Národný dopravca – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK, a.s.) na základe rozhodnutia
Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) zavádza počas letnej sezóny dohromady 44
vlakov na celkovo 10 linkách k pamiatkam UNESCO, ktorými sú hrady Betliar, Spišský a
Ľubovniansky, národné parky Slovenský kras, Muránska planina, Slovenský raj, ale aj
Lesnícky skanzen Vydrovo, Čiernohronská železnica.
Nové vlakové spojenia budú premávať počas celej letnej sezóny – od 4. júla do 15. septembra
2020 na linkách:

 • Spišská Nová Ves – Spišské Podhradie,
 • Prešov – Stará Ľubovňa,
 • Košice – Muráň,
 • Košice – Slavošovce,
 • Košice – Dobšiná,
 • Prešov – Banská Bystrica,
 • Košice – Banská Bystrica,
 • Banská Bystrica – Mlynky,
 • Banská Štiavnica – Zvolen,
 • Bratislava – Plavecké Podhradie.


Letné sezónne vlaky sa zameriavajú predovšetkým na oblasti vhodné na pešiu turistiku
a cykloturistiku.
Objednávateľom dopravných výkonov je MDV SR, ktoré zároveň tieto spojenia finančne
zastrešuje. Vo vlakoch platí štandardný cenník ZSSK vrátane všetkých druhov zliav i
bezplatnej prepravy. Vo vlakoch je možné využiť cenník REGIONAL v zmysle platného
Prepravného poriadku ZSSK (tak ako vo vlakoch Os a REX).

Kompletný prehľad všetkých letných sezónnych vlakov
Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie (10 vlakov)
 Zr 1790 (Spišské Podhradie 10:44 – Spišské Vlachy 10:59)
 Zr 1791 (Spišská Nová Ves 10:03 – Spišské Podhradie 10:40)
 Zr 1792 (Spišské Podhradie 11:24 – Spišská Nová Ves 12:00)
 Zr 1793 (Spišské Vlachy 11:03 – Spišské Podhradie 11:18)
 Zr 1794 (Spišské Podhradie 14:15 – Spišská Nová Ves 14:53)
 Zr 1795 (Spišská Nová Ves 13:09 – Spišské Podhradie 13:44)
 Zr 1796 (Spišské Podhradie 16:15 – Spišská Nová Ves 16:53)
 Zr 1797 (Spišská Nová Ves 15:09 – Spišské Podhradie 15:44)
 Zr 1798 (Spišské Podhradie 18:15 – Spišská Nová Ves 18:53)
 Zr 1799 (Spišská Nová Ves 17:09 – Spišské Podhradie 17:44)
obmedzenie Zr 1790 – Zr 1799  ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.
Prešov – Plaveč – Stará Ľubovňa (4 vlaky)
 Zr 1940 (Prešov 07:54 – Stará Ľubovňa 09:09)
 Zr 1941 (Stará Ľubovňa 10:58 – Prešov 12:15)
obmedzenie Zr 1940, Zr 1941  ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.
 Zr 1942 (Prešov 15:54 – Stará Ľubovňa 17:09)
 Zr 1943 (Stará Ľubovňa 17:58 – Prešov 19:15)
obmedzenie Zr 1942, Zr 1943  ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 30. VIII., ide 5. a 12. IX.
Košice – Plešivec – Muráň (2 vlaky)
 Zr 1640 (Košice 07:50 – Muráň 10:23)
 Zr 1641 (Muráň 15:15 – Košice 17:54)
obmedzenie Zr 1640, Zr 1641  ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX., 1. a 15. IX.
Košice – Plešivec – Slavošovce (2 vlaky)
 Zr 1650 (Košice 07:50 – Slavošovce 09:53)
 Zr 1651 (Slavošovce 15:40 – Košice 17:54)
obmedzenie Zr 1650, Zr 1651  ide 4., 18. VII., 8., 22., 29. VIII., 12. IX.
Košice – Rožňava – Dobšiná (2 vlaky)
 Zr 1660 (Košice 07:50 – Dobšiná 09:48)
 Zr 1661 (Dobšiná 15:46 – Košice 17:54)
obmedzenie Zr 1660, Zr 1661  ide 11., 25. VII., 1., 15. VIII., 5. IX.
Prešov – Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica (2 vlaky)
 Zr 824 (Prešov 08:10 – Banská Bystrica 12:24)
 Zr 827 (Banská Bystrica 13:31 – Prešov 17:46)
obmedzenie Zr 824, Zr 827  ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX., 1. a 15. IX.
Košice – Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica (2 vlaky)
 Zr 826 (Košice 08:01 – Banská Bystrica 12:24)
 Zr 829 (Banská Bystrica 13:31 – Košice 17:43)
obmedzenie Zr 826, Zr 829  ide v (6) v období 1. VIII. – 12. IX.

Banská Bystrica – Červená Skala – Mlynky (2 vlaky)
 Zr 1781 (Banská Bystrica 09:44 – Mlynky 12:11)
 Zr 1782 (Mlynky 13:08 – Banská Bystrica 15:59)
obmedzenie Zr 1781, Zr 1782  ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX., 1. a 15. IX.
Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava – Zvolen (12 vlakov)
 Zr 1608 (Banská Štiavnica 08:04 – Zvolen os. st. 08:48)
 Zr 1611 (Zvolen os. st. 09:06 – Banská Štiavnica 09:47)
obmedzenie Zr 1608, Zr 1611  ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX., nejde 11. VII.,
8. a 15. VIII.
 Zr 1612 (Banská Štiavnica 10:04 – Zvolen os. st. 10:48)
 Zr 1615 (Zvolen os. st. 11:06 – Banská Štiavnica 11:47)
 Zr 1616 (Banská Štiavnica 12:04 – Zvolen os. st. 12:48)
 Zr 1619 (Zvolen os. st. 13:06 – Banská Štiavnica 13:47)
 Zr 1628 (Banská Štiavnica 20:04 – Zvolen os. st. 20:48)
 Zr 1629 (Zvolen os. st. 17:06 – Banská Štiavnica 17:47)
 Zr 1633 (Zvolen os. st. 21:06 – Banská Štiavnica 21:47)
obmedzenie Zr 1612, Zr 1615, Zr 1616, Zr 1619, Zr 1628, Zr 1629, Zr 1633  ide v (6) a (+)
v období 4. VII. – 15. IX.
 Zr 1624 (Banská Štiavnica 16:04 – Hronská Dúbrava 16:34 | 16:37 – Zvolen os. st. 16:48)
obmedzenie Zr 1624:
o v úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava  ide v (7) v období 5. VII. – 13. IX. a

 1. IX. (V sobotu je v úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava možné cestovať
  pravidelným vlakom Os 6124 s odchodom z Banskej Štiavnice o 15:55 a s priamym
  pokračovaním do Zvolena.)
  o v úseku Hronská Dúbrava – Zvolen os. st.  ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.
   Zr 1626 (Banská Štiavnica 18:04 – Hronská Dúbrava 18:34 | 18:37 – Zvolen os. st. 18:48)
  obmedzenie Zr 1626:
  o v úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava  Ide v (6) v období od 4.VII. do 15.IX
  a 6., 13. a 15.IX. (V nedeľu je počas letných prázdnin v úseku Banská Štiavnica –
  Hronská Dúbrava možné cestovať vlakom Os 6184 s odchodom z Banskej Štiavnice o
  17:54 a s priamym pokračovaním do Zvolena.)
  o v úseku Hronská Dúbrava – Zvolen os. st.  ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.
   Zr 6131 (Zvolen os. st. 19:09 – Hronská Dúbrava 19:18) – vlak bude v (6) a (+) v období
 2. VII. – 15. IX. vedený zo železničnej stanice Zvolen os. st. ako priamy vozeň na vlaku
  Os 5730 s odchodom zo Zvolena os. st. o 19:09 a s pokračovaním podľa platného
  cestovného poriadku.
  Poznámka: Na linke bude v letnej sezóne zabezpečený dvojhodinový takt vlakov.
  Bratislava – Zohor – Plavecké Podhradie (6 vlakov – Záhoráčik)
   Os 2381 (Bratislava hl. st. 08:21 – Plavecké Podhradie 09:43)
   Os 2382 (Plavecké Podhradie 10:10 – Bratislava hl. st. 11:35)
   Os 2383 (Bratislava hl. st. 12:21 – Plavecké Podhradie 13:43)
   Os 2384 (Plavecké Podhradie 14:10 – Bratislava hl. st. 15:35)
   Os 2385 (Bratislava hl. st. 16:21 – Plavecké Podhradie 17:43)
   Os 2386 (Plavecké Podhradie 18:10 – Bratislava hl. st. 19:35)
  kalendárne obmedzenie Os 2381 – Os 2386  ide v (6) a (+) v období 4. VII. – 15. IX.
  ZSSK zároveň počas letnej sezóny prevádzkuje nasledovné vlaky:

 2 páry posilových vlakov na trati Poprad-Tatry – Štrbské Pleso a 1 pár posilových vlakov
na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
 2 medzištátne sezónne spojenia do Poľska:
o Poprad-Tatry – Plaveč – Muszyna  vlaky premávajú podľa platného cestovného
poriadku od 27. 6. 2020  https://www.zssk.sk/vlakova-linka-poprad-tatry-muszyna/
o Medzilaborce – Łupków/Sanok  vlaky premávajú podľa platného cestovného
poriadku od 26. 6. 2020  https://www.zssk.sk/ceny-zlavy-
zahranicie/polsko/medzilaborce-lupkow-sanok/
 Ľadový expres  vlaky budú premávať v období 4. 7. – 25. 7.