Na www.saovd.sk budú pribúdať rozhovory a články súvisiace s témou verejnej dopravy.

Traja slovenskí organizátori integrovaných dopravných systémov (IDS) založili v auguste 2020 združenie pod názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD).

Hlavnou náplňou asociácie je vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej dopravy a budovania IDS na Slovensku, koordinácia dopravy medzi regionálnymi IDS navzájom, či spoločný postup v oblasti legislatívnych zmien. Zakladateľmi sú Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (organizátor IDS založený Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava) Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (organizátor IDS založený Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina) a IDS Východ, s.r.o. (organizátor IDS založený Košickým a Prešovským samosprávnym krajom).

Na webovom portáli asociácie www.saovd.sk budú postupne pribúdať zaujímavé rozhovory s odborníkmi z oblasti verejnej dopravy a články súvisiace s touto témou. Návštevníci webu sa dozvedia viac o činnosti SAOVD a stave prípravy a vývoja jednotlivých IDS na Slovensku.

Na webe je aktuálne zverejnený rozhovor s ministrom dopravy Slovenskej republiky Andrejom Doležalom, ktorý sa pre SAOVD vyjadril k témam rozvoja verejnej dopravy na Slovensku.

Autor: IDS Východ, s.r.o.