V stredu 27. marca 2024 došlo k podpísaniu  mandátnej zmluvy medzi zástupcami mesta Prešov a organizátorom Integrovaného dopravného systému Východ. Prešov sa tak popri Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji a meste Košice stane aktívnou súčasťou úspešného systému verejnej dopravy.

Mesto Prešov podpísalo s organizátorom Integrovaného dopravného systému Východ (IDS Východ) mandátnu zmluvu, ktorou sa stáva aktívnou súčasťou tohto projektu. Ten funguje na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a podpisom zmluvy aj mesta Prešov.

„Ide o nevyhnutný krok k naplneniu našej vízie modernej verejnej dopravy, ktorá je dostupná pre všetkých a motivuje ľudí k jej využívaniu. Cestujúci majú mať garanciu, že sa do cieľa každej svojej cesty v rámci oboch krajov dostanú pohodlne, bez zbytočných čakaní vďaka garantovaným prestupom,” vyjadril sa viceprimátor mesta Prešov Richard Drutarovský.

Ako dodal, integráciou do tohto systému sa Prešovu podarí povýšiť mestskú a regionálnu dopravu na úroveň po vzore zahraničných metropol.

Podpisu na prešovskej radnici sa zúčastnili aj zástupcovia organizátora IDS Východ s.r.o. 

„Účelom tejto zmluvy je plnohodnotná integrácia dopravných systémov dvoch krajov a miest. Výsledkom by mal byť efektívny systém nadväzností mestskej, regionálnej a prípadne aj železničnej dopravy. Súčasťou plánu je aj tarifná integrácia, to znamená cestovanie na jeden cestovný doklad bez ohľadu na druh použitého dopravného prostriedku,” uviedol za IDS Východ Norbert Mondek.

Jednou z ďalších výhod integrácie mesta Prešov do systému IDS Východ je aj možnosť využívať dopravný model IDS. Ide o software mapujúci infraštruktúru celého východného Slovenska a zahŕňa ako verejnú, tak individuálnu dopravu. Slúži na simuláciu dopravných modelov, ktoré na základe vstupných dát dokážu vopred odhadnúť dopady na infraštruktúru alebo cestujúcich. V budúcnosti môže mestu Prešov slúžiť napríklad na tvorbu systému obchádzkových trás pri rozsiahlych obmedzenia v súvislosti s rekonštrukciami ciest a mostov.

Spoločným cieľom IDS Východ aj mesta Prešov je zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy, a to aj odbremenením cestujúcich od nakupovania množstva rôznych cestovných lístkov. Touto zmluvou sa zlepší už aj doterajšia spolupráca v koordinácii mestskej a regionálnej dopravy v širšom okolí Prešova. V najbližšom období nás čaká veľa práce, už počas apríla nastavíme procesy tejto spolupráce tak, aby sme spolu so samosprávnymi krajmi dosiahli tarifnú integráciu v termíne podľa plánu obnovy,” povedal primátor mesta Prešov František Oľha.

Rámcovým cieľom IDS Východ je zlepšiť verejnú dopravu pre účastníkov prepravy zo všetkých vekových a sociálnych skupín a zabezpečiť do budúcnosti udržateľnú dopravu, ktorá bude pre cestujúcu verejnosť motiváciou presedlať z individuálnej dopravy na autobus alebo vlak.

TS: MsÚ Prešov
Foto: Erik Wittner/MsÚ Prešov