Zmeny sa týkajú regiónov Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves.

Od 1. júna 2022 platia pre vybrané linky prímestskej autobusovej dopravy v regiónoch Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves nové cestovné poriadky. Zmeny sa týkajú časových posunov spojov, úprav trasovania a zapracovania nových autobusových zastávok.

Od 1. júna platia nasledujúce zmeny:

Linka/spoj    Zmena

802437          zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802438          zapracovaná zastávka Sokoľ, Jazdecký areál na všetkých prechádzajúcich spojoch
802460/5      čas. posun spoja o 5 min. neskôr (14.55 h)
802460/12    čas. posun spoja o 5 min. neskôr (16.03 h)
808402/13    čas. posun spoja o 15 min. neskôr (10.45 h)
808402/41    čas. posun spoja o 3 min. neskôr (14.05 h)
808404/24    čas. posun spoja o 5 min. neskôr (9.45 h)
808404/26    čas. posun spoja o 15 min. neskôr (10.15 h) – prípoj od spoja 702502/1 z Košíc
808404/27    spoj vedený v Rožňave okolo NsP sv. Barbory
808404/46    čas. posun spoja o 5 min. neskôr (13.40 h) – prípoj od spoja 808425/42 z Kr. Dlhej Lúky
808405/58    čas. posun spoja o 10 min. neskôr (10.10 h) – prípoj od vlaku IC 182 Hornád z Budapešti
808406/13    čas. posun spoja o 10 min. neskôr (10.35 h)
810408          zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810410          zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch
810465          zapracovaná zastávka Nemešany, bytovky na všetkých prechádzajúcich spojoch

Zdroj: eurobus, a.s.
Foto: Dominik Krčmár