Už toto leto začne premávať nová cezhraničná linka v prímestskej autobusovej doprave. Prešovský samosprávny kraj zavádza dennú linku na trase Bardejovské Kúpele – Bardejov – Krynica. Ide o pilotný projekt, ktorý má podporiť cezhraničnú dopravu i turizmus.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) spúšťa od 1. júla 2023 cezhraničné autobusové spojenie z Bardejovských Kúpeľov do poľskej Krynice. Cestujúci ho budú môcť využívať dvakrát denne v každom smere, pričom z Bardejova do centra Krynice sa dostanú za 45 minút. Ide o historicky prvé cezhraničné spojenie v rámci dopravných služieb vo verejnom záujme objednaných a financovaných Prešovským samosprávnym krajom.

„Prepájanie slovenského a poľského pohraničia je pre náš kraj významnou prioritou, som preto nesmierne rád, že sa nám podarilo sprevádzkovať autobusové spojenie do Krynice. Spoje sú nastavené tak, aby umožňovali absolvovať jednodňový výlet poľským turistom na Slovensku, ako aj slovenským návštevníkom v Poľsku. Vďaka celoročnej prevádzke budú atraktívne nielen pre turistov a kúpeľných hostí, ale aj pre bežných cestujúcich z prihraničných obcí v rámci každodenných potrieb spojených s nákupmi, prácou, službami či kultúrnym vyžitím. Ide o pilotný projekt, keďže v rámci projektu IDS Východ rátame v budúcich rokoch s potupným rozvojom cezhraničnej verejnej dopravy,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Spojenie bude k dispozícii dvakrát denne v každom smere, pričom cestovanie z východiskovej zastávky v Bardejovských Kúpeľoch po konečnú na stanici v Krynici (resp. naopak) zaberie jednu hodinu. Cestujúci môžu využiť zastávky v Bardejovských Kúpeľoch, na stanici a nácestných zastávkach v Bardejove, taktiež v Mokroluhu, Rokytove, Tarnove, v Kurove na obchvate, v Tyliczi pri hlavnej križovatke, v centre Krynice blízko kruhového objazdu (Krynica, Bank) a na samotnej železničnej stanici, kde je možné prestúpiť na vnútroštátne vlakové aj autobusové spoje v rámci Poľskej republiky.

„Sme radi, že vďaka spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom máme takúto medzinárodnú linku, ktorá spojila dve kúpeľné mestá a našim kúpeľným hosťom umožní spoznať poľskú stranu a Krynicu. A možno nám toto spojenie prinesie aj nové nápady, čo by sme mohli u nás v Bardejovských Kúpeľoch vylepšiť. Tešíme sa, že k nám dotiahneme poľských turistov a ukážeme im, aké sú naše kúpele krásne,“ poznamenal pri odprezentovaní nového spojenia predseda predstavenstva Bardejovské Kúpele a. s. Jaroslav Komora.

Odchody z Bardejovských Kúpeľov budú o 8.03 h a 16.03 h, zo stanice v Bardejove o 8.15 h a 16.15 h, s príchodmi na stanicu v Krynici o 9.03 h a 17.03 h. V opačnom smere budú odchody zo stanice v Krynici o 9.17 h a 17.17 h, zo zastávky v centre mesta (Krynica, Bank) o 9:20 h a 17:20 h, s príchodom do Bardejova a Bardejovských Kúpeľov po 10., resp. 18. hodine.


„Bardejov a  Krynica sú dôležitými kúpeľnými strediskami a centrami cestovného ruchu, čo vytvára výrazný synergický potenciál. Verím, že koncept pravidelnej cezhraničnej dopravy si postupom času nájde dostatok cestujúcich a pomôže tak akcelerovať spoluprácu na úrovni jednotlivcov aj podnikateľských subjektov so všetkými ekonomickými, kultúrnymi a sociálnymi benefitmi pre región,“ doplnil M. Majerský.

Čo sa týka výšky cestovného, platí štandardná tarifa prímestskej dopravy vrátane zliav, ktorú cestujúci poznajú z autobusovej dopravy v rámci IDS Východ, teda v Prešovskom a Košickom kraji. Platiť za lístok je možné v hotovosti, z dopravnej karty, aj z platobnej (bankovej) karty.

Prevádzku autobusových spojení zabezpečuje zmluvný dopravca Prešovského samosprávneho kraja SAD Prešov a ide o celoročnú prevádzku, s výnimkou deviatich dní na Vianoce (od 24. decembra do 1. januára) a šiestich dní počas Veľkej noci (od Zeleného štvrtka do utorka po Veľkonočnom pondelku). PSK rokuje s Malopoľským vojvodstvom o zavedení ďalších cezhraničných spojení v nasledujúcich rokoch. Jednou z možností je zavedenie linky Nowy Targ – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor v objednávke Malopoľského vojvodstva v priebehu roka 2024.

TS PSK, IDS Východ