Integrovaná doprava

Vznik Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy úspešne zavŕšený

Traja slovenskí organizátori integrovaných dopravných systémov (IDS) založili v auguste 2020 združenie pod názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD). Asociácia oficiálne vznikla dňa 8. októbra

Integrovaná doprava

Zástupcovia IDS Východ, s.r.o. rokovali v Tatrách

Na mestskom úrade vo Vysokých Tatrách prebehlo stretnutie zástupcov mesta Vysoké Tatry, obce Štrba, Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá je organizátorom

imhd.sk_164775
Integrovaná doprava

Do IDS Východ pristúpilo aj mesto Prešov

Cieľom spoločnosti založenej samosprávnymi krajmi na východe Slovenska, IDS Východ, s.r.o., je skoordinovať všetky druhy dopravy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji – mestskej, prímestskej autobusovej ako

2019-15-08-14-10-54-800-800-2-tram-t3-i
Integrovaná doprava

Integrovaný dopravný systém v krajinách V4

ČRPražská integrovaná doprava: https://pid.cz/o-systemu/IDS Jihomoravského kraje: https://www.idsjmk.cz/a/ids-jmk.htmlIDS Moravskoslezského kraje: https://www.kodis.cz/IDS Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.aspIDS Libereckého kraje: http://www.iidol.cz/IDS Královohradeckého a Pardubického kraje: http://www.oredo.cz/IDS Plzeňského kraje: https://www.idpk.cz/cz/o-spolecnosti/IDS Jihočeského kraje:

pexels-photo-3184418
Integrovaná doprava

Spolupráca pri založení spoločného organizátora IDS KSK a PSK

Postupné pracovné rokovania medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajomvyvrcholili rokovaním predsedov samosprávnych krajov dňa 17. 7. 2019 v Prešove, na ktorombola dosiahnutá úplná zhoda na