V nedeľu 10. decembra 2023 vstúpi do platnosti nový grafikon vlakovej dopravy. Na tratiach východného Slovenska budú platiť tieto dôležité zmeny:

• Zlepší sa piatková vlaková doprava na ramene Košice – Prešov – Lipany – Plaveč (Stará Ľubovňa), ktorú využívajú najmä študenti.
• Zabezpečený bude návoz cestujúcich vlakom kategórie Os z Prešova do Kysaku k nočnému vlaku R 614 ZEMPLÍN do Bratislavy.
• Zabezpečené budú prípojné vlaky počas víkendov a sviatkov k vybraným IC vlakom do Kysaku zo smeru Prešov a Strážske.
• Zmení sa odchod vlakov TEŽ zo stanice Poprad-Tatry.
• Náhradná autobusová doprava bude naďalej premávať na trasách Humenné – Stakčín a Humenné – Medzilaborce mesto z dôvodu stavebných prác na elektrifikácii a modernizácii tratí.
• Osobné vlaky pôjdu ako priame vlaky na linke Čierna nad Tisou – Košice – Prešov.

Podrobný prehľad zmien:

Tatranské elektrické železnice (TEŽ) + Ozubnicová železnica (OŽ) (trate 182, 183, 184)
• Zmení sa odchod vlakov TEŽ zo stanice Poprad-Tatry. Po novom pôjde o 36. minúte (doteraz na 30. minútu).

Linka Košice – Kysak – Prešov – Lipany (Plaveč) (trať 188)
• Osobné vlaky pôjdu ako priame vlaky na linke Čierna nad Tisou – Košice – Prešov už bez obmedzení v úseku Košice – Kysak (do 9. 12. 2023 je na danom úseku odrieknutých 20 vlakov pre rekonštrukciu stanice Košice).
• Dôjde k úprave trasy „študentského“ vlaku REX 1950 (Košice 14:43 – Lipany 15:54), ktorý pôjde v piatok a nedeľu až do Plavča. V opačnom smere cestujúcich prevezie v piatok REX 1957 (Plaveč 16:36 – Lipany 17:03 – Košice 18:12) a v nedeľu vlak REX 1959 (Plaveč 17:31 – Lipany 18:03 – Košice 19:12). Tieto spojenia odvezú najmä študentov do Plavča, ktorí tam budú môcť prestúpiť smerom na Starú Ľubovňu.
• Počas víkendov bude zavedených 6 nových osobných vlakov Os 8541 – Os 8546 na linke Prešov – Kysak a spať.
• Tri z novozavedených vlakov, ktoré pôjdu z Prešova do Kysaku (Os 8541, Os 8543 a Os 8545) sú prípojmi k vlakom IC 44 (Košice 07:02 – Bratislava-Nové Mesto11:56 – Wien Hbf. 13:24), IC 522 (Košice 12:03 – Bratislava hl. st. 16:41) a IC 524 (Košice 18:03 – Bratislava hl. st. 22:41).
• Všetkých šesť nových vlakov pokračuje priamo bez prestupu až do Strážskeho, ale pod iným číslom (Os 9104, Os 9111, Os 9112, Os 9119, Os 9124, Os 9131).
• Nový vlak Os 8557 (Prešov 23:41 – Kysak 23:57) zabezpečí návoz cestujúcich k nočnému vlaku R 614 (Strážske 22:01 – Bratislava hl. st. 5:33).
• V stanici Prešov mesto je inštalovaný nový samoobslužný predajný automat, ktorý zlepšuje dostupnosť cestovných dokladov pre cestujúcich.

Linka Košice – Trebišov – Michalovce – Humenné (trať 190 + 191)
• Vlaky kategórie REX budú mať v stanici Košice prípoj okrem vlakov Ex aj na IC vlaky s prestupným časom 34, resp. 35 minút. Prípoje budú aj v opačnom smere.
• V GVD 2023/2024 dochádza k úpravám odchodov vybraných liniek náhradnej autobusovej dopravy, ktorá je medzi Strážskym, Humenným a  Medzilaborcami  kvôli rozsiahlym výlukovým prácam Železníc Slovenskej republiky ŽSR (elektrifikácia a modernizácia traťového úseku):
– BUS 11900 (Humenné 3:17 – Strážske 3:31),
– BUS 19102 (Humenné 4:27 – Strážske 4:41),
– BUS 18901 Humenné 4:41 – Medzilaborce mesto 5:45.
• V novom grafikone sa môže upravovať náhradná autobusová doprava, a to z dôvodu pokračujúcich stavebných prác na strane zhotoviteľa.

Linka Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné (trať 193)
• Počas víkendov bude zavedených 6 nových osobných vlakov Os 8541 – Os 8546 na linke Prešov – Kysak a spať.
• Tri z novozavedených vlakov, ktoré pôjdu z Prešova do Kysaku (Os 8541, Os 8543 a Os 8545) sú prípojmi k vlakom IC 44 (Košice 07:02 – Bratislava-Nové Mesto 11:56 – Wien Hbf. 13:24), IC 522 (Košice 12:03 – Bratislava hl. st. 16:41) a IC 524 (Košice 18:03 – Bratislava hl. st. 22:41).
• Všetkých šesť nových vlakov pokračuje priamo bez prestupu až do Strážskeho, ale pod iným číslom (Os 9104, Os 9111, Os 9112, Os 9119, Os 9124, Os 9131).

Linka Humenné – Medzilaborce mesto (trať 191)
• V GVD 2023/2024 dochádza k úpravám odchodov vybraných liniek náhradnej autobusovej dopravy, ktorá je medzi Strážskym, Humenným a Medzilaborcami kvôli rozsiahlym výlukovým prácam Železníc Slovenskej republiky ŽSR (elektrifikácia a modernizácia traťového úseku):
– BUS 11900 (Humenné 3:17 – Strážske 3:31),
– BUS 19102 (Humenné 4:27 – Strážske 4:41),
– BUS 18901 (Humenné 4:41 – Medzilaborce mesto 5:45).
• V novom grafikone sa môže upravovať náhradná autobusová doprava, a to z dôvodu pokračujúcich stavebných prác na strane zhotoviteľa.

Linka Humenné – Stakčín (trať 196)
• V GVD 2023/2024 dochádza k úpravám odchodov vybraných liniek náhradnej autobusovej dopravy, ktorá je medzi Humenným a Stakčínom kvôli rozsiahlym výlukovým prácam Železníc Slovenskej republiky ŽSR (elektrifikácia a modernizácia traťového úseku):
– BUS 19401 (Humenné 4:41 – Stakčín 5:33).
• V novom grafikone sa môže upravovať náhradná autobusová doprava, a to z dôvodu pokračujúcich stavebných prác na strane zhotoviteľa.

Linka Košice – Moldava nad Bodvou mesto (trať 160)
• Vlaky Os 6408 – Os 6436 budú po novom odchádzať z Košíc do Moldavy nad Bodvou každé dve hodiny o 21. minúte namiesto 25. minúty.

Linka Košice – Trebišov – Michalovce – Humenné (trať 190 + 191)
• Vlaky kategórie REX budú mať v stanici Košice prípojnú väzbu okrem vlakov Ex aj na IC vlaky s prestupným časom 34, resp. 35 minút. Prípoje budú aj v opačnom smere.
• V GVD 2023/2024 dochádza k úpravám odchodov vybraných liniek náhradnej autobusovej dopravy, ktorá je medzi  Strážskym, Humenným a Medzilaborcami  kvôli rozsiahlym výlukovým prácam Železníc Slovenskej republiky ŽSR (elektrifikácia a modernizácia traťového úseku):
– BUS 11900 (Humenné 3:17 – Strážske 3:31),
– BUS 19102 (Humenné 4:27 – Strážske 4:41),
– BUS 18901 Humenné 4:41 – Medzilaborce mesto 5:45.
• V novom grafikone sa môže upravovať náhradná autobusová doprava, a to z dôvodu pokračujúcich stavebných prác na strane zhotoviteľa.

Pravidelná komerčná linka z Viedne do Košíc a späť bude ešte rýchlejšia. Kým pri IC 44 z Košíc do Viedne dôjde ku skráteniu doby cestovania o 32 minút (cesta potrvá po novom 5 hodín a 50 minút), pri IC 45, ktoré jazdí opačným smerom, sa skráti cestovanie o 46 minút (cestovať sa po novom bude 5 hodín a 45 minút). Vlaky už totiž nebudú mať neprimerane dlhý pobyt v stanici Bratislava hl. st., ale v hlavnom meste zastavia v staniciach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava predmestie.

Novinkou je tiež zlepšenie cestovania pre Humenčanov. Tí budú mať v Košiciach po novom prípoje do Bratislavy, a to nielen na vlaky Ex, ale aj na IC vlaky. Prípoje budú aj v opačnom smere. Prestupný čas z regionálnych expresov, takzvaných vlakov REX (Humenné – Košice) na IC vlaky (Košice – Bratislava) a naopak bude 34, resp. 35 minút. Všetky IC vlaky budú v budúcom GVD zastavovať v Kysaku, Spišskej Novej Vsi, Poprade-Tatrách, Liptovskom Mikuláši, Žiline, Trnave a v novej zastávke Bratislava-Vinohrady  okrem IC 44 a IC 45.

Na ostatných tratiach v Prešovskom a Košickom kraji nedôjde od nového grafikonu k zásadným zmenám.

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov a vlakov nájdete na www.zssk.sk

TS: ZSSK