Do obce Podhradík (okr. Prešov) premáva od nového roka mestská hromadná doprava. Benefitom pre jeho obyvateľov sú pravidelné spojenia, rýchlejší nástup a výhodné predplatné lístky.

Od 1. januára 2024 funguje v obciach Podhradík a Vyšná Šebastová nový systém dopravnej obsluhy. Regionálnu autobusovú dopravu nahradila v plnom rozsahu mestská hromadná doprava (MHD). Do obcí premávajú spoje linky Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) č. 13, predĺžené z Vyšnej Šebastovej do Podhradíka. Na financovaní linky sa podieľajú Prešovský samosprávny kraj spoločne s Mestom Prešov a dotknutými obcami. Spôsob reorganizácie dopravnej obsluhy bol navrhnutý a vypracovaný zo strany IDS Východ, s.r.o. – organizátora integrovanej dopravy na východnom Slovensku.

„Okrem zvýšenia kvality služieb sme týmto krokom dosiahli aj vyššiu hospodárnosť prevádzky, keďže namiesto súbežných spojov regionálnej autobusovej dopravy a MHD po Vyšnú Šebastovú už funguje len jedna linka, ktorá premáva až do obce Podhradík. Pre cestujúcich to predovšetkým znamená, že môžu využívať výhodné časové lístky, platné v rámci celého Prešova a vybraných obcí. Doprava má pravidelný taktový charakter, vrátane pokrytia víkendov a voľných dní. Nástup do autobusov je možný všetkými dverami, preprava je teda rýchlejšia,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

Zavedením MHD do obce Podhradík sa po dlhých rokoch vyhovelo požiadavkám občanov tejto obce, ktorí denne dochádzajú do Prešova za prácou, školou alebo inými povinnosťami. „Hlavným benefitom sú určite posilnené intervaly spojov počas pracovných dní, ale aj cez víkendy. Obyvatelia si tiež pochvaľujú možnosť zakúpenia predplatných lístkov, čo pri pravidelnom cestovaní pre nich predstavuje finančnú úsporu. Výhodou sú tiež nízkopodlažné autobusy prispôsobené cestujúcim so zníženou pohyblivosťou,“ povedal starosta Podhradíka Rudolf Vysoký.

V Podhradíku sú zriadené tri zastávky. Spoje premávajú na trase Veľká pošta – Čierny most – Rusínska – Jurkovičova – Karpatská – Ľubotice – Pažica – Herlianska – Kamence – Rázc. Vyšná Šebastová – Vyšná Šebastová (Severná) – Nižný koniec – Podhradík a späť.

Zmeny sa prirodzene týkajú aj obce Vyšná Šebastová. Starosta Marián Beluško vníma zmeny pozitívne najmä vo vzťahu k financovaniu dopravy, keďže po novom sa na financovaní linky podieľa aj obec Podhradík. „Silnou stránkou je spravodlivejšie rozloženie nákladov, častejšie intervaly spojov, kvalitná dostupnosť sídliska Sekčov, kde sú sústredené nákupné centrá, ako aj výhodné cestovanie s predplatnými lístkami. Samozrejme, cestujúci si po novom musia zvyknúť na komplikovanejšiu dostupnosť nemocnice a autobusovej stanice, čo je logickou daňou za zrušenie linky SAD Prešov,“ uviedol starosta a zároveň vyzdvihol profesionálny prístup a spoluprácu zo strany PSK, DPMP a organizátora IDS Východ.

Podľa Dopravného podniku mesta Prešov prijala väčšina cestujúcich zmeny pozitívne. „Aj pre dopravcu je predĺženie linky č. 13 novou situáciou, keďže prvýkrát v histórii prevádzkujeme linku MHD, ktorá okrem mesta Prešov spája ďalšie 3 obce – Ľubotice, Vyšnú Šebastovú a Podhradík. Medzi najvyťaženejšie patria ranné spoje medzi siedmou a ôsmou hodinou, ktoré veľká časť cestujúcich využíva na presun do spádovej školy v Ľuboticiach a do centra Prešova,” uviedol Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., ktorý situáciu priebežne monitoruje a vyhodnocuje, s možnosťou budúcich úprav cestovného poriadku na základe poznatkov z prevádzky počas prvých mesiacov.

TS: PSK, IDS Východ