2019-15-08-14-10-54-800-800-2-tram-t3-i
Integrovaná doprava

Integrovaný dopravný systém v krajinách V4

ČRPražská integrovaná doprava: https://pid.cz/o-systemu/IDS Jihomoravského kraje: https://www.idsjmk.cz/a/ids-jmk.htmlIDS Moravskoslezského kraje: https://www.kodis.cz/IDS Ústeckého kraje: https://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.aspIDS Libereckého kraje: http://www.iidol.cz/IDS Královohradeckého a Pardubického kraje: http://www.oredo.cz/IDS Plzeňského kraje: https://www.idpk.cz/cz/o-spolecnosti/IDS Jihočeského kraje:

pexels-photo-3184418
Integrovaná doprava

Spolupráca pri založení spoločného organizátora IDS KSK a PSK

Postupné pracovné rokovania medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajomvyvrcholili rokovaním predsedov samosprávnych krajov dňa 17. 7. 2019 v Prešove, na ktorombola dosiahnutá úplná zhoda na