Železnice Slovenskej republiky pripravili cestovný poriadok na obdobie 2023/2024.

V súvislosti s uvedenými zmenami je v nasledujúcom texte uvedený súhrn informácií o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať do 16. 7. 2023 na poštovú adresu:

IDS Východ, s.r.o.
Bačíkova 7
040 01 Košice

Prostredníctvom e-mailu na info@idsvychod.sk.

Všeobecné informácie k plánovanému GVD 2023/2024:

Rámcový návrh GVD 2023/2024 pokračuje v implementácii Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený MD SR dňa 31. marca 2022. Ide o návrh, ktorý je určený na pripomienkovanie zo strany širokej verejnosti, v nasledujúcich mesiacoch sa predpokladá jeho finálne dopracovanie do konečného návrhu GVD.

V nasledujúcom texte sú zhrnuté informácie o plánovanom prevádzkovom koncepte vlakov na jednotlivých tratiach východného Slovenska (územie KSK a PSK).

Trať 160 Košice – Plešivec (–Zvolen) v pdf.:

 • Navrhnuté je posilnenie rýchlikov jazdiacich na trase Košice – Zvolen a späť na interval 120 minút, zatiaľ je vedenie vybraných vlakov s poznámkou „ide odo dňa vyhlásenia“.

Trať 169 Košice – Hidasnémeti v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 173 Červená Skala – Margecany v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (–Žilina) v pdf.:

 • V diaľkovej doprave dochádza k zavedeniu dvoch párov nových vlakov na trase Prešov – Poprad – Žilina – Púchov – Valašské Meziříčí – Olomouc – Pardubice – Praha a späť.
 • Z dôvodu predpokladanej modernizácie úseku Vydrník – Poprad-Tatry došlo k úprave časových polôh vlakov regionálnej aj diaľkovej dopravy.
 • Vybrané regionálne vlaky Košice – Poprad-Tatry sú z dôvodu modernizácie ukončené v ŽST Spišská Nová Ves.

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica v pdf.:

 • Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2022/2023 platnej od 11. 6. 2023.
 • Upravený koncept vedenia študentských vlakov Stará Ľubovňa – Plaveč (a Plaveč – Prešov – Košice) aj v piatky na obdobný systém, ako platí v nedele.

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč v pdf.:

 • V diaľkovej doprave dochádza k zavedeniu dvoch párov nových vlakov na trase Prešov – Poprad – Žilina – Púchov – Valašské Meziříčí – Olomouc – Pardubice – Praha a späť.
 • V regionálnej doprave bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.
 • Upravený koncept vedenia študentských vlakov Košice – Prešov – Plaveč (a Plaveč – Stará Ľubovňa) aj v piatky na obdobný systém, ako platí v nedele.

Trať 190 Košice – Čierna nad Tisou – Čop v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 191 Michaľany – Humenné (– Łupków) v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 193 Prešov – Humenné v pdf.:

 • Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2022/2023 platnej od 11. 6. 2023.

Trať 194 Prešov – Bardejov v pdf.:

 • Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2022/2023 platnej od 11. 6. 2023.

Trať 196 Humenné – Stakčín v pdf.:

 • Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Cestovné poriadky všetkých tratí si môžete pozrieť po kliknutí na Rámcový návrh GVD 2023/2024 (ZIP).

Zdroj CP: ŽSR