Základné cestovné

je cena za prepravu dospelej alebo mladistvej osoby nad 15 rokov bez zľavy. Cena je určená podľa kilometrických údajov uvedených v cestovnom poriadku. Lístok je jednosmerný, platí iba na jednu cestu, napríklad z Prešova do Košíc.

Základné cestovné s čipovou kartou

je cena za prepravu dospelej alebo mladistvej osoby nad 15 rokov, ktorá si neuplatňuje zľavu, ale cestovné uhrádza čipovou dopravnou kartou. Cena cestovného lístka je pri platbe prostredníctvom dopravnej karty nižšia, ako pri úhrade hotovosťou.

Napríklad:

Tarifná vzdialenosť

Jednosmerné základné cestovné

Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty

25 km

1,70 €

1,40 €

45 km

2,50 €

2,26 €

Prestupné cestovné

Cestujúci, ktorí využívajú čipovú kartu, majú nárok na zľavu pri ďalšom prestupe realizovanom do tridsiatich minút. Za následne zakúpený lístok zaplatia o 0,10 € menej. Zľavu systém odráta automaticky, cestujúci teda nemusia o zľavu žiadať vodiča.