pexels-fabrizio-verrecchia-298018
Odborná činnosť

Spoločný prepravný poriadok a spoločná tarifa KSK a PSK

KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košickéhosamosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorúspracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bezkontaktni-platba-vozy
Odborná činnosť

Modernizácia palubných počítačov v PSK

V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. došlo v roku2018 k obnove vybavovacieho systému.Predmetom realizácie projektu „Online riadenie VOD a modernizácia

pexels-photo-3184418
Integrovaná doprava

Spolupráca pri založení spoločného organizátora IDS KSK a PSK

Postupné pracovné rokovania medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajomvyvrcholili rokovaním predsedov samosprávnych krajov dňa 17. 7. 2019 v Prešove, na ktorombola dosiahnutá úplná zhoda na

pexels-photo-196644
Odborná činnosť

Plán udržateľnej mobility Košického kraja

PUM Košického kraja sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, statická, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná) a vychádza z už spracovaných