V Prešove už čoskoro vzniknú prvé inteligentné križovatky, ktoré budú vedieť vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus.

Mesto Prešov delí od zavedenia aktívnej preferencie mestskej hromadnej dopravy už iba niekoľko mesiacov. Cieľom tohto projektu je uprednostniť na križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou vozidlá MHD tak, aby v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a odstránili sa nežiaduce meškania. 

„V Prešove sa dlhodobo snažíme zatraktívniť mestskú hromadnú dopravu napríklad prostredníctvom nákupu nových a moderných vozidiel. Cestujúci to na jednej strane oceňujú, no na druhej strane im prekáža meškanie spojov. To však môžeme eliminovať iba vtedy, ak budú mať autobusy a trolejbusy na veľkých križovatkách prednosť na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Týmto krokom chceme zároveň motivovať aspoň časť vodičov, aby nechali auto doma a využili niektorú z liniek prešovskej MHD,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V Prešove vzniknú inteligentné križovatky. Foto: shutterstock.

Ak spoj mešká, zelená ostane dlhšie

Do systému preferencie bude zapojených 113 autobusov a trolejbusov MHD, v ktorých pribudnú nové softvérové a hardvérové prvky. Po nainštalovaní novej technológie budú môcť palubné jednotky vo vozidlách komunikovať s radičmi cestnej dopravnej signalizácie, ktoré budú riadiť ich prejazd križovatkou. Ak radič vyhodnotí, že spoj mešká, ponechá zelený signál na semafore dlhšie, vďaka čomu bude môcť vodič MHD prejsť plynule cez križovatku. V prípade, že budú ku križovatke prichádzať dva rôzne autobusy z iných smerov, radič uprednostní ten, ktorý mešká alebo má v systéme MHD zadefinovanú väčšiu prioritu.

V konečnom dôsledku budú vozidlá v premávke menej stáť, a to znamená že sa nebudú musieť tak často rozbiehať, čo prinesie aj úsporu na pohonných hmotách a elektrickej energii. 

Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť ALAM, s.r.o., ktorá zabezpečí všetky technologické prvky potrebné na zavedenie preferencie vozidiel MHD, vrátanie ich inštalácie, v celkovej cene 214 740 eur s DPH. 

Preferencia bude spustená do jesene tohto roka na 5 svetelných križovatkách a na jednom priechode pre chodcov so svetelnou signalizáciou:

  1. Levočská – Volgogradská – Marka Čulena
  2. Levočská – park Vlada Clementisa (priechod pre chodcov)
  3. Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clementisa
  4. Levočská – Janouškova – Remscheidská
  5. Levočská – Duklianska – Sabinovská – Hlavná
  6. Duklianska – Vajanského
Preferencia MHD bude spustená na 5 križovatkách a 1 priechode pre chodcov. Foto: MsÚ Prešov.

Tlačová správa mesto Prešov
Foto: MsÚ Prešov