2020ObjednávkaInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Vybavenie k PC115 €2020-12-03
03. 12. 2020FaktúraFacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €2020-12-03
03. 11. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 10.2021)41.48 €2021-11-03
03. 11. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1100 €2021-11-03
03. 11. 2021FaktúraFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1401.40 €2021-11-03
03. 11. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Kancelárske potreby 11/21 3485.66 €2021-11-03
03. 11. 2020ZmluvaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224520120 €2020-11-03
03. 11. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 10.2020)41.48 €2020-11-03
03. 11. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020120 €2020-11-03
03. 09. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 08.2021)41.48 €2021-09-03
03. 09. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 8/21204 €2021-09-03
03. 08. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 07.2021)41.48 €2021-08-03
03. 08. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/2128.80 €2021-08-03
03. 08. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 7/21_2341.64 €2021-08-03
03. 08. 2021FaktúraSlovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto52681734Kurz prvej pomoci25 €2021-08-03
03. 07. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/2174.19 €2021-07-03
03. 06. 2021FaktúraNEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €2021-06-03
03. 05. 2022Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1.Q 20229.30 €2022-05-03
03. 05. 2022Faktúra8 agency s.r.o.47851571Občerstvenie – SAOVD 2022364.20 €2022-05-03
03. 05. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 05/2278 €2022-05-03
03. 05. 2022ObjednávkaTBD Group s.r.o.47422025Ubytovanie - Bratislava129.56 €2022-05-03
03. 05. 2022ObjednávkaEuroAgentur Hotels & Travel a.s.27361861Ubytovanie - Hradec Králové387.76 €2022-05-03
03. 05. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 05/219.99 €2021-05-03
03. 05. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 04.2021)41.48 €2021-05-03
03. 05. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN24 €2021-05-03
03. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-05-03
03. 05. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva152.64 €2021-05-03
03. 05. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2021360 €2021-05-03
03. 05. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 4/2140.60 €2021-05-03
03. 05. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €2021-05-03
03. 05. 2021ObjednávkaO2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €2021-05-03
03. 04. 2021ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €2021-04-03
03. 03. 2022FaktúraBEKI Design, s.r.o.44340559Tlač informačných tabuliek84 €2022-03-03
03. 03. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €2021-03-03
03. 03. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €2021-03-03
03. 03. 2020ObjednávkaAlza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €2020-03-03
03. 03. 2020ObjednávkaČeská asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €2020-03-03
03. 02. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie119.94 €2021-02-03
03. 01. 2022FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/21_17388 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraPromiseo, s.r.o.44930747Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach3600 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraPromiseo, s.r.o.44930747Audiovizuálny spot2250 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraJUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 12/2180 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 12.2021)41.48 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraBenefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 12.2021110.42 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 12/21 2599.98 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 12/213.71 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraFilip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2021108 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 12/21470 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2021320 €2022-01-03
03. 01. 2022ObjednávkaNAY a.s.35739487Kúpa drobnej elektroniky 12/21873 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 12/2184.17 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 12/21288.60 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 12.2021)180 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 01/229.99 €2022-01-03
03. 01. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 01/2278 €2022-01-03
03. 01. 2022ObjednávkaZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o.47136863PCR testovanie36.90 €2022-01-03
03. 01. 2022ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2022)181.26 €2022-01-03
03. 01. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2020160 €2021-01-03
02. 12. 2021FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 11/2116.42 €2021-12-02
02. 12. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 11/21228 €2021-12-02
02. 12. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2021640 €2021-12-02
02. 12. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/219.99 €2021-12-02
02. 12. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2021)181.26 €2021-12-02
02. 12. 2021ObjednávkaBEKI Design, s.r.o.44340559Tlač vizitiek112.20 €2021-12-02
02. 12. 2021FaktúraMETRO Cash & Carry s.r.o.45952671Vodný filter, odpvápňovač20.02 €2021-12-02
02. 12. 2021FaktúraLAVZEN s.r.o.06632726Ubytovanie - Olomouc312 €2021-12-02
02. 12. 2021ObjednávkaAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/21 - 11/22119.88 €2021-12-02
02. 12. 2020FaktúraInternet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Nákup vybavenia k PC115 €2020-12-02
02. 12. 2020FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2020140 €2020-12-02
02. 12. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 11.2020)41.48 €2020-12-02
02. 12. 2020FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2020-12-02
02. 11. 2021FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internet, pevná linka 10/21406.85 €2021-11-02
02. 11. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 10/21259.44 €2021-11-02
02. 11. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 11/219.99 €2021-11-02
02. 11. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2021)181.26 €2021-11-02
02. 11. 2021ObjednávkaDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21125.15 €2021-11-02
02. 11. 2021FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 11/2178 €2021-11-02
02. 11. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2100 €2021-11-02
02. 11. 2021ObjednávkaFilip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 238 €2021-11-02
02. 11. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2021480 €2021-11-02
02. 11. 2021FaktúraShutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2021-11-02
02. 11. 2021ObjednávkaDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky796.80 €2021-11-02
02. 10. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2021)180.05 €2021-10-02
02. 10. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Štruktúrovaná kabeláž470.40 €2021-10-02
02. 10. 2020ZmluvaMesto Prešov, Mestský úrad v Prešove00327646Mandátna zmluva5000 €2020-10-02
02. 10. 2020FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 10.2020)41.78 €2020-10-02
02. 10. 2020FaktúraAvantage BV dba 2CheckouNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €2020-10-02
02. 10. 2020FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €2020-10-02
02. 10. 2020ObjednávkaDominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €2020-10-02
02. 10. 2020FaktúraOTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €2020-10-02
02. 09. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 09/219.99 €2021-09-02
02. 09. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2021)180 €2021-09-02
02. 09. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2021340 €2021-09-02
02. 09. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2021)169.18 €2021-09-02
02. 08. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 08/219.99 €2021-08-02
02. 08. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 7/2147.30 €2021-08-02
02. 08. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2021)180 €2021-08-02
02. 08. 2021FaktúraGoogle Ireland Limited IE6388047VPropagácia príspevkov na Youtube500 €2021-08-02
02. 08. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2021280 €2021-08-02
02. 08. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3100 €2021-08-02
02. 07. 2021FaktúraAlza.cz a.s.27082440IT príslušenstvo49.96 €2021-07-02
02. 07. 2021FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 07/219.99 €2021-07-02
02. 07. 2021Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 7/21144 €2021-07-02
02. 07. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2021340 €2021-07-02
02. 06. 2022Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022276 €2022-06-02
02. 06. 2022FaktúraO2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 05/22346.64 €2022-06-02
02. 06. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 06/229.99 €2022-06-02
02. 06. 2022FaktúraVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client33.33 €2022-06-02
02. 06. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 06/2278 €2022-06-02
02. 06. 2022ObjednávkaIKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kúpa kancelárskeho nábytku3555.50 €2022-06-02
02. 06. 2022FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2022460 €2022-06-02
02. 06. 2021FaktúraFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €2021-06-02
02. 06. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €2021-06-02
02. 06. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 06/219.99 €2021-06-02
02. 05. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 04/223.76 €2022-05-02
02. 05. 2022FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 04/22470 €2022-05-02
02. 05. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2022)210 €2022-05-02
02. 05. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 05/229.99 €2022-05-02
02. 05. 2022ObjednávkaPSKD, o.z.53015274Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy)480 €2022-05-02
02. 05. 2022ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2022)205.43 €2022-05-02
02. 05. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €2021-05-02
02. 03. 2022FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2022480 €2022-03-02
02. 03. 2022Faktúrae-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022408 €2022-03-02
02. 03. 2022ObjednávkaBEKI Design, s.r.o.44340559Tlač informačných tabuliek84 €2022-03-02
02. 03. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 03/2278 €2022-03-02
02. 03. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 03/229.99 €2022-03-02
02. 03. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 03/219.99 €2021-03-02
02. 03. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika2210.80 €2021-03-02
02. 03. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2021480 €2021-03-02
02. 03. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 02.2021)41.48 €2021-03-02
02. 03. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-03-02
02. 03. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2021-03-02
02. 03. 2020ObjednávkaCarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €2020-03-02
02. 02. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 01/229.10 €2022-02-02
02. 02. 2022FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2022440 €2022-02-02
02. 02. 2022FaktúraOREA HOTELS s.r.o.27176657Ubytovanie - Brno147.32 €2022-02-02
02. 02. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 02/2278 €2022-02-02
02. 02. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HPlatba za softvér9.99 €2021-02-02
02. 02. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 01.2021)41.48 €2021-02-02
02. 02. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva149.40 €2021-02-02
02. 02. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu178.80 €2021-02-02
02. 02. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2021140 €2021-02-02
02. 02. 2021FaktúraAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 02/219.99 €2021-02-02
02. 01. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/20306 €2021-01-02
02. 01. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 12/209.80 €2021-01-02
02. 01. 2021FaktúraO2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 12/20191.20 €2021-01-02
02. 01. 2021FaktúraFilip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2020108 €2021-01-02
01. 12. 2021FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 11/21470 €2021-12-01
01. 12. 2021FaktúraSoVIS, spol. s r. o.00690821Merače teploty243.48 €2021-12-01
01. 12. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 11.2021)180 €2021-12-01
01. 12. 2020ObjednávkaSOŠ technická00893340 Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov126.90 €2020-12-01
01. 12. 2020ObjednávkaAdobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/20 - 11/21119.88 €2020-12-01
01. 12. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2020)106 €2020-12-01
01. 11. 2021FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 10/21470 €2021-11-01
01. 11. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 10.2021)180 €2021-11-01
01. 11. 2021FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3100 €2021-11-01
01. 11. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1100 €2021-11-01
01. 11. 2021ObjednávkaShutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2021-11-01
01. 11. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2020)106 €2020-11-01
01. 10. 2021FaktúraeM Client s.r.o.CZ24836940Aktualizácia licencií76.45 €2021-10-01
01. 10. 2021FaktúraINNOVIS, s.r.o.47894458Školenie - Maratón verejného obstarávania228 €2021-10-01
01. 10. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 09.2021)180 €2021-10-01
01. 10. 2020ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €2020-10-01
01. 10. 2020ObjednávkaIng. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €2020-10-01
01. 10. 2020FaktúraIng. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €2020-10-01
01. 10. 2020ObjednávkaOTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €2020-10-01
01. 10. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2020)95.40 €2020-10-01
01. 09. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 8/21300 €2021-09-01
01. 09. 2021ObjednávkaPlotbase, s.r.o.45674515Prezentačný pult190.80 €2021-09-01
01. 09. 2021ObjednávkaWame s.r.o.47394625Webhosting 20 GB140.40 €2021-09-01
01. 08. 2021ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov62.20 €2021-08-01
01. 08. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2021)169.18 €2021-08-01
01. 08. 2021ObjednávkaSlovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto52681734Kurz prvej pomoci25 €2021-08-01
01. 07. 2022ObjednávkaIKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kancelársky nábytok290.90 €2022-07-01
01. 07. 2022FaktúraFilip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2022108 €2022-07-01
01. 07. 2022ObjednávkaDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie orientačného systému74.40 €2022-07-01
01. 07. 2022FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie orientačného systému74.40 €2022-07-01
01. 07. 2022FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 06/22300 €2022-07-01
01. 07. 2022FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 06/22470 €2022-07-01
01. 07. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2022)210 €2022-07-01
01. 07. 2021ObjednávkaAlza.cz a.s.27082440IT príslušenstvo49.96 €2021-07-01
01. 07. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 06.2021)41.48 €2021-07-01
01. 07. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2021)157.09 €2021-07-01
01. 07. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2021)163.74 €2021-07-01
01. 07. 2021FaktúraEkorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 4-6/21360 €2021-07-01
01. 07. 2021ObjednávkaMedia RTVS, s.r.o.35967871 Reklama v rádiu RTVS1490.40 €2021-07-01
01. 07. 2021ObjednávkaWame s.r.o.47394625Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk480 €2021-07-01
01. 07. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2021)180 €2021-07-01
01. 07. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3100 €2021-07-01
01. 07. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €2020-07-01
01. 07. 2020ObjednávkaProfesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier82.80 €2020-07-01
01. 06. 2022FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 05/22470 €2022-06-01
01. 06. 2022FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 05/22 1540 €2022-06-01
01. 06. 2022FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 05/22 2739.97 €2022-06-01
01. 06. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 05/223.72 €2022-06-01
01. 06. 2022ObjednávkaVerifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client33.33 €2022-06-01
01. 06. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2022)210 €2022-06-01
01. 06. 2022ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2022)205.43 €2022-06-01
01. 06. 2021FaktúraDATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť300 €2021-06-01
01. 06. 2021Faktúrae - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-06-01
01. 06. 2021ObjednávkaFOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €2021-06-01
01. 06. 2021FaktúraIng. Igor Ripka – IR DATA34445102Dopravno-plánovací softvér80220 €2021-06-01
01. 06. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €2021-06-01
01. 06. 2021FaktúraANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 05.2021)41.48 €2021-06-01
01. 06. 2021Objednávkae-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €2021-06-01
01. 06. 2021FaktúraIng. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2021280 €2021-06-01
01. 06. 2021FaktúraNext Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 5/2142.41 €2021-06-01
01. 06. 2021FaktúraSpráva majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (05.2021)40.01 €2021-06-01
01. 06. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2021)180 €2021-06-01
01. 06. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2021)157.09 €2021-06-01
01. 06. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)74.20 €2020-06-01
01. 05. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN25 €2021-05-01
01. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-05-01
01. 05. 2021ObjednávkaFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €2021-05-01
01. 05. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)74.20 €2020-05-01
01. 04. 2022FaktúraFacebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4100 €2022-04-01
01. 04. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 03/225.58 €2022-04-01
01. 04. 2022FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 03/22470 €2022-04-01
01. 04. 2022ObjednávkaSlovenská pošta, a.s.36631124Prevádzkovanie P.O.Boxu79 €2022-04-01
01. 04. 2022ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2022)205.43 €2022-04-01
01. 04. 2021ZmluvaKošický samosprávny kraj35541016Zmluva o poskytnutí dotácie50000 €2021-04-01
01. 04. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140 €2021-04-01
01. 04. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)74.20 €2020-04-01
01. 03. 2022FaktúraDELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 02/225.23 €2022-03-01
01. 03. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2022)210 €2022-03-01
01. 03. 2022ObjednávkaInared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku43.10 €2022-03-01
01. 03. 2022ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2022)205.43 €2022-03-01
01. 03. 2022ObjednávkaH a H, spol. s r.o.31661572Kúpa služobného vozidla s výbavou22690 €2022-03-01
01. 03. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)116.60 €2021-03-01
01. 03. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)63.60 €2020-03-01
01. 02. 2022FaktúraFS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 01/22470 €2022-02-01
01. 02. 2022FaktúraWAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2022)210 €2022-02-01
01. 02. 2022FaktúraAdobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 02/229.99 €2022-02-01
01. 02. 2022ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2022)205.43 €2022-02-01
01. 02. 2021ObjednávkaAVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a vybavenie243.72 €2021-02-01
01. 02. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie23.92 €2021-02-01
01. 02. 2021FaktúraMobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie146.85 €2021-02-01
01. 02. 2021FaktúraWame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2021)180 €2021-02-01
01. 02. 2021FaktúraSlovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €2021-02-01
01. 02. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)106 €2021-02-01
01. 02. 2020ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)63.60 €2020-02-01
01. 01. 2021ObjednávkaANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2021)10.60 €2021-01-01
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOZmluvaSumadate
20. 06. 2022STABILITA, d.d.s., a.s.36718556Zamestnávateľská zmluva STABILITA2022-06-20
17. 06. 2022Mesto Spišská Nová Ves00329614Zmluva o spolupráci pri budovaní IDS Východ10000 €2022-06-17
17. 06. 2022Mesto Spišská Nová Ves00329614Zmluva o spolupráci pri zabezpečení verejného obstarávania2000 €2022-06-17
13. 06. 2022Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní modulu Matrix correction VSF dopravno-plánovacieho softvéru PTV Visum a jeho aktualizácií6606.40 €2022-06-13
13. 06. 2022Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho akutalizácií26880 €2022-06-13
06. 06. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní služieb 06/222022-06-06
27. 05. 2022Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.36291111Zamestnávateľská zmluva Tatra banka2022-05-27
25. 05. 2022Promiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 1 k objednávke č. OBJ_39_12.2021 zo dňa 20. 12. 20212022-05-25
29. 03. 2022Admirent 4 s.r.o.35942541Zmluva o nájme nebytových priestorov2022-03-29
24. 03. 2022Promiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií2022-03-24
28. 03. 2022Anna KlepáčováKúpna zmluva500 €2022-03-28
25. 03. 2022Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00151700Poistná zmluva937.44 €2022-03-25
22. 03. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 22022-03-22
11. 03. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2420310103372 €2022-03-11
10. 03. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní služieb 3/22 12022-03-10
10. 03. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2420396620216 €2022-03-10
24. 01. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 24201516421452 €2022-01-24
31. 12. 2021 Mesto Košice00691135Mandátna zmluva60000 €
31. 12. 2021Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve799281 €2021-12-31
31. 12. 2021DATEX Peter Javorík14231328Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2021-12-31
22. 12. 2021Wame s.r.o.47394625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)2100 €2021-12-22
21. 12. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní konzultácií2021-12-21
13. 12. 2021Katarína HajduováKúpna zmluva200 €2021-12-13
30. 11. 2021Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb2021-11-30
23. 11. 2021Ing. Jozef Kubej JKC34376275Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2021-11-23
23. 11. 2021Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.31257402Zmluva o poskytnutí služieb2021-11-23
22. 11. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Dodatok č. 1/2021 k zmluve o výpožičke č. 67/20212021-11-22
18. 11. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva č. 82/2021 o výpožičke časti pozemku2021-11-18
04. 11. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 11/212021-11-04
27. 10. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Zmluva o pripojení2021-10-27
30. 09. 2021SoVIS, spol. s r. o. 00690821Kúpna zmluva č. Z21-0906-0121565.20 €2021-09-30
30. 09. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o výpožičke č. 67/20212021-09-30
28. 09. 2021eurobus, a.s.36211079Kúpna zmluva600 €2021-09-28
27. 09. 2021FS Software, s.r.o.25375610Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb31164 €2021-09-27
17. 09. 2021Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Zmluva o poskytovaní služieb2021-09-17
13. 09. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9/212021-09-13
27. 08. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 8/212021-08-27
25. 08. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovanie konzultácií2021-08-25
27. 07. 2021Media RTVS, s.r.o.35967871Obchodná zmluva1490.40 €2021-07-27
08. 10. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o úhrade nákladov vynaložených do úpravy predmetu nájmu1190.40 €2020-10-08
25. 05. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Zmluva o dodaní dopravno-plánovacieho softvéru a jeho aktualizácií66850 €2021-05-25
13. 05. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Zmluva o dielo a poskytovaní konzultácií10240 €2021-05-13
01. 04. 2021Košický samosprávny kraj35541016Zmluva o poskytnutí dotácie50000 €2021-04-01
13. 04. 2021Peter Javorík – DATEX, 14231328Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2021-04-13
25. 03. 2021Prešovský samosprávny kraj37870475Zmluva o poskytnutí dotácie50000 €2021-03-25
22. 03. 2021VÚB, a.s.31320155Zmluva o bežnom účte na dotácie2021-03-22
22. 02. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania3600 €2021-02-22
22. 02. 2021Next Team, s.r.o.36487104Zmluva o kúpe prenajatej veci50 €2021-02-22
08. 02. 2021Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve zo dňa 21. 10. 2019742302 €2021-02-08
14. 01. 2021Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová00327646Mandátna zmluva60000 €2021-01-14
28. 12. 2020Mesto Košice, Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor00691135Mandátna zmluva60000 €2020-12-28
18. 12. 2020WAME, s.r.o.47394625Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (Service Level Agreement)1800 €2020-12-18
16. 12. 2020Ing. Peter Války Zmluva o dielo a Licenčná zmluva1500 €2020-12-16
14. 12. 2020AXA d.d.s., a.s.35977540Zamestnávateľská zmluva Axa2020-12-14
30. 11. 2020Mesto Košice00691135Mandátna zmluva5000 €2020-11-30
25. 11. 2020Ing. Jozef Kubej JKC34376275Rámcová zmluva o poskytovaní služieb2020-11-25
06. 11. 2020NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.35976853Zamestnávateľská zmluva2020-11-06
06. 11. 2020Anna Mária Matejovská, rod. MatejovskáZmluva o dielo250 €2020-11-06
14. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 22020-10-14
02. 10. 2020Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove00327646Mandátna zmluva5000 €2020-10-02
24. 09. 2020Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.20192020-09-24
14. 09. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva č. 24/2020 o nájme časti pozemku2020-09-14
14. 07. 2020Filip Šamaj46329722Zmluva o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany a úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci205 €2020-07-14
17. 06. 2020Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.20192020-06-17
17. 06. 2020Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 21.10.20192020-06-17
12. 06. 2020WAME s.r.o.47394625Zmluva o dielo na vytvorenie webovej aplikácie na mieru a Licenčná zmluva4399 €2020-06-12
28. 05. 2020Sor-med s.r.o.36865052Mandátna zmluva100 €2020-05-28
12. 05. 2020Mgr. art. Peter Javorík, ArtD.Zmluva o dielo a licenčná zmluva5000 €2020-05-12
12. 05. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/202020-05-12
07. 05. 2020ORID, s.r.o.45424462Darovacia zmluva2020-05-07
09. 03. 2020Peter LenártZmluva o vypracovaní návrhu loga spoločnosti IDS Východ, s.r.o.2020-03-09
18. 02. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224509120 €2020-02-18
18. 02. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224510120 €2020-02-18
18. 02. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224512120 €2020-02-18
18. 02. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224516120 €2020-02-18
03. 11. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224520120 €2020-11-03
22. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.358548863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 10/20 12020-10-22
10. 09. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.35949473, 51110369Dodatok č.1 k zmluve o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy2020-09-10
30. 07. 2020Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.35949473, 51110369Zmluva o založení Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy2020-07-30
18. 02. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpna zmluva č. 2400224523120 €2020-02-18
14. 02. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2/202020-02-14
14. 02. 2020Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.00151700Poistná zmluva757.20 €2020-02-14
14. 02. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Kúpna zmluva17333.33 €2020-02-14
12. 02. 2020Next Team, s.r.o.36487104Zmluva o plnom servise a údržbe2020-02-12
12. 02. 2020Next Team s.r.o.36487104Budúca kúpna zmluva - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1501202050 €2020-02-12
12. 02. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájomná zmluva2106 €2020-02-12
07. 02. 2020Denisa RozkošováZmluva o vykonaní upratovacích a čistiacich prác62.50 €2020-02-07
28. 01. 2020Ľubomír Gazdík - GEEL52309126Zmluva o dielo1790 €2020-01-28
28. 01. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1/202020-01-28
23. 01. 2020ANTIK Telekom s.r.o.36191400Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA, VS /0201482049/2020-01-23
21. 10. 2019Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj35541016, 37870475Mandátna zmluva60000 €2019-10-21
21. 01. 2020JUDr. Ján Martinec, advokát35549815Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora580 €2020-01-21
21. 01. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Zmluva o nájme nebytového priestoru273.50 €2020-01-21
21. 01. 2020Ekorea plus s.r.o51203057Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej agendy2020-01-21
21. 01. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Zmluva o vedení účtovníctva2020-01-21
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOFaktúraSumadate
07. 07. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 07/2278 €2022-07-07
01. 07. 2022WAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2022)210 €2022-07-01
28. 06. 2022JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 06/2280 €2022-06-28
01. 07. 2022FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 06/22470 €2022-07-01
06. 07. 2022e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022276 €2022-07-06
06. 07. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 06/225.68 €2022-07-06
01. 07. 2022DATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 06/22300 €2022-07-01
06. 07. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2022)205.43 €2022-07-06
01. 07. 2022DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie orientačného systému74.40 €2022-07-01
06. 07. 2022IKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kancelársky nábytok290.90 €2022-07-06
01. 07. 2022Filip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2022108 €2022-07-01
30. 06. 2022Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Modul Matrix correction VSF6606.40 €2022-06-30
30. 06. 2022Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Softvér pre dopravné modelovanie PTV-Vissim Advanced26880 €2022-06-30
29. 06. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/2219.99 €2022-06-29
17. 06. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 06/22240.50 €2022-06-17
22. 06. 2022ADSK Ireland LimitedIE9690921ESoftvérová licencia AutoCAD460 €2022-06-22
10. 06. 2022reMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 06/225.99 €2022-06-10
17. 06. 2022PassMark Software Pty LtdGB281467877Softvérová licencia25.61 €2022-06-17
16. 06. 2022VIENALA s.r.o.36569321Tlač propagačných materiálov567.26 €2022-06-16
20. 05. 2022NAPAS s.r.o.48155918Propagačný materiál132.10 €2022-05-20
02. 06. 2022Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2022460 €2022-06-02
01. 06. 2022WAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2022)210 €2022-06-01
31. 01. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Kúpa motorového vozidla17333.33 €2020-01-31
14. 06. 2022IKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kúpa kancelárskeho nábytku3555.50 €2022-06-14
10. 06. 2022METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 06/22227.40 €2022-06-10
08. 06. 2022Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 06.2022270 €2022-06-08
06. 06. 2022Admirent 4 s.r.o.35942541Nájomné a zálohy za energie 06/22835.05 €2022-06-06
02. 06. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 06/2278 €2022-06-02
02. 06. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client33.33 €2022-06-02
02. 06. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 06/229.99 €2022-06-02
23. 05. 2022EuroAgentur Hotels & Travel a.s.27361861Ubytovanie - Hradec Králové387.76 €2022-05-23
07. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 6/2021.64 €2020-10-07
07. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 3/2020.80 €2020-10-07
02. 06. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 05/22346.64 €2022-06-02
07. 06. 2022Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 05/2264.81 €2022-06-07
06. 06. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2022)205.43 €2022-06-06
02. 06. 2022e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022276 €2022-06-02
01. 06. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 05/223.72 €2022-06-01
01. 06. 2022DATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 05/22 2739.97 €2022-06-01
01. 06. 2022DATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 05/22 1540 €2022-06-01
01. 06. 2022FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 05/22470 €2022-06-01
27. 05. 2022Digital River GmbHDE194149069Licencia PDF-Xchange71 €2022-05-27
20. 05. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client71 €2022-05-20
05. 05. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client99 €2022-05-05
13. 05. 2022Hotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbRDE270634922Ubytovanie – Karlsruhe, Nemecko640 €2022-05-13
10. 05. 2022TBD Group s.r.o.47422025Ubytovanie – Bratislava129.56 €2022-05-10
13. 05. 2022PSKD, o.z.53015274Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy)480 €2022-05-13
12. 05. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 05/2223.59 €2022-05-12
26. 05. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/2219.99 €2022-05-26
10. 05. 2022WESTech, spol. s r.o.35796111Kúpa mobilného telefónu 05/22739 €2022-05-10
03. 05. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 05/2278 €2022-05-03
06. 05. 2022Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 05.2022270 €2022-05-06
05. 05. 2022Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n.o.31257402Poskytnutie odborných poradenských a konzultačných služieb2000 €2022-05-05
02. 05. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 05/229.99 €2022-05-02
05. 05. 2022Admirent 4 s.r.o.35942541Nájomné a zálohy za energie 05/22835.05 €2022-05-05
09. 05. 2022reMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 05/225.99 €2022-05-09
09. 05. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 04/22320.74 €2022-05-09
31. 05. 2022Veteran Bus Diamant s.r.o.42329906Prenájom historického autobusu 04/22135 €2022-05-31
10. 05. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2022)205.43 €2022-05-10
11. 04. 2022reMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 04/225.99 €2022-04-11
09. 03. 2022reMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 03/227.99 €2022-03-09
05. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 12/1975.99 €2020-10-05
05. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 11/1933.76 €2020-10-05
08. 12. 2020O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 11/20187.60 €2020-12-08
07. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 04/20151.02 €2020-10-07
03. 05. 20228 agency s.r.o.47851571Občerstvenie – SAOVD 2022364.20 €2022-05-03
08. 04. 2022CPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Praha224.64 €2022-04-08
07. 04. 2022CPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Ostrava305.98 €2022-04-07
28. 04. 2022PHDr. Milan Kolcun - POTULKA47142821Prehliadka mesta Košice239.50 €2022-04-28
26. 04. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/2219.99 €2022-04-26
02. 05. 2022WAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2022)210 €2022-05-02
05. 05. 2022Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 04/2257.54 €2022-05-05
02. 05. 2022FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 04/22470 €2022-05-02
03. 05. 2022e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1.Q 20229.30 €2022-05-03
02. 05. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 04/223.76 €2022-05-02
12. 04. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 04/2238.75 €2022-04-12
14. 04. 2022Wame s.r.o.47394625Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok15.59 €2022-04-14
04. 04. 2022Slovenská pošta, a.s.36631124Prevádzkovanie P.O.Boxu79 €2022-04-04
27. 04. 2022METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 04/22204.50 €2022-04-27
25. 04. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 04/22115.28 €2022-04-25
18. 04. 2022Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 01-03/22495 €2022-04-18
05. 04. 2022NDS, a.s.36919001Elektronická diaľničná známka 04/22 – 04/2350 €2022-04-05
04. 04. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 04/2278 €2022-04-04
06. 04. 2022Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 04.2022202 €2022-04-06
04. 04. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 04/229.99 €2022-04-04
05. 04. 2022Admirent 4 s.r.o.35942541Nájomné a zálohy za energie 04/221530.93 €2022-04-05
09. 04. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 03/22294.30 €2022-04-09
28. 03. 2022H a H, spol. s r.o.31661572Kúpa služobného vozidla s výbavou22690 €2022-03-28
30. 03. 2022WAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2022)336 €2022-03-30
15. 04. 2022Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 03/2262.15 €2022-04-15
04. 04. 2022Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2022440 €2022-04-04
14. 03. 2022Google Ireland LimitedIE6388047VPropagácia infolinky200 €2022-03-14
01. 04. 2022FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 03/22470 €2022-04-01
01. 04. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 03/225.58 €2022-04-01
06. 04. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2022)205.43 €2022-04-06
16. 02. 2022Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy5332601Členský príspevok SAOVD za rok 2022960 €2022-02-16
01. 04. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4100 €2022-04-01
22. 03. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3100 €2022-03-22
14. 03. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 210.35 €2022-03-14
10. 03. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1100 €2022-03-10
04. 04. 2022e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022408 €2022-04-04
23. 03. 2022WAME, s.r.o.47394625Webhosting 100 GB229.50 €2022-03-23
21. 03. 2022Filip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie CO72 €2022-03-21
28. 03. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/2219.99 €2022-03-28
28. 02. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/2219.99 €2022-02-28
30. 03. 2022METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 03/22322.57 €2022-03-30
24. 03. 2022Michal Byrtus74464370Kancelárske potreby 03/225.95 €2022-03-24
18. 03. 2022CONA, s.r.o.31662412Kúpa antivírusového programu1470 €2022-03-18
02. 03. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 03/229.99 €2022-03-02
17. 03. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného zariadenia372 €2022-03-17
11. 03. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 02/22299.86 €2022-03-11
11. 03. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa telekomunikačných zariadení216 €2022-03-11
04. 03. 2022Inared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku43.10 €2022-03-04
07. 03. 2022SK Realitná s.r.o.47731893Prenájom dodávky66 €2022-03-07
18. 03. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 03/22215.05 €2022-03-18
02. 03. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 03/2278 €2022-03-02
08. 03. 2022Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 03.2022202 €2022-03-08
03. 03. 2022BEKI Design, s.r.o.44340559Tlač informačných tabuliek84 €2022-03-03
15. 03. 2022Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 02/2241.70 €2022-03-15
02. 03. 2022e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022408 €2022-03-02
10. 02. 2022e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 4.Q 2021601.32 €2022-02-10
10. 02. 2022e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie daňových priznaní 2021178.80 €2022-02-10
02. 03. 2022Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2022480 €2022-03-02
08. 03. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2022)205.43 €2022-03-08
14. 02. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 23.86 €2022-02-14
21. 02. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1100 €2022-02-21
26. 04. 2021Adobe System SoftwareIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 04/2119.99 €2021-04-26
26. 02. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 02/2119.99 €2021-02-26
26. 01. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/2119.99 €2021-01-26
02. 02. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 02/219.99 €2021-02-02
01. 03. 2022WAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2022)210 €2022-03-01
21. 02. 2022OTIDEA s.r.o.47139200Školenie v oblasti VO102 €2022-02-21
08. 02. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 01/22269.55 €2022-02-08
07. 02. 2022METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 02/22255.47 €2022-02-07
07. 02. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 02/2255 €2022-02-07
01. 03. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 02/225.23 €2022-03-01
02. 02. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 02/2278 €2022-02-02
08. 02. 2022Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 02.2022235 €2022-02-08
22. 02. 2022Ardaco, a.s.35829036Rozšírenie licencie Q Sing 02/2245.60 €2022-02-22
01. 02. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 02/229.99 €2022-02-01
02. 02. 2022OREA HOTELS s.r.o.27176657Ubytovanie - Brno147.32 €2022-02-02
01. 02. 2022WAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2022)210 €2022-02-01
14. 02. 2022Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 01/2248.42 €2022-02-14
02. 02. 2022Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2022440 €2022-02-02
31. 01. 2022Váš Lekár, s.r.o.45263230PCR testovanie 01/2236.90 €2022-01-31
12. 01. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 01/2287.63 €2022-01-12
08. 02. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2022)181.26 €2022-02-08
21. 12. 2021CreoCom, s.r.o.36691836Propagačné predmety 12/21 3534.24 €2021-12-21
10. 01. 2022ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o.47136863PCR testovanie36.90 €2022-01-10
24. 01. 2022OTIDEA s.r.o.47139200Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov102 €2022-01-24
25. 01. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Profesionálny notebook Apple MacBook1452 €2022-01-25
11. 01. 2022NDS, a.s.36919001Elektronická diaľničná známka 202250 €2022-01-11
31. 01. 2022NAY a.s.35739487Kúpa webkamery89.90 €2022-01-31
25. 01. 2022MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22314.33 €2022-01-25
17. 01. 2022Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Kúpa europokladničky46.25 €2022-01-17
01. 02. 2022FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 01/22470 €2022-02-01
26. 01. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 01/22171.10 €2022-01-26
25. 01. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Licencia eM Client135.45 €2022-01-25
17. 01. 2022Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/21432 €2022-01-17
02. 02. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 01/229.10 €2022-02-02
03. 01. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 01/2278 €2022-01-03
12. 01. 2022Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 01.2022270 €2022-01-12
29. 12. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V960 €2021-12-29
03. 01. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 01/229.99 €2022-01-03
26. 01. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/2219.99 €2022-01-26
28. 12. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet11224.80 €2021-12-28
07. 10. 2021Disig, a.s.35975946Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok30 €2021-10-07
03. 01. 2022WAME, s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 12.2021)180 €2022-01-03
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11100 €2021-12-13
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10100 €2021-12-13
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 962.37 €2021-12-13
16. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8100 €2021-12-16
17. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7100 €2021-12-17
20. 12 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6100 €
15. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5100 €2021-12-15
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4100 €2021-12-13
14. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3100 €2021-12-14
20. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2100 €2021-12-20
10. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1100 €2021-12-10
22. 12. 2021Victoria Art s.r.o.53919751Propagačné predmety 12/21 2164 €2021-12-22
02. 12. 2021LAVZEN s.r.o.06632726Ubytovanie - Olomouc312 €2021-12-02
10. 12. 2021Donoci s.r.o.47539569Stolné lampy158.50 €2021-12-10
03. 12. 2021SPO-Ba s.r.o.47995947Stojany na dezinfekciu104.94 €2021-12-03
14. 12. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Lenovo SW Microsoft Windows Server210 €2021-12-14
14. 12. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Cisco Smart Licencia122.40 €2021-12-14
08. 12. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited528 €2021-12-08
22. 12. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 24.50 €2021-12-22
22. 12. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 14.50 €2021-12-22
20. 12. 2021Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA37119036Propagačné predmety 12/21 12866.78 €2021-12-20
29. 12. 2021C/O FLOSHIP REMARKABLEElektronický zápisník358 €2021-12-29
27. 12. 2021ORAVA distribution, a.s.45621225Nákup elektronických spotrebičov373 €2021-12-27
03. 01. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 12/21288.60 €2022-01-03
09. 12. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 11/21271 €2021-12-09
03. 01. 2022Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 12/2184.17 €2022-01-03
05. 01. 2022NAY a.s.35739487Kúpa drobnej elektroniky 12/21873 €2022-01-05
17. 12. 2021nabbi, s.r.o.47484128Stojanový vešiak111.90 €2021-12-17
08. 12. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 3194.57 €2021-12-08
22. 12. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 2279.59 €2021-12-22
17. 12. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 12/21 118.14 €2021-12-17
02. 12. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Vodný filter, odpvápňovač20.02 €2021-12-02
04. 01. 2022Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Batohy na notebooky81 €2022-01-04
13. 01. 2022Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Tašky na notebooky123.20 €2022-01-13
14. 12. 2021Justprint.sk s.r.o.47689196Tlač poznámkových blokov145.09 €2021-12-14
03. 01. 2022Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2021320 €2022-01-03
03. 01. 2022FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 12/21470 €2022-01-03
03. 01. 2022Filip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2021108 €2022-01-03
04. 01. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 12/21228 €2021-01-04
17. 12. 2021e-licencie s.r.o.51183081Licencia - Windows 10 Professional64.90 €2021-12-17
03. 01. 2022DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 12/213.71 €2022-01-03
16. 12. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky796.80 €2021-12-16
06. 12. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 12/2178 €2021-12-06
22. 12. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 12/21 3180 €2021-12-22
03. 01. 2022DATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 12/21 2599.98 €2022-01-03
17. 12. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 12/21 1146.40 €2021-12-17
03. 01. 2022Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 12.2021110.42 €2022-01-03
06. 12. 2021BEKI Design, s.r.o.44340559Tlač vizitiek112.20 €2021-12-06
10. 01. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2021)181.26 €2022-01-10
03. 01. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 12.2021)41.48 €2022-01-03
10. 12. 2021ALTERNATÍVA 21 o.z.50021699Oprava žalúzií348.70 €2021-12-10
14. 12. 2021AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica31679935Darčekové predmety43.97 €2021-12-14
02. 12. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/219.99 €2021-12-02
27. 12. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 12/2119.99 €2021-12-27
03. 01. 2022JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 12/2180 €2022-01-03
10. 12. 20211 for All Software GmbHCHE-114.848.445MWSTLicencia PDF-Xchange Editor 12/21215.58 €2021-12-10
02. 11. 2021Shutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2021-11-02
01. 12. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 11.2021)180 €2021-12-01
01. 12. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Merače teploty243.48 €2021-12-01
24. 11. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 11/214.50 €2021-11-24
19. 11. 2021Pracovné odevy ZIKO s.r.o.46566970Certifikované pracovné odevy65.98 €2021-11-19
09. 11. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 10/21229.86 €2021-11-09
10. 12. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 11/2199.35 €2021-12-10
03. 11. 2021Next Team s.r.o.36487104Kancelárske potreby 11/21 3485.66 €2021-11-03
29. 11. 2021MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík37.02 €2021-11-29
12. 11. 2021BLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 238.40 €2021-11-12
10. 11. 2021BLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 1229.13 €2021-11-10
02. 12. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2021640 €2021-12-02
02. 11. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2021480 €2021-11-02
01. 12. 2021FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 11/21470 €2021-12-01
04. 11. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 2260.30 €2021-11-04
11. 11. 2021Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 238 €2021-11-11
03. 11. 2021Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1401.40 €2021-11-03
02. 12. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 11/21228 €2021-12-02
08. 11. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2100 €2021-11-08
03. 11. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1100 €2021-11-03
29. 11. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a dezinfekcia309.84 €2021-11-29
02. 12. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Poplatok za pevnú linku 11/2116.42 €2021-12-02
02. 11. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internetové pripojenie 11/2178 €2021-11-02
09. 11. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21125.15 €2021-11-09
29. 11. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické návrhy 11/21620.02 €2021-11-29
10. 11. 2021Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 11.2021406 €2021-11-10
03. 12. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 11.2021)41.48 €2021-12-03
07. 12. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2021)181.26 €2021-12-07
02. 11. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 11/219.99 €2021-11-02
26. 11. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 11/2119.99 €2021-11-26
01. 11. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3100 €2021-11-01
28. 10. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2100 €2021-10-28
12. 10. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 122.94 €2021-10-12
11. 10. 2021Wellness hotel Svornost08017476Ubytovanie - Harrachov139.97 €2021-10-11
01. 11. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 10.2021)180 €2021-11-01
09. 11. 2021SAD Prešov, a.s.36477125Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu550 €2021-11-09
22. 10. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Konzultácie k marketingu936 €2021-10-22
13. 10. 2021Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ82.80 €2021-10-13
11. 10. 2021Patrik Matis50360132Prenájom dodávky288 €2021-10-11
11. 10. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 09/21225.95 €2021-10-11
11. 11. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 10/2150.63 €2021-11-11
22. 10. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Zabezpečenie chodu kancelárie 10/21242.10 €2021-10-22
18. 10. 2021Kongres STUDIO, spol. s r.o.45384851Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021192 €2021-10-18
04. 10. 2021Inared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku38.60 €2021-10-04
01. 11. 2021FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru 10/21470 €2021-11-01
14. 10. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie55.97 €2021-10-14
04. 11. 2021eurobus, a.s.36211079Kúpa poukážok s kreditom na dopravnú kartu550 €2021-11-04
02. 11. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 10/21259.44 €2021-11-02
02. 11. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Internet, pevná linka 10/21406.85 €2021-11-02
11. 10. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Servis mobilného telefónu300 €2021-10-11
07. 10. 2021Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 10.2021406 €2021-10-07
08. 11. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Štruktúrovaná kabeláž470.40 €2021-11-08
04. 11. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2021)180.05 €2021-11-04
03. 11. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 10.2021)41.48 €2021-11-03
04. 10. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 10/219.99 €2021-10-04
26. 10. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 10/2119.99 €2021-10-26
08. 10. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 7-9/21348 €2021-10-08
12. 10. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 9/2143.98 €2021-10-12
04. 10. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.2021360 €2021-10-04
04. 10. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 9/21204 €2021-10-04
07. 10. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2021)169.18 €2021-10-07
04. 10. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 09.2021)41.48 €2021-10-04
08. 09. 2021SIRS - Development, a.s.36751804Ubytovanie - Rajecké Teplice894.90 €2021-09-08
01. 10. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 09.2021)180 €2021-10-01
20. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8100 €2021-09-20
28. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7100 €2021-09-28
13. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 684.43 €2021-09-13
20. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5100 €2021-09-20
21. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4100 €2021-09-21
15. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3100 €2021-09-15
22. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2100 €2021-09-22
24. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1100 €2021-09-24
03. 12. 2021FS Software, s.r.o.25375610Licencia na používanie softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy20256.60 €2021-12-03
10. 12. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Vyúčtovanie energií za rok 20201411.15 €2021-12-10
03. 01. 2022Promiseo, s.r.o.44930747Audiovizuálny spot2250 €2022-01-03
03. 01. 2022Promiseo, s.r.o.44930747Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach3600 €2022-01-03
03. 01. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/21_17388 €2022-01-03
15. 12. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/212098.05 €2021-12-15
11. 11. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 41106 €2021-11-11
15. 11. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 31145 €2021-11-15
26. 11. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 15750 €2021-11-26
23. 11. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Dodanie servera s príslušenstvom21565.20 €2021-11-23
22. 10. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Výroba propagačných videí 10/213060 €2021-10-22
04. 10. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/211592.65 €2021-10-04
08. 07. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Výroba animovaných propagačných videí2916 €2021-07-08
13. 09. 2021Wame s.r.o.47394625Webhosting 20 GB140.40 €2021-09-13
10. 09. 2021Plotbase, s.r.o.45674515Prezentačný pult190.80 €2021-09-10
01. 10. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie - Maratón verejného obstarávania228 €2021-10-01
02. 09. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2021340 €2021-09-02
14. 09. 2021Inared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežky32.30 €2021-09-14
29. 09. 2021FS Software, s.r.o.25375610Licencia softvéru pre modelovanie technológie verejnej osobnej dopravy10907.40 €2021-09-29
28. 09. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/21341.30 €2021-09-28
21. 09. 2021ATAK, výrobné družstvo00698113Firemné tričká s potlačou105.60 €2021-09-21
26. 09. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 09/2119.99 €2021-09-26
01. 10. 2021eM Client s.r.o.CZ24836940Aktualizácia licencií76.45 €2021-10-01
22. 09. 2021PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky21.90 €2021-09-22
11. 09. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 8/2111.18 €2021-09-11
09. 09. 2021Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 09.2021439 €2021-09-09
22. 09. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Sieťový komponent Cisco Bussiness switch253.92 €2021-09-22
22. 09. 2021VV MIX, s.r.o.36189626Kancelárske zariadenie3108 €2021-09-22
02. 08. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3100 €2021-08-02
10. 08. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 231.14 €2021-08-10
09. 08. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21100 €2021-08-09
02. 09. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 08.2021)180 €2021-09-02
04. 09. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (08.2021)40.01 €2021-09-04
10. 08. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (07.2021)40.01 €2021-08-10
08. 09. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 08/21187.50 €2021-09-08
08. 08. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 07/21189.80 €2021-08-08
28. 08. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón230 €2021-08-28
04. 09. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón290 €2021-09-04
02. 08. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2021280 €2021-08-02
03. 09. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 8/21204 €2021-09-03
01. 09. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 8/21300 €2021-09-01
03. 08. 2021Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto52681734Kurz prvej pomoci25 €2021-08-03
10. 08. 2021Benefit Systems Slovakia, s.r.o.48059528Multisport karty v mesiaci 08.2021404 €2021-08-10
06. 09. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2021)169.18 €2021-09-06
03. 09. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 08.2021)41.48 €2021-09-03
02. 09. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 09/219.99 €2021-09-02
26. 08. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 08/2119.99 €2021-08-26
02. 08. 2021Google Ireland Limited IE6388047VPropagácia príspevkov na Youtube500 €2021-08-02
06. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4100 €2021-07-06
06. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3100 €2021-07-06
28. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2100 €2021-07-28
12. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/2174.19 €2021-07-12
28. 06. 2021Filip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 01.-06.2021108 €2021-06-28
02. 08. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 07.2021)180 €2021-08-02
01. 07. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 06.2021)180 €2021-07-01
14. 07. 2021Wame s.r.o.47394625Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk480 €2021-07-14
07. 07. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovanie (06.2021)40.01 €2021-07-07
04. 08. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov63.20 €2021-08-04
26. 07. 2021Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy5332601Členský príspevok SAOVD za rok 2021560 €2021-07-26
19. 07. 2021Media RTVS, s.r.o.35967871Reklama v rádiu RTVS1490.40 €2021-07-19
07. 07. 2021Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier82.80 €2021-07-07
02. 08. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 7/2147.30 €2021-08-02
12. 07. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 6/2142.08 €2021-07-12
02. 07. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2021340 €2021-07-02
15. 07. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/211467.60 €2021-07-15
03. 08. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 7/21_2341.64 €2021-08-03
02. 07. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 7/21144 €2021-07-02
01. 07. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 4-6/21360 €2021-07-01
05. 08. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/2128.80 €2021-08-05
05. 08. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2021)163.74 €2021-08-05
01. 07. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2021)157.09 €2021-07-01
03. 08. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 07.2021)41.48 €2021-08-03
01. 07. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 06.2021)41.48 €2021-07-01
02. 08. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 08/219.99 €2021-08-02
02. 07. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 07/219.99 €2021-07-02
26. 07. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 07/2119.99 €2021-07-26
09. 07. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 06/21197.40 €2021-07-09
02. 07. 2021Alza.cz a.s.27082440IT príslušenstvo49.96 €2021-07-02
05. 01. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 01/219.99 €2021-01-05
05. 10. 2020Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/19135 €2020-10-05
05. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 1/20210.60 €2020-10-05
05. 10. 2020Martin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €2020-10-05
05. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu154.80 €2020-10-05
05. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 1/20192.32 €2020-10-05
05. 10. 2020Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)32.03 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 01.2020)41.48 €2020-10-05
05. 10. 2020VV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €2020-10-05
05. 10. 2020Tomáš Eisner47685871Účasť na odbornej hodnotiacej komisii60 €2020-10-05
05. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €2020-10-05
05. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 2/2060 €2020-10-05
05. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)72.50 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0259.24 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služby poskytovania domény - 0120.16 €2020-10-05
05. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 2/20210.60 €2020-10-05
05. 10. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €2020-10-05
05. 10. 2020JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 2/2080 €2020-10-05
05. 10. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55.33 €2020-10-05
05. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 01/2082.16 €2020-10-05
05. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 02/20124.04 €2020-10-05
07. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020200 €2020-10-07
05. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 3/20210.60 €2020-10-05
05. 10. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/202020-10-05
05. 10. 2020KOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €2020-10-05
05. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €2020-10-05
05. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €2020-10-05
05. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 3/2060 €2020-10-05
05. 10. 2020Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €2020-10-05
05. 10. 2020CarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €2020-10-05
05. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 02.2020)41.48 €2020-10-05
05. 10. 2020Alza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €2020-10-05
07. 10. 2020AUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €2020-10-07
07. 10. 2020Regionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €2020-10-07
07. 10. 2020PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €2020-10-07
07. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 03/20136.30 €2020-10-07
07. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 4/2020.80 €2020-10-07
07. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 4/20210.60 €2020-10-07
07. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Servisné práce75 €2020-10-07
07. 10. 2020NAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €2020-10-07
07. 10. 2020NAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €2020-10-07
07. 10. 2020Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 1-3/20216 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)73.22 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 03.2020)41.48 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9872.40 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o. 52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_42020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €2020-10-07
07. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 5/20210.60 €2020-10-07
07. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 4/20301.20 €2020-10-07
07. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948 €2020-10-07
07. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955.20 €2020-10-07
07. 10. 2020Wame s.r.o.473946251 časť. vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)84.59 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 04.2020)41.48 €2020-10-07
07. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 05/20146.50 €2020-10-07
07. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €2020-10-07
07. 10. 2020Sor - med, s.r.o.36865052Výkon PZS100 €2020-10-07
07. 10. 2020Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €2020-10-07
07. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 6/20210.60 €2020-10-07
07. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020200 €2020-10-07
07. 10. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)84.59 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)84.59 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 06.2020)41.48 €2020-10-07
07. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 05.2020)41.48 €2020-10-07
09. 10. 2020SleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €2020-10-09
09. 10. 2020Tenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €2020-10-09
09. 10. 2020ORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €2020-10-09
09. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 06/20146 €2020-10-09
09. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 7/20210.60 €2020-10-09
09. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 7/2021.64 €2020-10-09
09. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €2020-10-09
09. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Priebežné spracovanie účtovnej agendy144 €2020-10-09
09. 10. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 4-6/20270 €2021-10-09
09. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 8/20210.60 €2020-10-09
09. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 07.2020)41.48 €2020-10-09
09. 10. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €2020-10-09
09. 10. 2020Filip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie BOZP120 €2020-10-09
09. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 07/20146 €2020-10-09
09. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020200 €2020-10-09
09. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 08/20_2184.32 €2020-10-09
09. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 8/2096 €2020-10-09
09. 10. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €2020-10-09
09. 10. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €2020-10-09
09. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €2020-10-09
09. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020200 €2020-10-09
09. 10. 2020Wame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €2020-10-09
09. 10. 2020Wame s.r.o.47394625Platba za 2. časť vyhotovenia webu idsvychod.sk1584 €2020-10-09
09. 10. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto - 09/202029.35 €2020-10-09
09. 10. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €2020-10-09
09. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 08/20146.70 €2020-10-09
09. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 9/20210.60 €2020-10-09
09. 10. 2020VMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €2020-10-09
09. 10. 2020JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v Registri partnerov verejného sektora 9/2080 €2020-10-09
09. 10. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.202080 €2020-10-09
09. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €2020-10-09
09. 10. 2020e-FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva 9/2096 €2020-10-09
09. 10. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva96 €2020-10-09
09. 10. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €2020-10-09
09. 10. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €2020-10-09
09. 10. 2020BEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €2020-10-09
09. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 08.2020)41.48 €2020-10-09
09. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2020)84.59 €2020-10-09
09. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2020)84.59 €2020-10-09
09. 10. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €2020-10-09
09. 10. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €2020-10-09
09. 10. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €2020-10-09
15. 10. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 10/20210.60 €2020-10-15
02. 10. 2020OTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €2020-10-02
08. 10. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 09/20146.31 €2020-10-08
21. 10. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €2020-10-21
01. 10. 2020Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €2020-10-01
05. 10. 2020Dominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €2020-10-05
23. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €2020-10-23
02. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €2020-10-02
02. 10. 2020Avantage BV dba 2CheckouNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €2020-10-02
02. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 10.2020)41.78 €2020-10-02
21. 10. 20202 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.97 €2020-10-21
01. 06. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 05.2021)180 €2021-06-01
01. 06. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Parkovanie (05.2021)40.01 €2021-06-01
21. 06. 2021Promiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €2021-06-21
04. 05. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €2021-05-04
01. 06. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 5/2142.41 €2021-06-01
08. 06. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 05/21185.18 €2021-06-08
01. 06. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2021280 €2021-06-01
08. 06. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €2021-06-08
17. 06. 2021eM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €2021-06-17
29. 06. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy 6/21300 €2021-06-29
01. 06. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 05.2021)41.48 €2021-06-01
02. 06. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 06/219.99 €2021-06-02
28. 06. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 06/2119.99 €2021-06-28
01. 06. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €2021-06-01
02. 06. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €2021-06-02
08. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €2021-05-08
14. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €2021-05-14
30. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €2021-05-30
02. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €2021-05-02
28. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €2021-05-28
07. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €2021-05-07
28. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €2021-05-28
14. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €2021-05-14
21. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €2021-05-21
24. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €2021-05-24
22. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €2021-05-22
16. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €2021-05-16
29. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €2021-05-29
10. 05. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 04/21184.50 €2021-05-10
03. 05. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 4/2140.60 €2021-05-03
03. 06. 2021NEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €2021-06-03
03. 05. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2021360 €2021-05-03
01. 06. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Dopravno-plánovací softvér80220 €2021-06-01
28. 05. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €2021-05-28
10. 05. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu117.60 €2021-05-10
02. 06. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €2021-06-02
01. 06. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-06-01
03. 05. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva152.64 €2021-05-03
05. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-05-05
03. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-05-03
01. 06. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť300 €2021-06-01
03. 05. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN24 €2021-05-03
03. 05. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 04.2021)41.48 €2021-05-03
03. 05. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 05/219.99 €2021-05-03
26. 05. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 05/2119.99 €2021-05-26
07. 05. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2021)140.17 €2021-05-07
28. 10. 2020Veteran Bus Diamant s.r.o.42329906 Prenájom historického autobusu360 €2020-10-28
09. 11. 2020O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 10/20170.79 €2020-11-09
16. 11. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 11/20210.60 €2020-11-16
16. 11. 2020Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 10/20116.30 €2020-11-16
03. 11. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020120 €2020-11-03
02. 12. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2020-12-02
23. 11. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva235.68 €2020-11-23
11. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €2020-12-11
03. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €2020-12-03
04. 12. 2020FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov70 €2020-12-04
29. 10. 2020Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 7-9/20261 €2020-10-29
23. 11. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1607.20 €2020-11-23
20. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Platba za práce spojené s nastavením VPN28.80 €2020-10-20
06. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2020)108.04 €2020-11-06
03. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 10.2020)41.48 €2020-11-03
04. 11. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2020-11-04
02. 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 11.2020)41.48 €2020-12-02
10. 12. 2020Ardaco, a.s.35829036 Nákup softvérovej licencie94.80 €2020-12-10
04. 11. 2020Shutterstock, Inc. 80-0812659 Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2020-11-04
10. 12. 2020OKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979Kúpa mobilného telefónu259 €2020-12-10
11. 12. 2020Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 11/2069.10 €2020-12-11
11. 12. 2020Next Team s.r.o.36487104Nájom za zariadenie 12/20210.60 €2020-12-11
02. 12. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 11.2020140 €2020-12-02
14. 12. 2020e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2020-12-14
08. 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2020)108.76 €2020-12-08
02. 01. 2021Filip Šamaj46329722Činnosť BOZP technika v obd. 07.-12.2020108 €2021-01-02
08. 01. 2021SOŠ technická00893340 Platba za odbornú prehliadku a elektrorevíziu spotrebičov126.90 €2021-01-08
21. 12. 2020Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2020-12-21
16. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-16
22. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861 Úhrada za zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-22
02. 01. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 12/20191.20 €2021-01-02
02. 01. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 12/209.80 €2021-01-02
03. 01. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 12.2020160 €2021-01-03
08. 01. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-01-08
02. 01. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 10-12/20306 €2021-01-02
08. 01. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2020)120.84 €2021-01-08
07. 01. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 12.2020)41.48 €2021-01-07
04. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/209.99 €2020-12-04
10. 12. 2020Okresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €2020-12-10
02. 12. 2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Nákup vybavenia k PC115 €2020-12-02
27. 01. 2021JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Platba za reoverenie údajov80 €2021-01-27
01. 02. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €2021-02-01
27. 01. 2021Next Team s.r.o.36487104Záverečná platba za odkúpenie tlačiarne60 €2021-01-27
13. 01. 2021METRO Cash & Carry s.r.o.45952671Nákup občerstvenia181.33 €2021-01-13
12. 01. 2021FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku13.56 €2021-01-12
28. 01. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €2021-01-28
26. 01. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €2021-01-26
08. 01. 2021NDS, a.s.,36919001Kúpa diaľničnej známky50 €2021-01-08
09. 02. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 01/21189.04 €2021-02-09
01. 02. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 01.2021)180 €2021-02-01
02. 03. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2021-03-02
16. 02. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto40.01 €2021-02-16
22. 02. 2021Promiseo s.r.o.44930747Poplatok za webinár v oblasti marketingu7.90 €2021-02-22
11. 02. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 1/2155.98 €2021-02-11
18. 02. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie41.97 €2021-02-18
01. 02. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie146.85 €2021-02-01
03. 02. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie119.94 €2021-02-03
01. 02. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Nákup vybavenia do kancelárie23.92 €2021-02-01
02. 02. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2021140 €2021-02-02
25. 02. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky131.40 €2021-02-25
02. 02. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie Daňového priznania z dani z príjmu178.80 €2021-02-02
02. 02. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva149.40 €2021-02-02
02. 03. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-03-02
05. 02. 2021BLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia277.81 €2021-02-05
26. 02. 2021BLARO, s.r.o.46498702Nákup kancelárskeho vybavenia125.40 €2021-02-26
04. 02. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Nákup hygienických potrieb a vybavenia243.72 €2021-02-04
05. 02. 2021ANTIK Telecom s.r.o. 36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)120.84 €2021-02-05
02. 02. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 01.2021)41.48 €2021-02-02
02. 03. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 02.2021)41.48 €2021-03-02
02. 02. 2021Adobbe - PhotographyIE636992HPlatba za softvér9.99 €2021-02-02
26. 02. 2021Adobbe - IllustratorIE636992HPlatba za softvér19.99 €2021-02-26
06. 04. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 03.2021)180 €2021-04-06
17. 03. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 02.2021)180 €2021-03-17
31. 03. 2021Internet Info., s.r.o.25648071Nákup licencie na softvér56 €2021-03-31
11. 03. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 2/2113.49 €2021-03-11
06. 04. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2021380 €2021-04-06
02. 03. 2021Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2021480 €2021-03-02
08. 03. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky100.50 €2021-03-08
03. 03. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €2021-03-03
06. 04. 2021e - FIIA s.r.o.48212024Spracovanie účtovníctva144 €2021-04-06
09. 03. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti verejného obstarávania1260 €2021-03-09
31. 03. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €2021-03-31
12. 04. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)127.49 €2021-04-12
08. 03. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)120.84 €2021-03-08
06. 04. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Internetové pripojenie (za 03.2021)41.48 €2021-04-06
26. 03. 2021Adobe System SoftwareIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 03/2119.99 €2021-03-26
06. 04. 2021Adobbe - PhotographyIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 04/219.99 €2021-04-06
02. 03. 2021Adobbe - PhotographyIE6364992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 03/219.99 €2021-03-02
09. 03. 2021O2 Slovakia, s.r.o35848863O2 paušál 02/21184.04 €2021-03-09
31. 04. 2021Wame s.r.o.47394625Poplatky servisnej zmluvy (za 04.2021)180 €2021-05-01
04. 05. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (04./2021)40.01 €2021-05-04
08. 04. 2021Správa majetku Košického samosprávneho kraja42093937Nájom za parkovacie miesto (03/2021)40.01 €2021-04-08
29. 04. 2021DATEX Peter Javorík14231328Dizajnérska činnosť na základe rámcovej zmluvy300 €2021-04-29
15. 04. 2021Next Team s.r.o.36487104Poplatky za tlač 3/2119.97 €2021-04-15
15. 04. 2021Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €2021-04-15
22. 04. 2021FOCUS-computer s.r.o.52681734PC a IKT vybavenie4700 €2021-04-22
26. 04. 2021FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €2021-04-26
16. 04. 2021FacebookIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €2021-04-16
21. 04. 2021Ekorea plus s.r.o.51203057Spracovanie miezd 1-3/21360 €2021-04-21
14. 04. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €2021-04-14
12. 04. 2021DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €2021-04-12
12. 04. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu360 €2021-04-12
07. 04. 2021Digital RiverIE6426071CNákup licencie na AutoCAD LT400 €2021-04-07
06. 04. 2021Adobe System SoftwareIE636992HNákup softvéru19.99 €2021-04-06
09. 04. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863O2 paušál 03/21184 €2021-04-09
03. 03. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778Nákup PC techniky2210.80 €2021-03-03
09. 03. 2021EkoAuris PLUS, s.r.o.44882327Služby v oblasti VO1260 €2021-03-09
22. 02. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €2021-02-22
Dátum zverejneniaZmluvná stranaIČOObjednávkaSumadate
01. 06. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2022)205.43 €2022-06-01
01. 07. 2022DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie orientačného systému74.40 €2022-07-01
01. 07. 2022IKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kancelársky nábytok290.90 €2022-07-01
13. 06. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 06/22240.50 €2022-06-13
22. 06. 2022ADSK Ireland LimitedIE9690921ESoftvérová licencia AutoCAD460 €2022-06-22
17. 06. 2022PassMark Software Pty LtdGB281467877Softvérová licencia25.61 €2022-06-17
10. 06. 2022VIENALA s.r.o.36569321Tlač propagačných materiálov567.26 €2022-06-10
17. 05. 2022NAPAS s.r.o.48155918Propagačný materiál132.10 €2022-05-17
02. 06. 2022IKEA Bratislava, s.r.o.35849436Kúpa kancelárskeho nábytku3555.50 €2022-06-02
01. 06. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client33.33 €2022-06-01
03. 05. 2022EuroAgentur Hotels & Travel a.s.27361861Ubytovanie - Hradec Králové387.76 €2022-05-03
02. 05. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2022)205.43 €2022-05-02
26. 05. 2022Digital River GmbHDE194149069Licencia PDF-Xchange71 €2022-05-26
19. 05. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client71 €2022-05-19
04. 05. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Upgrade licencie eM Client99 €2022-05-04
10. 05. 2022Hotel Barbarossa Treml, Hotelbetrieb GbRDE270634922Ubytovanie - Karlsruhe, Nemecko640 €2022-05-10
03. 05. 2022TBD Group s.r.o.47422025Ubytovanie - Bratislava129.56 €2022-05-03
02. 05. 2022PSKD, o.z.53015274Účastnícky poplatok (Fórum koľajovej dopravy)480 €2022-05-02
09. 04. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 05/2223.59 €2022-04-09
09. 05. 2022WESTech, spol. s r.o.35796111Kúpa mobilného telefónu 05/22739 €2022-05-09
25. 04. 2022Veteran Bus Diamant s.r.o.42329906Prenájom historického autobusu 04/22135 €2022-04-25
01. 04. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2022)205.43 €2022-04-01
08. 03. 2022reMarkable AS917352836MVAOnline úložisko 03/22 - 02/2395.88 €2022-03-08
25. 04. 20228 agency s.r.o.47851571Občerstvenie - SAOVD 2022364.20 €2022-04-25
06. 04. 2022CPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Praha224.64 €2022-04-06
05. 04. 2022CPI Hotels, a.s.47116757Ubytovanie - Ostrava305.98 €2022-04-05
26. 04. 2022PHDr. Milan Kolcun - POTULKA47142821Prehliadka mesta Košice239.50 €2022-04-26
31. 03. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 04/2238.75 €2022-03-31
13. 04. 2022Wame s.r.o.47394625Doména – IDSvýchod.sk na 1 rok15.59 €2022-04-13
01. 04. 2022Slovenská pošta, a.s.36631124Prevádzkovanie P.O.Boxu79 €2022-04-01
18. 04. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 04/22115.28 €2022-04-18
01. 03. 2022H a H, spol. s r.o.31661572Kúpa služobného vozidla s výbavou22690 €2022-03-01
11. 03. 2022Google Ireland LimitedIE6388047VPropagácia infolinky200 €2022-03-11
01. 03. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2022)205.43 €2022-03-01
20. 03. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 4100 €2022-03-20
09. 03. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 3100 €2022-03-09
09. 03. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 210.35 €2022-03-09
18. 02. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 03/22 1100 €2022-02-18
22. 03. 2022Wame s.r.o.47394625Webhosting 100 GB229.50 €2022-03-22
10. 03. 2022Filip Šamaj46329722Vypracovanie dokumentácie CO72 €2022-03-10
23. 03. 2022Michal Byrtus74464370Kancelárske potreby 03/225.95 €2022-03-23
17. 03. 2022CONA, s.r.o.31662412Kúpa antivírusového programu1470 €2022-03-17
01. 03. 2022Inared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku43.10 €2022-03-01
06. 03. 2022SK Realitná s.r.o.47731893Prenájom dodávky66 €2022-03-06
11. 03. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 03/22215.05 €2022-03-11
02. 03. 2022BEKI Design, s.r.o.44340559Tlač informačných tabuliek84 €2022-03-02
01. 02. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2022)205.43 €2022-02-01
09. 02. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 23.86 €2022-02-09
09. 02. 2022Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 02/22 1100 €2022-02-09
25. 01. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/21 - 12/21239.88 €2021-01-25
15. 02. 2022OTIDEA s.r.o.47139200Školenie v oblasti VO102 €2022-02-15
31. 01. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 02/2255 €2022-01-31
21. 02. 2022Ardaco, a.s.35829036Rozšírenie licencie Q Sing 02/2245.60 €2022-02-21
31. 01. 2022OREA HOTELS s.r.o.27176657Ubytovanie - Brno147.32 €2022-01-31
29. 01. 2022Váš Lekár, s.r.o.45263230PCR testovanie 01/2236.90 €2022-01-29
17. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 01/2287.63 €2021-12-17
03. 01. 2022ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2022)181.26 €2022-01-03
17. 12. 2021CreoCom, s.r.o.36691836Propagačné predmety 12/21 3534.24 €2021-12-17
03. 01. 2022ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o.47136863PCR testovanie36.90 €2022-01-03
19. 01. 2022OTIDEA s.r.o.47139200Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov102 €2022-01-19
21. 01. 2022O2 Slovakia, s.r.o.35848863Profesionálny notebook Apple MacBook1452 €2022-01-21
25. 01. 2022NAY a.s.35739487Kúpa webkamery89.90 €2022-01-25
24. 01. 2022MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Servisná prehliadka služobného vozidla 01/22314.33 €2022-01-24
13. 01. 2021Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Kúpa europokladničky46.25 €2021-01-13
19. 01. 2022FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie 01/22171.70 €2022-01-19
24. 01. 2022Verifone Payments BV dba 2Checkout815605468B01Licencia eM Client135.45 €2022-01-24
09. 12. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Dodatočná serverová licencia Windows Hyper-V960 €2021-12-09
02. 12. 2021Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/21 - 11/22119.88 €2021-12-02
25. 01. 2022Adobe System SoftwareIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Illustrator 01/22 – 12/22239.88 €2022-01-25
06. 12. 2021Ing. Igor Ripka – IR DATA34445102Ročný poplatok pre softvér PTV Visum PT Complet11224.80 €2021-12-06
07. 10. 2021Disig, a.s.35975946Softvérová licencia na kúpu elektronických pečiatok30 €2021-10-07
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 11100 €2021-12-13
09. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 10100 €2021-12-09
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 962.37 €2021-12-13
14. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 8100 €2021-12-14
15. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 7100 €2021-12-15
16. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 6100 €2021-12-16
14. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 5100 €2021-12-14
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 4100 €2021-12-13
13. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 3100 €2021-12-13
17. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 2100 €2021-12-17
03. 12. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 12/21 1100 €2021-12-03
10. 12. 2021Victoria Art s.r.o.53919751Propagačné predmety 12/21 2164 €2021-12-10
29. 11. 2021LAVZEN s.r.o.06632726Ubytovanie - Olomouc312 €2021-11-29
08. 12. 2021Donoci s.r.o. 47539569Stolné lampy158.50 €2021-12-08
03. 12. 2021SPO-Ba s.r.o. 47995947Stojany na dezinfekciu104.94 €2021-12-03
24. 11. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Lenovo SW Microsoft Windows Server210 €2021-11-24
09. 12. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Cisco Smart Licencia122.40 €2021-12-09
24. 11. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Licencia Thinstuff XP/VS Standard Unlimited528 €2021-11-24
22. 12. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 24.50 €2021-12-22
22. 12. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 12/21 14.50 €2021-12-22
10. 12. 2021Ľubica Sekulová RTS - REKLAMA37119036Propagačné predmety 12/21 12866.78 €2021-12-10
29. 12. 2021C/O FLOSHIP REMARKABLEElektronický zápisník358 €2021-12-29
23. 12. 2021ORAVA distribution, a.s.45621225Nákup elektronických spotrebičov373 €2021-12-23
03. 01. 2022NAY a.s.35739487Kúpa drobnej elektroniky 12/21873 €2022-01-03
15. 12. 2021nabbi, s.r.o.47484128Stojanový vešiak111.90 €2021-12-15
23. 12. 2021Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Batohy na notebooky81 €2021-12-23
23. 12. 2021Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Tašky na notebooky123.20 €2021-12-23
14. 12. 2021Justprint.sk s.r.o.47689196Tlač poznámkových blokov145.09 €2021-12-14
17. 12. 2021e-licencie s.r.o.51183081Licencia - Windows 10 Professional64.90 €2021-12-17
02. 11. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Pevná linka, konfigurácia telefónov a hlasovej schránky796.80 €2021-11-02
02. 12. 2021BEKI Design, s.r.o.44340559Tlač vizitiek112.20 €2021-12-02
02. 12. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2021)181.26 €2021-12-02
24. 11. 2021ALTERNATÍVA 21 o.z.50021699Oprava žalúzií348.70 €2021-11-24
14. 12. 2021AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica31679935Darčekové predmety43.97 €2021-12-14
10. 12. 20211 for All Software GmbHCHE-114.848.445MWSTLicencia PDF-Xchange Editor 12/21215.58 €2021-12-10
01. 11. 2021Shutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2021-11-01
24. 11. 2021SoVIS, spol. s r. o.00690821Merače teploty243.48 €2021-11-24
24. 11. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Poštové poplatky 11/214.50 €2021-11-24
16. 11. 2021Pracovné odevy ZIKO s.r.o.46566970Certifikované pracovné odevy65.98 €2021-11-16
30. 10. 2021Next Team s.r.o.36487104Kancelárske potreby 11/21 3485.66 €2021-10-30
26. 11. 2021MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík37.02 €2021-11-26
05. 11. 2021BLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 238.40 €2021-11-05
05. 11. 2021BLARO, s.r.o.46498702Kancelárske potreby 11/21 1229.13 €2021-11-05
29. 10. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 2260.30 €2021-10-29
02. 11. 2021Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 238 €2021-11-02
28. 10. 2021Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja 11/21 1401.40 €2021-10-28
02. 11. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 2100 €2021-11-02
01. 11. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 11/21 1100 €2021-11-01
26. 11. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a dezinfekcia309.84 €2021-11-26
02. 11. 2021DELTA ONLINE spol. s r.o.36474711Kúpa bezdrôtového telefónu 11/21125.15 €2021-11-02
02. 11. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2021)181.26 €2021-11-02
27. 10. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 3100 €2021-10-27
25. 10. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 2100 €2021-10-25
27. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 10/21 122.94 €2021-09-27
07. 10. 2021Wellness hotel Svornost08017476Ubytovanie - Harrachov139.97 €2021-10-07
28. 10. 2021SAD Prešov, a.s.36477125Nákup poukážok s kreditom na dopravnú kartu550 €2021-10-28
13. 10. 2021Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný technológ82.80 €2021-10-13
08. 10. 2021Patrik Matis50360132Prenájom dodávky288 €2021-10-08
15. 10. 2021Kongres STUDIO, spol. s r.o.45384851Účastnícky poplatok - konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2021192 €2021-10-15
30. 09. 2021Inared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežku38.60 €2021-09-30
08. 10. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778IKT vybavenie55.97 €2021-10-08
04. 10. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Servis mobilného telefónu300 €2021-10-04
02. 10. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Štruktúrovaná kabeláž470.40 €2021-10-02
02. 10. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2021)180.05 €2021-10-02
02. 09. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2021)169.18 €2021-09-02
07. 09. 2021SIRS - Development, a.s.36751804Ubytovanie - Rajecké Teplice894.90 €2021-09-07
14. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 8100 €2021-09-14
25. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 7100 €2021-09-25
10. 08. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 684.43 €2021-08-10
17. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 5100 €2021-09-17
20. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 4100 €2021-09-20
13. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 3100 €2021-09-13
21. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 2100 €2021-09-21
21. 09. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 9/21 1100 €2021-09-21
21. 12. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Propagácia príspevkov na sociálnych sieťach3600 €2021-12-21
21. 12. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/21_17388 €2021-12-21
13. 12. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 12/212098.05 €2021-12-13
05. 11. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 41106 €2021-11-05
08. 11. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 31145 €2021-11-08
22. 11. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 11/21 15750 €2021-11-22
28. 09. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/211592.65 €2021-09-28
01. 09. 2021Wame s.r.o.47394625Webhosting 20 GB140.40 €2021-09-01
01. 09. 2021Plotbase, s.r.o.45674515Prezentačný pult190.80 €2021-09-01
15. 09. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie - Maratón verejného obstarávania228 €2021-09-15
05. 09. 2021Inared, s.r.o.50588788Náhradné diely na kolobežky32.30 €2021-09-05
15. 09. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/21341.30 €2021-09-15
05. 09. 2021ATAK, výrobné družstvo00698113Firemné tričká s potlačou105.60 €2021-09-05
30. 09. 2021eM Client s.r.o.CZ24836940Aktualizácia licencií76.45 €2021-09-30
15. 08. 2021VV MIX, s.r.o.36189626Kancelárske zariadenie3108 €2021-08-15
15. 09. 2021PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky21.90 €2021-09-15
18. 09. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Sieťový komponent Cisco Bussiness switch253.92 €2021-09-18
26. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 3100 €2021-07-26
07. 08. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21 231.14 €2021-08-07
04. 08. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 8/21100 €2021-08-04
05. 08. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón230 €2021-08-05
04. 09. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón290 €2021-09-04
01. 08. 2021Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto52681734Kurz prvej pomoci25 €2021-08-01
01. 08. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2021)169.18 €2021-08-01
09. 07. 2021Google Ireland LimitedIE6388047VPropagácia príspevkov na Youtube500 €2021-07-09
29. 06. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_4100 €2021-06-29
01. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_3100 €2021-07-01
22. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/21_2100 €2021-07-22
03. 07. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 7/2174.19 €2021-07-03
01. 07. 2021Wame s.r.o.47394625Dodatočné dorobenie funkcionality na webe idsvychod.sk480 €2021-07-01
01. 08. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u na 6 mesiacov62.20 €2021-08-01
01. 07. 2021Media RTVS, s.r.o.35967871 Reklama v rádiu RTVS1490.40 €2021-07-01
01. 07. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - dopravný inžinier82.80 €2020-07-01
10. 07. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/211467.60 €2021-07-10
03. 08. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 7/2128.80 €2021-08-03
01. 07. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2021)163.74 €2021-07-01
01. 06. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2021)157.09 €2021-06-01
01. 07. 2021Alza.cz a.s.27082440IT príslušenstvo49.96 €2021-07-01
05. 12. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_346.44 €2020-12-05
26. 11. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/20_270 €2020-11-26
27. 11. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov 11/2070 €2020-11-27
01. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 10.2020)95.40 €2020-10-01
01. 11. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 11.2020)106 €2020-11-01
01. 12. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 12.2020)106 €2020-12-01
01. 12. 2020Adobbe - PhotographyIE636992HRočné predplatné softvéru Adobe Photography 12/20 - 11/21119.88 €2020-12-01
11. 01. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 1/2113.56 €2021-01-11
01. 03. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2021)116.60 €2021-03-01
01. 02. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2021)106 €2021-02-01
17. 04. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/21_2100 €2021-04-17
11. 04. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku 4/2129.61 €2021-04-11
10. 01. 2020Martin Fek51343789Odmena za účasť v súťaži100 €2020-01-10
30. 01. 2020Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie eM client101.95 €2020-01-30
12. 01. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2020)42.40 €2020-01-12
25. 02. 2020VV MIX, s.r.o.36189626Nákup kancelárskych kresiel2664 €2020-02-25
26. 02. 2020Tomáš Eisner47685871 Účasť na odbornej hodnotiacej komisii2020-02-26
20. 02. 2020O2 Slovakia, s.r.o.35848863Kúpa mobilného telefónu 2/2020156 €2020-02-20
28. 02. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 2/2020810.80 €2020-02-28
01. 02. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 02.2020)63.60 €2020-02-01
04. 02. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 2/20440 €2020-02-04
10. 02. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 2/201591.53 €2020-02-10
06. 02. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Kúpa telefónu - pevná linka55 €2020-02-06
30. 01. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 02.2020200 €2020-01-30
31. 12. 2019Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 01.2020200 €2019-12-31
27. 03. 2020Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Kúpa mobilného telefónu 3/20350 €2020-03-27
13. 03. 2020KOVOTYP s.r.o.35808705Kúpa plechovej skrine163.20 €2020-03-13
20. 03. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/20_21215.80 €2020-03-20
30. 03. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 3/2087.10 €2020-03-30
03. 03. 2020Česká asociace organizatoru veřejné dopravy spolek71238671Členský príspevok196 €2020-03-03
02. 03. 2020CarnokyType s.r.o.48712656Účasť na hodnotiacej komisii60 €2020-03-02
23. 03. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN 3/20103.20 €2020-03-23
03. 03. 2020Alza.cz a.s.27082440Príslušenstvo na mobilné telefóny57.34 €2020-03-03
21. 04. 2020AUTOCONT s.r.o.36396222Ročná licencia na AutoCad504 €2020-04-21
15. 04. 2020Regionálny úrad verejného zdravotníctvaPlatobný predpis na úhradu správneho poplatku25 €2020-04-15
14. 04. 2020PEČIATKY – VIZITKY, s.r.o.31735347Firemné pečiatky43.80 €2020-04-14
20. 04. 2020NAY a.s.35739487Nákup príslušenstva59.90 €2020-04-20
21. 04. 2020NAY a.s.35739487Nákup kávy84.39 €2020-04-21
01. 03. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 03.2020)63.60 €2020-03-01
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_12657.60 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_11960 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_10848.40 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_9780 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_8780 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_7884.40 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_6954 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_5936 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_4834 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_3789.60 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_2834 €2020-05-20
20. 05. 2020Tenger s.r.o.52514021Kancelársky nábytok 5/20_1944.40 €2020-05-20
31. 03. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 04.2020200 €2020-03-31
28. 02. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 03.2020200 €2020-02-28
20. 05. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20_2948.00 €2020-05-20
21. 05. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 5/20955 €2020-05-21
01. 04. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04.2020)74.20 €2020-04-01
16. 06. 2020Tenger s.r.o.52514021Kuchynský stôl309.60 €2020-06-16
16. 06. 2020Filip Šamaj46329722Kúpa hasiaceho prístroja62 €2020-06-16
30. 04. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 05.2020200 €2020-04-30
31. 05. 2020Ing. Jozef Kubej34376275 Správa IT siete IDS Východ v obd. 06.2020200 €2020-05-31
23. 06. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie vizitiek554.40 €2020-06-23
01. 06. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 06.2020)74.20 €2020-06-01
01. 05. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2020)74.20 €2020-05-01
23. 07. 2020SleepWalker – Boutiqe Hotel898 20 61 733Ubytovanie - Wroclav79.68 €2020-07-23
27. 07. 2020Tenger s.r.o.52514021Nábytkové vybavenie kancelárie1190.40 €2020-07-27
30. 07. 2020ORAVA distribution a.s.45621225Kuchynské vybavenie304.61 €2020-07-30
13. 07. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 7/20152.30 €2020-07-13
25. 08. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - marketér94.80 €2020-08-25
30. 06. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 07.2020200 €2020-06-30
31. 07. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie grafických predmetov157.20 €2020-07-31
25. 08. 2020DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie roll up144 €2020-08-25
01. 07. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 07.2020)74.20 €2020-07-01
31. 07. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 08.2020200 €2020-07-31
10. 09. 2020Wame s.r.o.47394625Webhosting - 20GB140.40 €2020-09-10
21. 09. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky - mestská mobilita82.80 €2020-09-21
23. 09. 2020VMBal s.r.o.27774821Kúpa kufríka prvej pomoci42.60 €2020-09-23
09. 09. 2020JUDr. JÁN MARTINEC, ADVOKÁT35549815Reoverenie údajov v registri partnerov verejného sektora 9/2080 €2020-09-09
31. 08. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 09.202080 €2020-08-31
29. 09. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 9/202818.60 €2020-09-29
29. 09. 2020DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov 9/201007 €2020-09-29
10. 09. 2020BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie 9/20248.88 €2020-09-10
23. 09. 2020BEKI Design, s.r.o.44340559Vzorové ID karty22.08 €2020-09-23
09. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 09.2020)74.20 €2020-10-09
09. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 08.2020)74.20 €2020-10-09
11. 09. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_320 €2020-09-11
16. 09. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)_240 €2020-09-16
15. 09. 2020Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov (27. 11. 2020)20 €2020-09-15
01. 10. 2020OTIDEA s.r.o.47139200Školenie pre oblasť VO348 €2020-10-01
20. 10. 2020MOTOR-CAR Košice s.r.o.36198595Výmena pneumatík105.50 €2020-10-20
01. 10. 2020Ing. Juraj Slivka – Q & R – QUALITY and RELIABILITY17255813Výroba tričiek176.40 €2020-10-01
02. 10. 2020Dominik Fotta50062425Marketingová konzultácia280 €2020-10-02
22. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/20/21425.50 €2020-10-22
01. 10. 2020FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie 10/2078 €2020-10-01
07. 10. 2020Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Nákup softvérovej licencie eM client66.95 €2020-10-07
20. 10. 20202 v 1, s.r.o.44533551Nákup prechodového profilu11.90 €2020-10-20
18. 06. 2021Promiseo s.r.o.44930747Výroba rádio spotu216 €2021-06-18
03. 05. 2021O2 Slovakia, s.r.o.35848863Tvrdené sklo na telefón29.95 €2021-05-03
01. 06. 2021e-FIIA s.r.o.48212024Poradenská činnosť144 €2021-06-01
16. 06. 2021eM Client s.r.o.CZ24836940Nákup licencií65 €2021-06-16
03. 05. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 05.2021)157.09 €2021-05-03
29. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/14100 €2021-05-29
04. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/13100 €2021-05-04
09. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/12100 €2021-05-09
27. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/11100 €2021-05-27
26. 04. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/10100 €2021-04-26
24. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/09100 €2021-05-24
01. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/08100 €2021-05-01
22. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/07100 €2021-05-22
06. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/0671.34 €2021-05-06
15. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/05100 €2021-05-15
21. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/04100 €2021-05-21
19. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/03100 €2021-05-19
12. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/02100 €2021-05-12
26. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov na Facebooku jún/01100 €2021-05-26
27. 05. 2021NEO PROGRES, s.r.o.36506613Ročné predplatné judikatyinfo.sk900 €2021-05-27
27. 05. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Školenie VO v systéme Eranet480 €2021-05-27
07. 05. 2021INNOVIS, s.r.o.47894458Účastnícky poplatok za konferenciu11760 €2021-05-07
01. 06. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie391.60 €2021-06-01
01. 05. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-05-01
28. 04. 2021Facebook Ireland LimitedIE9692928FPropagácia príspevkov100 €2021-04-28
01. 05. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením klientského VPN25 €2021-05-01
01. 04. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 04. 2021)140 €2021-04-01
30. 09. 2020Ing. Jozef Kubej34376275Správa IT siete IDS Východ v obd. 10.2020120 €2020-09-30
14. 11. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €2021-11-14
19. 10. 2020ANTIK Telecom s.r.o.36191400Práce spojené s nastavením VPN28.80 €2020-10-19
09. 12. 2020Ardaco, a.s.35829036 Softvérová licencia94.80 €2020-12-09
10. 12. 2020Shutterstock, Inc.80-0812659Ročná licencia na kúpu obrázkov299 €2020-12-10
09. 12. 2020OKAY Slovakia, spol. s.r.o.35825979 Mobilný telefón259 €2020-12-09
01. 12. 2020SOŠ technická00893340 Odborná prehliadka a elektrorevízia spotrebičov126.90 €2020-12-01
14. 12. 2020 Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-14
15. 12. 2020Profesia, spol. s.r.o.35800861Zverejnenie pracovnej ponuky82.80 €2020-12-15
09. 12. 2020Okresný súd Košice I.31944515 Zmena zápisu v OR SR33 €2020-12-09
03. 12. 2020Internet Mall Slovakia, s.r.o.35950226Vybavenie k PC115 €2020-12-03
29. 01. 2021Slovenská pošta, a.s.36631124Zriadenie P.O.Box-u47.40 €2021-01-29
15. 01. 2021DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Reklamácia expirovaných SL3.60 €2021-01-15
07. 01. 2021NDS, a.s.,36919001Diaľničná známka50 €2021-01-07
19. 02. 2021Promiseo, s.r.o.44930747Webinár v oblasti marketingu7.90 €2021-02-19
27. 01. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie41.97 €2021-01-27
27. 01. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie146.85 €2021-01-27
27. 01. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie119.94 €2021-01-27
27. 01. 2021Mobelix SK s.r.o.35903414Vybavenie do kancelárie23.92 €2021-01-27
24. 02. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika131.40 €2021-02-24
04. 02. 2021BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie277.81 €2021-02-04
20. 02. 2021BLARO s.r.o.46498702Kancelárske vybavenie125.40 €2021-02-20
01. 02. 2021AVANCE UM s.r.o.44622961Hygienické potreby a vybavenie243.72 €2021-02-01
01. 01. 2021ANTIK Telecom s.r.o.36191400Služba Microsoft 365 (za 01.2021)10.60 €2021-01-01
15. 02. 2021DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Stravné lístky1600 €2021-02-15
29. 03. 2021Internet Info, s.r.o.25648071Licencia na softvér56 €2021-03-29
05. 03. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika100.50 €2021-03-05
02. 03. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC technika2210.80 €2021-03-02
29. 03. 2021DATEX Peter Javorík14231328Grafické práce414 €2021-03-29
14. 04. 2021Avantage BV dba 2CheckoutNL815605468B01Licencie antivirus Kaspersky346.67 €2021-04-14
21. 04. 2021FOCUS-computer s.r.o.36188778PC a IKT vybavenie4700 €2021-04-21
13. 04. 2021DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1632 €2021-04-13
03. 04. 2021DATEX Peter Javorík14231328Výroba a dodanie propagačného materiálu636 €2021-04-03
06. 04. 2021Daniel Čudejko - MOBILLAND44867875Mobilný telefón360 €2021-04-06
16. 04. 2021Digital River IE6426071C Licencia na softvér AutoCAD LT400 €2021-04-16
24. 02. 2021FOCUS COMPUTER s.r.o.36188778Nákup PC techniky0 €2021-02-24
08. 02. 2021Stravné lístky, spol. s.r.o.36391000Nákup stravných lístkov1600 €2021-02-08