Už cez víkend vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy. Zmeny majú prispieť k skvalitneniu a systematizácii verejnej dopravy na viacerých linkách v Prešovskom kraji, dotknú sa najmä liniek v okolí Lipian a Giraltoviec.

S platnosťou od nedele 3. marca dôjde k zmenám v grafikone vlakovej dopravy. V nadväznosti na to budú k tomuto termínu zrealizované viaceré koordinačné zmeny v autobusovej doprave Prešovského kraja, spojené so zavádzaním taktovej dopravy na niektorých linkách.

K najvýraznejším zmenám dôjde v okolí miest Lipany a Giraltovce v rámci zavŕšenia prvej fázy integrovanej taktovej dopravy. Výsledkom bude kvalitnejšia koordinácia nadväzností v prestupných uzloch Lipany, Prešov a Giraltovce, ale aj primeranejšia frekvencia spojov vzhľadom na počty cestujúcich v špičkových časoch. Samozrejmosťou je zvýšenie pravidelnosti a časovej spoľahlivosti spojov, ako aj zjednotenie rozsahu zastávok na linkách.

„Z vlastných skúseností už vieme povedať, že taktový systém liniek a spojov prináša výrazné pozitívne zmeny v preprave cestujúcich. Všade, kde sa v cestovných poriadkoch zrealizovali hĺbkové systémové zmeny podľa princípov IDS, sledujeme zvýšený záujem cestujúcej verejnosti už po prvom roku prevádzky – v priemere ide o päť percent medziročný nárast počtu cestujúcich na linke. Ide o očividný kontrast s dlhodobo klesajúcim trendom počtu cestujúcich všade tam, kde k realizácii systémových zmien nedošlo. Odchody spojov v pravidelných intervaloch a spoľahlivé nadväznosti sú teda overeným receptom pre zvýšenie atraktivity verejnej dopravy, a tým aj jej udržateľnosť z hľadiska financovania,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Na úseku Lipany – Stará Ľubovňa dôjde k zvýšeniu počtu taktových spojov časovo zosúladených s vlakmi na linkách Lipany – Prešov – Košice a Stará Ľubovňa – Kežmarok – Poprad. Na úseku Lipany – Prešov dôjde k úprave cestovných poriadkov predovšetkým v rannej špičke tak, aby boli primeranejšie pokryté časové úseky s najvyšším počtom prepravovaných cestujúcich a zároveň sa zvýšila spoľahlivosť dodržiavania cestovných poriadkov. Spolu s tým dôjde ku skvalitneniu prestupných nadväzností v Lipanoch z viacerých okolitých blízkych obcí na spoje smer Prešov, resp. obdobne v opačnom smere.

Doslova ku skokovému zvýšeniu atraktivity dopravy dôjde na úseku Prešov – Giraltovce – Stropkov, kde bude v pracovné dni zabezpečený pravidelný 60-minútový interval spojov v oboch smeroch, spojený s výrazným navýšením počtu priamych spojov na trase, ako aj elimináciou nepraktických výnimiek z prevádzky spojov počas roka.

V smere Prešov – Fijaš – Stropkov bude namiesto dnešných desiatich spojov s neprehľadnými časmi odchodov premávať 13 priamych spojov v hodinovom takte. Obdobne dôjde k systematizácii a zvýšeniu počtu spojov v opačnom smere. Zjednotený bude rozsah zastávok, štandardizovaný jazdný čas všetkých spojov a zabezpečená koordinácia s inými linkami v uzloch Prešov a Giraltovce.

Vďaka koordinácii a zvýšeniu kvality dopravy na trasách Prešov – Giraltovce – Svidník a Prešov – Giraltovce – Stropkov budú zároveň eliminované neproduktívne časové súbehy spojov, ktoré boli typické pre trasu Giraltovce – Prešov. V tomto exponovanom úseku bude v priebehu pracovného dňa zabezpečený 30-minútový interval spojov, doplnený vo vybraných špičkových časoch až na 15-minútový interval. Zároveň dôjde k zabezpečeniu prestupných nadväzností s kľúčovými spojmi v rámci prípojných liniek, ako aj k ďalším vyvolaným zmenám v časových polohách spojov či trasovaní miestnych liniek.

Taktová doprava bude zavedená aj na linke Stará Ľubovňa – Sulín/Legnava. Od 3. marca tiež môžu cestujúci očakávať skrátenie prestupných časov pri cestovaní z Kežmarku do Prešova s prestupom v Levoči. Počas dopravnej špičky budú zdokonalené taktové odchody expresných spojov vedených po diaľnici na trase Prešov – Košice.

Keďže ide o rozsiahle zmeny, IDS Východ očakáva od cestujúcich pripomienky a požiadavky, ktoré budú podrobne posudzované a vyhodnocované, s možnosťou zapracovania k ďalším zmenám cestovných poriadkov. Podnety a pripomienky je potrebné zaslať formou elektronického kontaktného formulára na stránke www.idsvychod.sk.

Okrem uvedených trás a regiónov dôjde začiatkom marca k realizácii množstva drobných koordinačných opatrení na základe opodstatnených požiadaviek cestujúcich a dopravcov, či z dôvodu cestných uzávierok. Cestujúci by si preto mali svoje spojenia skontrolovať počas víkendu na www.cp.sk

TS: PSK, IDS Východ
Foto: shutterstock