Cieľom spolupráce je príprava podkladov pre obstaranie dopravcu na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v Spišskej Novej Vsi.

Do spolupráce s IDS Východ, ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, sa zapojilo aj mesto Spišská Nová Ves. Organizátor integrovaného dopravného systému pomôže mestu s prípravou podkladov pre obstaranie dopravcu na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy. V budúcnosti sa tak Spišská Nová Ves bude môcť zapojiť do spoločného tarifného systému, ktorý znamená napríklad benefit v podobe cestovania na jeden lístok.

„Na spojení prímestských aj mestských autobusov a vlakov na východe Slovenska do spoločného systému intenzívne pracujeme už dlhšie obdobie. Mestská hromadná doprava v Spišskej Novej Vsi má byť pilotným projektom zapojenia menšej mestskej dopravy do nášho integrovaného dopravného systému a príkladom pre ostatné MHD na východe. Po zapojení do jednotného tarifného systému sa obyvatelia Spišskej Novej Vsi odvezú na jeden lístok bez ohľadu na dopravný prostriedok či dopravcu a budú môcť využívať aj predplatné lístky pri cestovaní rôznymi druhmi dopravy. IDS úspešne funguje vo svete, chceme, aby aj východniari cestovali kvalitnejšie a modernejšie,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Jednou z priorít spolupráce je obstaranie dopravcu na prevádzkovanie MHD v Spišskej Novej Vsi. Súčasťou bude príprava zmlúv s novým dopravcom, vypracovanie Štandardov kvality IDS Východ a parametrov dopravnej obsluhy s ohľadom na možnosť budúceho zapojenia tejto MHD do IDS Východ.

„Medzi ďalšie činnosti organizátora integrovanej dopravy pre mesto Spišská Nová Ves bude patriť posudzovanie návrhov cestovných poriadkov a dopravno-strategických dokumentov, akým je napríklad Plán dopravnej obslužnosti. Úlohou bude aj príprava zónovej tarify IDS Východ, ktorá bude zahŕňať tarifné podmienky, zľavy a návrhy cien jednorazových a predplatných cestovných lístkov. Verím, že obyvatelia nášho mesta tieto novinky ocenia a aj vďaka tomu ich motivujeme, aby na prepravu po meste využili mestskú hromadnú dopravu,“ povedal primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.

IDS Východ tiež navrhne systém rozúčtovania tržieb z predaja cestovného medzi jednotlivých dopravcov, spolupracovať bude aj pri definovaní investičných zámerov v oblasti dopravnej infraštruktúry pre verejnú dopravu, najmä prestupných bodov, zastávok a zastávkových označníkov. Súťaž na dopravcu mestskej hromadnej dopravy by malo mesto Spišská Nová Ves realizovať v závere roka 2022.

TS: KSK
Foto: Ján Macík