V meste vznikli prvé inteligentné križovatky, ktoré dokážu vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Do systému preferencie je zapojených 113 vozidiel MHD.

Cieľom tohto projektu je uprednostniť na križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou vozidlá MHD tak, aby v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a odstránili sa nežiaduce meškania. Projekt preferencie zároveň zachováva koordináciu jednotlivých križovatiek medzi sebou.

„Počet áut z roka na rok stúpa a naše vnútromestské cesty sa čoraz viac upchávajú. Práve preto potrebujeme motivovať aspoň časť vodičov, aby nechali auto doma a uprednostnili MHD. Účinným riešením môže byť práve preferencia MHD, vďaka ktorej budú mať autobusy a trolejbusy na veľkých križovatkách prednosť na úkor individuálnej automobilovej dopravy,“  uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V autobusoch pribudli nové softvérové a hardvérové prvky. Foto: MsÚ Prešov.

Ak radič vyhodnotí, že spoj mešká, ponechá zelenú

Do systému preferencie je zapojených 113 autobusov a trolejbusov MHD, v ktorých pribudli nové softvérové a hardvérové prvky. Hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek informoval, že vďaka novej technológii môžu palubné jednotky vo vozidlách komunikovať s radičmi cestnej dopravnej signalizácie, ktoré budú riadiť ich prejazd križovatkou. „Ak radič vyhodnotí, že spoj mešká, ponechá zelený signál na semafore dlhšie, vďaka čomu bude môcť vodič MHD prejsť plynule cez križovatku. V prípade, že budú ku križovatke prichádzať dva rôzne autobusy z iných smerov, radič uprednostní ten, ktorý mešká alebo má v systéme MHD zadefinovanú väčšiu prioritu. V konečnom dôsledku budú vozidlá v premávke menej stáť, a to znamená že sa nebudú musieť tak často rozbiehať, čo prinesie aj úsporu na pohonných hmotách a elektrickej energii,“ vysvetlil Tomek.

Dodávateľom technologických prvkov potrebných na zavedenie preferencie vozidiel MHD, vrátanie ich inštalácie, je spoločnosť ALAM, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Celková cena dodanej technológie s inštaláciou je 214 740 eur s DPH.

Radič cestnej dopravnej signalizácie na križovatke Levočská – Volgogradská – Marka Čulena. Foto: MsÚ Prešov

Aktívna preferencia MHD v Prešove bola spustená na prvých piatich svetelných križovatkách a na jednom priechode pre chodcov so svetelnou signalizáciou:

  1. Levočská – Volgogradská – Marka Čulena
  2. Levočská – park Vlada Clementisa (priechod pre chodcov)
  3. Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clementisa
  4. Levočská – Janouškova – Remscheidská
  5. Levočská – Duklianska – Sabinovská – Hlavná
  6. Duklianska – Vajanského

TS MsÚ Prešov
Foto: MsÚ Prešov